چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

نگاهی به تغییرات پایه پولی/افزایش شبهه پول با هدف مهار تورم

danesheroz بهمن ۳, ۱۳۹۱ ۰

براساس آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است

نگاهی به گزارش ترازنامه سیستم بانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر می کند، گویای عبور پایه پولی از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان طی بهار سال جاری است، رشد پایه پولی براساس افزایش میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و میزان برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی قابل تعریف است و البته از سوی دیگر نشان از رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز هست که بر همین اساس به آن پول قوی نیز می گویند.
آمارها نشان می دهد پایه پولی کشور طی سالهای ۸۴ تا بهار سال ۹۱ از حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که البته با توجه به حجم ۴۲۴ هزار میلیارد تومانی اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی از میزان نقدینگی در آذرماه سال جاری می توان حجم پایه پولی را در حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان در پایان پاییز امسال برآورد کرد.
اما رشد پایه پولی چه مفهومی دارد، نگاه به ترکیب پایه پولی که از حجم اسکناس ومسکوک در اختیار بانکها و مردم به اضافه میزان سپرده های بانکها نزد بانک مرکزی تشکیل شده است و افزایش این پایه گویای افزایش انتشار پول در کشور نیز هست، بر این اساس می توان گفت که طی سالهای ۸۴ تا پایان بهار سال ۹۱ حجم اسکناس و مسکوکات از ۵.۶ هزار میلیارد تومان به ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، یعنی دولت نهم و دهم طی این دوره معادل ۴.۵ برابر حجم پول در گردش طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۸۳ اقدام به انتشار پول کرده است، البته این ارقام مربوط به پایان خردادماه سال جاری است و باید دید با انتشار گزارشهای بعدی این وضعیت تا چه حد تغییر کرده است.
در میان دیگر شاخص های پولی باید نگاه به وضعیت شبه پول داشت، براساس گزارش های بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال ۹۱ میزان سپرده های مدت دار نزد سیستم بانکی به رقمی معادل ۲۸۸.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با ۶۰ هزار میلیارد تومان سپرده مدت دار در سال ۸۴ نشان ازچهار و نیم برابر شدن شبه پول در ترکیب نقدینگی کشور بوده است، یکی از فوائد این وضعیت مهار تورم ناشی از نقدینگی در کوتاه مدت توسط افزایش جذب منابع در سیستم بانکی است که با افزایش سهم شبهه پول در ترکیب نقدینگی از ۶۹ درصد در سال ۸۴ به حدود ۷۵ درصد در بهار سال ۹۱ نشان می دهد که این فرایند مورد توجه مدیران پولی کشور هم بوده است ولی این وضعیت در میان مدت و بلندمدت تاثیر معکوس داشته و با افزایش هزینه منابع بانکی در عمل قیمت پول را در کشور افزایش داده است.
از سوی دیگر مقایسه حجم نقدینگی در بهار سال ۹۱ با بهار سال ۹۰ نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی در بهار سال جاری به رقمی معادل ۲۴.۶ درصد رسیده است که البته با حجم ۴۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی اعلام شده برای آذر ماه توسط رئیس کل بانک مرکزی گویای رسیدن نرخ رشد نقدینگی در آذرماه (در مقایسه با آذر سال ۹۰)، به حدود ۳۰ درصد است.

روند تغییرات اجزاء نقدینگی
سال ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ بهار ۹۱
 پایه پولی ۲۲۰۵۴۱ ۲۷۹۹۷۵ ۳۶۵۴۹۹ ۵۳۹۴۰۶ ۶۰۳۷۸۴ ۶۸۶۳۹۸ ۷۶۴۵۶۹ ۸۰۶۹۴۰
 اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص ۵۰۶۷۶ ۶۱۴۵۲ ۷۹۹۰۹ ۱۵۷۷۶۴ ۱۹۲۳۱۴ ۲۲۵۱۵۵ ۲۶۳۸۲۶ ۲۳۱۰۳۴
 سپرده های دیداری ۲۶۷۲۴۴ ۳۵۳۰۹۳ ۴۵۵۷۹۸ ۳۶۷۷۱۸ ۴۰۹۳۸۳ ۵۳۳۵۶۱ ۶۱۰۳۳۳ ۶۴۸۲۸۷
 سپرده های غیر دیداری(شبه پول) ۶۰۳۱۰۰ ۸۶۹۶۵۵ ۱۱۰۴۵۸۶ ۱۳۷۵۸۸۴ ۱۷۵۴۱۹۲ ۲۱۹۰۱۵۸ ۲۶۴۸۰۴۵ ٢٨٨٨٠٢٢
 حجم نقدینگی ۹۲۱۰۱۹ ۱۲۸۴۱۹۹ ۱۶۴۰۲۹۳ ۱۹۰۱۳۶۶ ۲۳۵۵۸۸۹ ۲۹۴۸۸۷۴ ۳۵۲۲۲۰۴ ۳۷۶۷۳۴۳
 نرخ رشد نقدینگی: %۳۴.۳ %۳۹.۴ %۲۷.۷ %۱۵.۹ %۲۳.۹ %۲۵.۲ %۱۹.۴ %۲۴.۶*
منبع: بانک مرکزی   ارقام: میلیارد ریال     *رشد نقدینگی در خرداد سال ۹۱ نسبت به خرداد۹۰       
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۷:۲۹
کد خبر : 4790
بازدیدها: 302

پاسخی بگذارید »