پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

هجده تـوصیه هـمسرداری بـرای آقـایان

danesheroz1 تیر ۲۸, ۱۳۹۲ ۰
هجده تـوصیه هـمسرداری بـرای آقـایان

دانش روز: راز کامیابی چیست؟ هرچه هست داشتن همسری سازگار و صالح در رأس آن است و زن چه خوب وچه بدش قیمت ندارد. خوبش قیمتی است و برایش قیمتی نمی توان گذاشت و سعادتمند کسی که چنین همسری دارد و بدش قیمت وارزشی ندارد و زندگی با او مایه از دست رفتن سعادت مگر آنکه چون خرقانی وسقراط عمل کنی

 
به گزارش دانش روز،

۱. در مقابل همسر خویش، گرفتاری های روزانه و حوادث تلخ و ناگوار زندگی را با اخم و چهره عبوس مطرح نکنید.

 ۲. هدیه دادن مهرو محبت را زیاد می‌کند؛ به مناسبت های مختلف برای همسر خود هدیه ای هر چند کوچک خریداری و با چهره ای شاد و خندان به او تقدیم کنید.

 ۳. چنانچه کمبودی در منزل مشاهده می‌شود، با کمال محبت و خوشرویی تذکر دهید.

 ۴. در حضور همسر خود، به هیچ وجه از زنان دیگر تمجید نکنید و توانایی های آنها را به رخ او نکشید.

 ۵. به بستگان همسر خود مانند پدر و مادر و سایر اقوام وی احترام بگذارید و برای دعوت آنان به خانه خود، قبل از همسر خود اقدام کنید.

 ۶. هیچ وقت از معاشرت همسر خود با بستگان صالحش جلوگیری نکنید و در معاشرت و دید و بازدید با بستگان وی پیشقدم باشید.

 ۷. با بستگان خود نزد همسرتان در گوشی نجوا نکنید.

 ۸. هیچ گاه همسر خود را به ویژه نزد بستگانش تحقیر نکنید؛ توهین و بی احترامی به همسر از صفا و صمیمیت در زندگی زناشویی می‌کاهد.

 ۹. هیچ گاه خود را برتر از همسر خود معرفی نکنید. سعی کنید “من” و “تو” در زندگی زناشویی نباشد کلمه “ما” زندگی را گرم و لذت بخش می‌کند.

 ۱۰. وقتی که همسر شما عصبانی است، او را با مهر و محبت آرام کنید. لجباری نکنید.

 ۱۱. برای رفتن به مهمانی و گردش، سعی کنید همراه فرزندان و همسر خود باشید و پیشنهاد همسر خود را در این مورد به علت خستگی و کار رد نکنید.

 ۱۲. امتیازات اجتماعی؛ فرهنگی و اقتصادی فامیل خود را در صورتی که با همسر شما فاصله اجتماعی و طبقاتی دارند مطرح نکنید.

 ۱۳. کارهای همسر خود، هر چند کوچک را تحسین کنید. تمجید و ستایش زن به علت روح لطیف و مهربانی که دارد، کلید کامیابی در زندگی زناشویی است.

 ۱۴. در قبال همسر خود، در امور مختلف قدرت نمایی نکنید.

 ۱۵. زحمات و هزینه هایی را که برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود صرف می‌کنید، هیچ گاه بر زبان نیاورید.

 ۱۶. همسر خود را در خانه محصور و محدود نکنید و وی را از دست یابی به شادی ها محروم نسازید.

 ۱۷. شادی و خنده های خود را در محل کار خود به جا نگذارید و فراموش نکنید که همسر شما در خانه هم نیازمند شادی و خنده های شماست.

 ۱۸. کمک کردن در انجام کارهای منزل را فراموش نکنید و بدانید همان مقدار که شما در خارج از منزل خسته می‌شوید، زن هم در منزل از کارهای خانه خسته می‌شود و نیازمند مساعدت و قدردانی است.

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۵
کد خبر : 39630
بازدیدها: 222

پاسخی بگذارید »