شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

مضرات خوابیدن روی شکم در کودکان

danesheroz اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۲ ۰
مضرات خوابیدن روی شکم در کودکان

محققان پیشنهاد می‌کنند: هنگام گرفتن شرح حال از کودکان با شکایات گوارشی، پرسش از نحوه خوابیدن فراموش نشود

بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال(برگشت محتویات معده به مری) به دو صورت فیزیولوژیک و پاتولوژیک دیده می‌شود. ریفلاکس فیزیولوژیک در تمام سنین اتفاق می‌افتد ولی بدون علامت است. این بیماری در کودکان شایع است لذا مطالعه‌ای با هدف بررسی علایم بیماری ریفلاکس معده به مری در کودکان از جمله وضعیت خوابیدن توسط صدیقه امینی رنجبر، دانشیار بیماری های گوارشی کودکان از مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان و همکارش انجام شد.

این مطالعه از نوع مورد – شاهد بود که بر روی ۲۰۰ کودک مبتلا به ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس گاستروازوفاژیال (گروه بیمار) و۲۱۰ کودک سالم (گروه شاهد) با طیف سنی چهار ماه تا ۱۵ سال انجام شده است. وسیله جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بودکه حاوی سن، جنس، وضعیت کودک در حین خواب، یافته‌های اندوسکپی و پاتولوژی بودکه از طریق مصاحبه حضوری با مادر تکمیل شد. کودکان مبتلا به مشکلات گوارشی با ویدئو اندوسکوپ پنتاکس کودکان، مورد اندوسکپی فوقانی قرار گرفتند.

میانگین سنی گروه بیماران ۵ سال و میانگین سنی گروه شاهد ۵٫۲ سال بود.

یافته‌ها حاکی از آن بود که شایع‌ترین شکایات در کودکان بیمار دل‌درد (۴۶٫۵ درصد)، و استفراغ (۳۴٫۸ درصد) بود. اکثر کودکان مبتلا به ازوفاژیت (۷۳درصد) در حین استراحت به شکم می‌خوابیدندکه در مقایسه با گروه شاهد (۳۷٫۱درصد) اختلاف معنی‌دار بود. وضعیت خوابیدن به‌شکم اختلاف آماری معنی‌داری با سن و جنس نداشت. حساسیت و ویژگی وضعیت به شکم خوابیده در بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال به ترتیب ۷۳ درصد و ۶۲٫۹ درصد بود.

طبق نتایج این پژوهش، به‌نظر می‌رسد که علامت به شکم خوابیدن می‌تواند همانند دل درد و استفراغ (به‌عنوان دو علامت شایع در این مطالعه) در انتخاب کودکان مبتلا به ریفلاکس گاستروازوفاژیال کمک‌کننده باشد، لذا توصیه می‌شود هنگام گرفتن شرح حال از کودکان با شکایات گوارشی پرسش در مورد این شکایت فراموش نشود.

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۲
کد خبر : 14279
بازدیدها: 232

پاسخی بگذارید »