سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

کارنامه آزمون دکتری تخصصی پزشکی منتشر شد

danesheroz1 اسفند ۵, ۱۳۹۲ ۰
کارنامه آزمون دکتری تخصصی پزشکی منتشر شد

دانش روز: کارنامه نهایی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، تاریخ علوم پزشکی، مواد دندانی و سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ منتشر شد.

به گزارش دانش روز، داوطلبان این آزمون می توانند با درج کد رهگیری در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کارنامه خود را مشاهده کنند.

آزمون دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روز ۱۷ آبان ماه با حضور ۷ هزار و ۲ داوطلب برگزار شد.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ آزﻣﻮن دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی ﺳﺎﻋﺖ ۱۸ روز ۶ بهمن منتشر شد و بر اساس اعلام مرکز سنجش  یک هزار و ۲۰۶ نفر در  ۵۸ رشته تخصصی پزشکی پذیرفته شدند.

منبع: مهر

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۲:۴۱
کد خبر : 95224
بازدیدها: 239

پاسخی بگذارید »