چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصی دانش روز:

۱۶ مرداد سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی

danesheroz1 مرداد ۱۶, ۱۳۹۲ ۰
۱۶ مرداد سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی

دانش روز: باورتان باشد که خود ما هم می توانیم صنعتی داشته باشیم و می توانیم ابتکاری داشته باشیم، همین باور توانایی، شما را توانامی کند. امام خمینی (ره)

 به گزارش دانش روز، پس از پیروزی انقلاب، اصلی ترین و ضروری ترین نیاز نظام، جایگزین ساختن فرهنگِ اصیل و ناب اسلام محمّدی (ص) به جای فرهنگِ به جا مانده از رژیم گذشته بود و از آن جا که فضایِ جامعه، بویژه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دستخوش برخوردهای لفظی و در پاره ای از موارد، برخوردهای فیزیکی و طرز تفکّرات گروه های مختلف موافق و مخالف نظام جمهوری اسلامی شده بود، فریاد ضرورت وقوع انقلاب فرهنگی که در واقع خمیر مایه و خاستگاه انقلاب اسلامی بود در سطوح مختلف جامعه، خاصه در طیف دانشجویان مسلمان و دلسوز پیرو خط امام (ره) طنین افکند و با وجود ابرهای تیره تردید و دودلی که بر دل ها و اندیشه های بسیاری سایه افکنده بود، تحصیل کرده های کشور به عقیم بودن دانشگاه ها در طول پنجاه سال آموزش و پرورش اعتقاد راسخ داشتند. روشنفکران درس خوانده خود را از مردم جدا می دانستند و دلسوزان مملکت متفکران و با سوادان جامعه را نسبت به خود بی اعتماد و نسبت به جهان علم و تفکّر و تمدّن غرب تسلیم مطلق می دانستند.

 در اسفند ۱۳۵۸، در جلسات شوراهای دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با الهام از رهنمودهای امام خمینی (ره) جرقه های فکری انقلاب اسلامی فرهنگی زده شد و پس از بررسی های لازم در اردیبهشت ۱۳۵۹، طی برنامه ریزی مشخص و با کسب اجازه از امام (ره) ، ضمن تهیه کارت شناسایی برای تعدادی از دانشجویان مسلمان و متعهد، کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را تعطیل کردند. این کار با مقاومت گروهک های معاند و همچنین بنی صدر رییس جمهور وقت و نیز دشمنان انقلاب اسلامی در خارج رو به رو شد که جملگی فریادِ « نبود آزادی» و بسته شدن درب های علم و پیشرفت را سر داده بودند؛ لکن عنایت خداوند بار دیگر جامعه انقلابی را مورد رحمت خویش قرار داد و امام (ره) به این خواسته و اقدام بر حق دانشجویان عنایت خاص نشان دادند و در ۲۳/۳/۱۳۵۹، فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر و اعضای آن را تعیین و منصوب نمودند

 ضرورت تشکیل جهاد دانشگاهی و تبیین روند تکامل آن

 جهاد دانشگاهی، یکی از ثمرات انقلاب فرهنگی است. جهادگران دانشگاهی که با حضور در انجمن های اسلامی دانشجویی و تشکّل های اسلامیِ کارمندان و استادان، با فرهنگ منحط غرب و مظاهر شرک آلود آن مبارزه می کردند، با الهام از فرمایشات امام خمینی (ره) که در دیدار با انجمن های اسلامی دانشگاهی و مدارس عالی فرمودند – پیگیر تحقق انقلاب فرهنگی شوند:

 «دانشگاه ها باید تغییر بنیانی کند و باید از نو ساخته بشود که جوانان ما را تربیت کنند به تربیت های اسلامی، اگر چنان چه تحصیل علم می کنند در کنار آن، تربیت اسلامی باشد، نه آن که این ها را تربیت کنند به تربیت های غربی، نه آن که یک دسته از جوان های ما را به طرف غرب بکشانند، و یک دسته را به طرف شرق» و

 در فرازی دیگر فرمودند:

  ما از دانشگاهی می ترسیم که جوان های ما را آن طور تربیت کنند که خدمت به غرب بکنند. ما از دانشگاهی می ترسیم که آن طور جوان های ما را تربیت کنند که خدمت به کمونیسم کنند

 امیدوارم همان طور که پیشنهاد شده است، دانشگاه ها را از همه عناصر تخلیه کنند و از همه وابستگی ها تخلیه کنند تا این که ان شاءالله، یک دانشگاه صحیح با اخلاق اسلامی و فرهنگ اسلامی تحقّق پیدا بکند.»

