شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

واشینگتن پست:

پیشنهاد آلماتی نشان می دهد امریکا در حال تسلیم شدن در مقابل ایران است

danesheroz اسفند ۱۱, ۱۳۹۱ ۰

روزنامه واشینگتن پست در سرمقاله خود پیشنهاد ازائه شده از سوی گروه ۱+۵ به ایران را نشان دهنده این دانست که امریکا در حال تسلیم در مقابل ایران است

روزنامه واشینگتن پست در سرمقاله خود پیشنهاد ازائه شده از سوی گروه ۱+۵ به ایران را نشان دهنده این دانست که امریکا در حال تسلیم در مقابل ایران است.

این روزنامه در سرمقاله شماره جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ (۲۹ فوریه ۲۰۱۳) نوشت: «پیشنهادهایی که ایران در مذاکرات آلماتی قزاقستان درباره کاهش برنامه هسته ای خود دریافت کرد نشان می دهد آمریکا در حال تسلیم شدن مقابل خواسته های تهران است».

این روزنامه با ناراحتی ادامه داد: «یک توضیح درباره سخنان جلیلی این بود که وی خوشحال بود در ۸ ماهی که ایران آخرین بار پذیرفت با این ائتلاف بین المللی دیدار کند، به جای اینکه از جذابیت پیشنهادها به تهران کم شود، این پیشنهادها سخاوتمندانه تر شده اند. جلیلی گفت: «آنها تلاش کردند به دیدگاه های ما نزدیک تر شوند ولی تا نقطه مطلوب راهی طولانی در پیش است».

در ادامه این یادداشت آمده است: «در حالیکه حکومت ایران از مذاکره خودداری و درخصوص فعالیت های بازرسان بین المللی کارشکنی کرده است و با افزودن به ذخیره اورانیوم غنی شده خود به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بی توجه است، مقامات آمریکایی اینکه مفاد مسائل پیشنهاد شده به ایران بهتر شده است رد می کنند. در عین حال واقعا به نظر می رسد حق با مقامات آمریکایی نیست».

واشینگتن پست درباره تفاوت های پیشنهاد آلماتی و پیشنهاد بغداد نوشت: «۵ عضو دائم شورای امنیت و آلمان مه گذشته در بغداد از ایران خواستند تاسیسات هسته ای زیر زمینی موسوم به فردو را ببندد و ذخیره اورانیوم با غنی شدگی پائین خود را از کشور خارج کند. در مذاکراتی که در قزاقستان برگزار شد، تعطیلی فردو به تعلیق عملیات و نیز اینکه ایران اجازه داشته باشد مقداری از اورانیوم با غنی شدگی ۲۰ درصد خود را حفظ کند تقلیل یافت. این تغییر را می توان تا حدودی واکنش به وضعی در حال تغییر دانست: ایران مقداری از ذخیره اورانیوم با غنی شدگی متوسط خود را به سوخت رئاکتوری تحقیقاتی تبدیل کرده است. ایران با این اقدام، بهانه ای بدست آورد تا طرح قبلی را رد کند که بر اساس آن اورانیومی که از کشور خارج می شد به صورت میله های سوخت باز گردانده می شد. در عین حال به نظر می رسد ائتلاف بین المللی کاهش بیشتری از تحریم ها را پیشنهاد کرده باشد هر چند به گفته مقامات ، تحریم صنعت نفت و سامانه مالی ایران همچنان به قوت خود باقی است. اگر ایران پیشنهادهای غیر قابل قبول دورهای قبلی مذاکرات را تغییر داد، شواهدی از تغییر مواضع در دو طرف وجود ندارد».

ایران هسته ای می نویسد: واشینگتن پست نتیجه گرفت: «سخنان جلیلی می تواند مقدمه ای برای مصالحه باشد. در عین حال تاریخ نشان می دهد اینها تاکتیک های حکومتی هستند که معتقد است بیشتر از آمریکا و شرکایش توان مقاومت کردن و مانور دادن دارد».

جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۹
کد خبر : 8266
بازدیدها: 228

پاسخی بگذارید »