پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصي دانش روز:

چه کنیم که محبوب دل دانش آموزان شویم؟

danesheroz1 آذر ۸, ۱۳۹۲ ۰
چه کنیم که محبوب دل دانش آموزان شویم؟

دانش روز: لازمه ی محبوبیت داشتن ارتباطی موثر با دانش آموزان می باشد

 به گزارش دانش روز، چراکه عصری که هرلحظه اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است، ارتباطات حرف اول رامی زند.

لازم به ذکر است که زبان تنها وسیله ی ایجاد ارتباط نیست بلکه بیشترمواقع رفتارمی تواند ارتباط را کم رنگ یا پررنگ کند. اگر ارتباطی سازگار داشته باشیم درانجام مسئولیت خودموفق تر خواهیم بود .خیلی ازمعلم ها براین عقیده اند که مشکل دانش آموز ورفتاراوست ،بی اطلاع ازاینکه مسبب خیلی از رفتارهای نامطلوب دانش آموزان خودما هستیم.

 برای مثال داستانی رامطرح می کنم که درستی این مطلب راثابت می کندوداستان ازاین قراراست:

((رئیسی به آشپز خود می گوید که ازاین پس تصمیم گرفته ام که با تورفتارخوبی داشته باشم .

آشپز می گوید: اگر ناهارتان دیرشد، سرمن فریاد نمی زنید.

رییس میگوید:”نه”

– یعنی اگر قهوه سردبود آن راروی صورتم نمی پاشید؟

-“نه”.

-یعنی اگر کباب خوب بود پول آن را ازحقوق من کم نمی کنید؟

-“نه”.

-پس من هم دیگر درسوپ شما تف نمی کنم .))

دانش آموزان فرصت زیادی برای تف کردن در سوپ تربیتی ما دارند واین به نفع ماست که میل به انتقام آنها را کاهش دهیم .هرچند که با حمله های روز افزون دانش آموزان روبه روهستیم ولی جواب سیلی را نباید با سیلی پاسخ داد.دررابطه بین معلم ودانش آموز جایی برای حرفهای نیش داروجود ندارد وایجاد حس تنفروانتقام گیری های خیالی تنها نتیجه ی این گفتارهاست .

  • سعی کنیم به دانش آموزان انگیزش دهیم واین عمل فقط راجع به موضوع درس نیست بلکه فرایندی است که عشق ومحبت را به آنها می آموزد.وبه یاد داشته باشیم که اصلاح ندرتا بوجود می آید .بیشتراوقات اصلاح با تلاشی آگاهانه انجام می شود.هرمعلم می توانداز برخوردهایی که بیگانگی ایجادمی کند ،از کلماتی که اهانت آورندوازاعمالی که سبب رنجش می شوند،آگاه شود.اومی تواند درارتباطش با دانش آموزبااحتیاط باشدوکمترتحریک کننده باشد.اوباید بتواند دنیا را از دید دانش آموزان ببیندوبدین منظوربایدانعطاف عاطفی بی حدی داشته باشدوفاصله ی زمانی وذهنی کودکان وافراد بالغ را ازهم جداکند.برای کم کردن این فاصله باید ازپل همدلی استفاده کرد،یعنی ظرفیتی برای پاسخ گویی به نیازهای اوواقع شویم .
  • معلم برای دوست شدن با دانش آموز بایدفرصت هایی رابرای اوفراهم کند تااواستقلال را تجربه کند.اوهرچه بیشتراعتماد به نفس داشته باشدانزجارش کمتر خواهد بود.

سازگاری درارتباط دریادگیری تاثیرعمیق دارد.

تنظیم کننده: رقیه سیفی میا ب

برگرفته از کتابهای :کلید طلایی ارتباط – روابط معلم ودانش آموز

جمعه ۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۷
کد خبر : 76820
بازدیدها: 492

پاسخی بگذارید »