 انقلاب فرهنگی به نوبه خود، جهاد دانشگاهی را در راستای جهش و تکامل خویش و نیز حفظ و صیانت اصول و اهداف و دستاوردهایش بنیان گذاشت. این نهاد انقلابی که نقش آن در دانشگاه ها در جهت پیروی از ولی فقیه به روشنی مشخص بود، علی رغم نغمه های شوم گروهک های معاند و ضد انقلاب، مراحل پر فراز و افتخاز آفرینی را از جهات مختلف گذراند: از شکل گرفتن اولین هسته های « جذب نیرو» در دانشگاه ها تا تشکیل آن توسط ستاد انقلاب فرهنگی و سرانجام در سال ۱۳۶۳، به عنوان ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد.

 در سال ۱۳۶۴، پس از استقلال دانشگاه ها و جدا شدن وزارت فرهنگ و آموزش عالی از آن، مجدداً به عنوان جهاد دانشگاهی تغییر نام داد و در سال ۱۳۶۹، به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور معرفی و محل استقرار آن بیرون از دانشگاه تعیین شد.

 جهاد دانشگاهی در حال حاضر به عنوان علمدار انقلاب فرهنگی و پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی در دانشگاه ها و به عنوان یک نهاد پابر جا، تا جهادی شدن کلیه ارکان، بافت و تشکیلات آموزش و تحقیق و فرهنگ دانشگاه، یعنی تحقّق دانشگاه اسلامی باقی مانده است و تضمینی در جهت تداوم و تکامل حرکت و رشد دانشگاه ها در خط اصیل انقلاب، در خدمتگزاری به مردم می باشد و این حقیقتی است الهام یافته از فرمایشات مقام معظم رهبری که در دیدار با اعضای شورای مرکزی جهاد فرمودند:

 «جهاد دانشگاهی می تواند دستگاهی باشد که با فعالیّت های فرهنگی و تحقیقاتی، قشر جوان و دانشجوی کشور را در داخل دانشگاه ها هدایت کند و آنان را به پختگی و کمال لازم برساند.

          حفظ و تقویت جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی ضروری است .

    جهاد دانشگاهی با توجه به امکانات و برنامه ریزی دقیق خود می تواند سهم به سزایی داشته باشد و فعالیّت های فرهنگی، هنری و تحقیقاتی خود را برای هدایت جوانان دانشجو در خط صحیح فکری و عملی متمرکز کند.»

 ساختار، اهداف و وظایف جهاد دانشگاهی

 الف – ساختار:

 ماده یک اساسنامه جهاد دانشگاهی این نهاد را به شرح زیر تعریف می کند:

 جهاد دانشگاهی، نهادی است عمومی و غیر دولتی، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای شخصیت مستقل و از لحاظ استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چهارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیئت امنای جهاد دانشگاهی می رسد.

 بر اساس این تعریف، ماده ۴  اساسنامه مزبور ساختار آن را چنین بیان می دارد:

 ارکان جهاد دانشگاهی عبارتند از:

  ۱- هیأت امناء  ۲– شورای علمی    ۳- رئیس جهاد دانشگاهی

  ب – اهداف:

 ماده ۲ اساسنامه، اهداف جهاد دانشگاهی را چنین بیان می دارد:

          گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خود کفایی.

     توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه، از طریق همکاری با حوزه و دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی، بخصوص برای نسل جوان.

     گسترش طرح های کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش.

