چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

پرونده کهریزک در ایستگاه آخر/ آنچه در ۹ جلسه قبلی گذشت

28 danesheroz اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۲ ۰

قضات تعلیق شده کهریزک در حالی امروز آخرین دفاعیات خود را مطرح می کنند که رئیس دادگاه و شکات اعلام کردند امروز آخرین جلسه دادگاه برگزار خواهد شد

به گزارش دانش روز ، آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات قضات تعلیق شده کهریزک در سال اجتماعات دادگستری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی آغاز شد.

در این جلسه اولیای دم قربانیان ، متهمان و وکلای آنها حضور دارند و قرار است آخرین دفاعیات متهمان گرفته شود.

در جریان فتنه ۸۸ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی پس از بازداشت به زندان کهریزک منتقل و پس از سه روز به گواهی پزشکی قانونی بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شدند اما با واکاوی بیشتر دلیل کشته شدن آنها از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح دو تن از مباشران انتظامی به اعدام محکوم شدند و حکم چندین نفر دیگر هم توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.در حالی که متهمان محکوم شده به اعدام در یک قدمی چوبه دار قرار داشتند اولیای دم رضایت خود را اعلام کردند.

این احکام درحالی اجرا شد که خانواده کشته شدگان خواستار محاکمه قضات متهم در این پرونده بودند. عبدالحسین روح المینی  پدر یکی از کشته‌شدگان حادثه کهریزک در حاشیه مراسم سومین سالگرد قربانیان حادثه گفت: روزشماری می کنیم تا زمان رسیدگی به پرونده این قربانیان آغاز شود.

وی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روزشماری می کنیم تا زمان رسیدگی به پرونده این قربانیان آغاز شود درخصوص پیگیری های صورت گرفته در پرونده کهریزک گفت: در هفته قوه قضائیه که در مشهد برگزار شد بنده گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به خدمت مسئولان بلندپایه قوه قضائیه اعلام کردم.

قرار جلب دادرسی

با این وجود در ابتدای تحقیقات برای سه قاضی تعلیق شده پرونده قرار منع تعقیب صادر شد. پس از صدور قرار منع تعقیب برای دادستان سابق تهران در پرونده معروف به بازداشتگاه کهریزک شاکیان پرونده به این قرار اعتراض کردند.

در ادامه نیز پرونده برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران فرستاده شد. رئیس این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد.

در ادامه نیز پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادسرای تهران فرستاده شد. سخنگوی قوه قضائیه درباره طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده گفت : در این پرونده اختلافات حقوقی جدی وجود دارد. برای نمونه ترک فعل و فعل چه تفاوتهایی با هم دارد و معاونت در ترک فعل چگونه تحقق می یابد؟ از دیگر اختلاف نظرهای حقوقی این پرونده بحث اعتراض به قرار منع تعقیب است. دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و جلب به دادرسی داده است. حال قاضی که قائل نیست به مجرمیت چگونه باید قرار مجرمیت صادر کند. موضوع دیگر در این پرونده اعمال ماده ۱۸ است که درباره آن اختلاف نظر وجود دارد.

همزمان با انجام تحقیقات در رابطه با بخش دوم پرونده ، علی اکبر حیدری فر یکی از متهمان به اتهام تیراندازی در یک پمپ بنزین در اصفهان تحت تعقیب قرار گرفت و با قرار دادسرای تهران راهی زندان شد.

کیفرخواست متهمان

سرانجام ۴۰ ماه پس از ماجرا کهریزک پرونده قضات تعلیق شدند با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد .در کیفرخواست متهمان پرونده آمده است:

در پرونده شماره ۹۰۰۰۳۷ جریانی در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، آقایان:

۱- «س.م» فرزند احمد متولد ۱۳۴۶ شهرستان تفت، قاضی معلق قوه قضاییه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.

۲- «ع.ح» فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.

۳- «ح.ز.د» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب شکایت آقایان جوادی فر و عبدالحسین روح الامینی متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.

مستندا به بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی و تبعیت از تصمیم دادگاه بر جلب به دادرسی که طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۳۰۰۸۰۰۳۰۸ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر گردیده است لذا مستندا به مواد ۵۷۵ ، ۵۴۰ ، ۴۳ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴۷ همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم»

البته همزمان با رسیدگی به این پرونده اعلام شد به کیفرخواست متهم ردیف اول پرونده، اتهام معاونت در قتل نیز اضافه شده است.

سرانجام هشتم اسفند سال گذشته رسیدگی به این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی آغاز شد. بعد از ۹ جلسه محاکمه ، رئیس دادگاه در جمع خبرنگاران اعلام کرد ، دوشنبه ۳۰ اردیبهشت آخرین جلسه دادگاه کهریزک برگزار می شود و در این جلسه آخرین دفاعیات متهمان اخذ خواهد شد.

در ۹ جلسه قبل چه گذشت؛

جلسه اول

قرائت کیفرخواست متهمان و طرح شکایت برخی از اولیای دم.حاضر نشدن مرتضوی در جمع خبرنگاران.

جلسه دوم

ادامه شکایت اولیای دم و آغاز دفاعیات سعید مرتضوی. مصاحبه مرتضوی درباره روند دادگاه.

مرتضوی: در زمان اتفاقات کهریزک در مرخصی بودم.

روح الامینی : آثاری از پشیمانی در چهره مرتضوی نبود. فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شده اند.
جلسه سوم

پایان دفاعیات ۴۳ صفحه ای دادستان سابق تهران. مصاحبه مرتضوی در جمع خبرنگاران.

مرتضوی:این بازداشتگاه فقط برای اراذل و اوباش نبود. روح الامینی به وظیفه پدری خود خوب عمل نکرد.

حیدری فر: من دستور بازداشتها و اعزام به کهریزک را صادر کردم. مرتضوی بی گناه است.

جلسه چهارم

دفاعیات علی اکبر حیدری فر و وکیلش. حاضر نشدن مرتضوی در جمع خبرنگاران.

جلسه پنجم

دفاعیات وکیل قاضی حداد متهم ردیف سوم پرونده بدون حضور متهم پرونده .مصاحبه مرتضوی در جمع خبرنگاران.

مرتضوی: دادگاه علنی باشد تا مردم قضاوت کنند.

روح الامینی: مرغ پخته هم به حرف های مرتضوی می خندد. من به وظیفه پدری ام خوب عمل کردم.

جلسه ششم

حضور معاون سابق نظارت بر زندانهای دادسرای تهران به عنوان گواه در دادگاه.حاضر نشدن مرتضوی در جمع خبرنگاران.

جلسه هفتم

حضور مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران و ۴ بازداشتی کهریزک در دادگاه.حاضر نشدن مرتضوی در جمع خبرنگاران.

جلسه هشتم حضور معاون سابق بازرسی فاتب در دادگاه. وی از متهمان دادگاه نظامی این پرونده بود.همچنین برخی شکات به طرح شکایت پرداختند. حاضر نشدن مرتضوی در جمع خبرنگاران. اعلام اقدامات غیرقانونی حیدری فر در خصوص افشای مسائل دادگاه به دادسرای تهران.
جلسه نهم دفاع اولیای دم قربانیان از شکایت خود و اعلام دستور رهبری برای برخورد با مسببان ماجرای کهریزک.
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۶
کد خبر : 18921
بازدیدها: 242

پاسخی بگذارید »