         ج – وظایف:

          وظایف نهاد جهاد دانشگاهی بر اساس ماده ۳ اساسنامه آن عبارت است از :

 ۱ – تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فکری و مکتبی در طبقه جوان کشور، بویژه دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان، به منظور مقابله با غرب زدگی و انحرافات فرهنگی در چهارچوب سیاست های فرهنگی کشور.

 ۲ -ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات نتایج تحقیقات و مقالات علمی- فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی.

۳ -انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی.

 ۴ –پیگیری طرح های تحقیقاتی جهاد تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی.

 ۵- ارائه خدمات علمی – فنی در زمینه های مختلف و مورد نیاز جامعه.

 ۶-  حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم، به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیّت های علمی و پژوهشی آنان بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصّصی جامعه.

۷ – اجرای دوره های رسمی آموزش های علمی – کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور.

 ۸ –ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی مطرح شده در بندهای این ماده بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی.

 محورهای فعالیت و توانایی های تخصّصی

 جهاد دانشگاهی پس از تشکیل، ابتدا پرسشنامه ای برای کلیه اساتید، ارسال و از آن خواست تا زمینه کاری مورد علاقه خود را اعلام دارند. همچنین از کلیه وزارتخانه ها و ارگان ها خواست تا تعداد نیروی متخصص مورد نیاز خود را با ذکر نوع تخصّص اعلام کنند. بدین نحو تا حدودی ضمن به کارگیری نیروهای متخصّص، نیازهای مراکز دولتی را تأمین کرد. هم زمان با این اقدام، کلیه کارگاه های دانشگاه ها را به مراکز پژوهشی تبدیل و با بررسی نیازهای صنعتی، پزشکی و … سعی و کوشش در تأمین نیازهای کشور نمود.

  با شروع جنگ تحمیلی، جهاد دانشگاهی با تمام توان و نیرو، خود را در خدمت جنگ قرار داد و کمک های تخصّصی و فنی زیادی به جبهه ها کرد و در سال ۱۳۶۲ با شروع به کار دانشگاه ها، دروس معارف اسلامی را جزء مواد درسی کلیه رشته های تحصیلی گنجاند و در حال حاضر در چهار محورِ فرهنگی، طرح و تحقیقات، برنامه ریزی و تشکیلات و امور دانشگاهی فعالیّت می کند.

  توانایی های جهاد با توجه به این که دانشگاه ها و محیط های علمی و تخصّصی کشور، دارای توان علمی بالایی هستند در گروه های زیر خلاصه می شود:

 گروه فنی و مهندسی، گروه کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم پایه، گروه هنر، گروه پزشکی و گروه علوم انسانی.

 این شش گروه به ۵۳ شاخه تقسیم می شود و در مجموع شاخه های تخصصی این گروه ها، نزدیک به ۷۶۰ طرح تحقیقاتی انجام شده و به نتیجه رسیده است. در گروه فنی و مهندسی ۲۸۶ طرح، درگروه علوم پایه ۱۳۲ طرح، در گروه پزشکی ۵۶ طرح، درگروه علوم انسانی ۶۵ طرح، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۴۷ طرح و در گروه هنر ۱۷۲ طرح تحقیقاتی انجام شده است.

 به عنوان مثال، درگروه پزشکی در شاخه طب نظامی، در زمینه مبارزه با گازهای شیمیایی و درمان مصدومین شیمیایی تحقیقات وسیعی انجام شده است که به چند نمونه آن ها اشاره می کنیم:

 ۱ –تولید آمپول امیل نیتریت

 ۲ – بررسی اختلالات ایمنی در مجروحین جنگی با گاز خردل

 ۳ –تهیه آنتی بادی و مطالعه اثر آنتی بادی تولید شده علیه گازهای عصبی

 ۴- بررسی تغییرات هماتولوژیک در مجروحان شیمیایی با گاز خردل

چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۱:۳۴
کد خبر : 47576
بازدیدها: 375

پاسخی بگذارید »