سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

مش غضنفر و تنبلی چشم

danesheroz1 آبان ۲۶, ۱۳۹۲ ۰
مش غضنفر و تنبلی چشم

دانش روز: هَمسِده چِفتیما یَک بِچّه خُردویی دِره که خَیلی مَقبولِ یُ تازِیَم به مَردِسه رِفته.

به گزارش دانش روز،  هَروَخت بِرِیِ شب نیشینی مِرِم به خِنَشا، مو از هَم اول تا آخِر سَرُم بندِ هَمی بِچِگِیِ یُ بایِش بازی مُکُنُم. ایدِفه آخِری که رِفته بودِم خِنَشا، بِچِّگه وَرخاست دفتر مَقشِش رِ آوُرد که بِرَم بُخوانه. هَموجور که مُخواند دیدُم هَمچی خواندنِش بِرَش سخته. عینِ موقه هایی مُخواند که آقام یادِش مِرفت عاینکِش رِ بِزِنه یُ نیویشته ها رِ تار مِدیدُ غِلط غولوط مُخواند. تا دیدُم ایجوریه به هَمسِدَما گفتُم یَره مِثکه چشمایِ بِچَّت یَک کاریشا رِفته، مَگِر تا حالان به ای مرکزا که چشمایِ بِچّه هارِ ماینه مُکُنَن نِبُردیش؟ خِندیدُ گفتِگ نه یَره! اینا هَمَّش اَز اَلَکیه. هرروز بِزِش آب هویچُ عدسی مُدُم بُخوره تا خوب بِره. دیروز که واز تو میلان دیدُمِشا، مِبینُم بِچِّگه عاینک به چشم دِره یُ همسِدَمایَم چِنی ناخوشِ. بِزِش گفتُم چیکار رِفته که ایقذَر ناخوش احوالی؟ گفتِگ بدبخت رِفتُم. ایقذَر دیر بِچَّم رِ بُردُم ماینه چشم که حالا مِگَن تنبلی چشم باعِث رِفته سویِ یَک چشمِش قِلفتی از بین بِره.
حالا مو یِ مَش غضنفر موندُم یَک بینایی سنجی بردنِ بِچّه ها چِقذر کار دِره که بَضی از ننه بابایا با نبردنِ بِچّه هاشا به ای مراکز باعث مِرَن بِچَّشا یَک عمر یا دنیا رِ تار بیبینه یُ یایَم فِقط با یَک چشم بیبینه.

 

 

منبع: قدس آنلاین

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ - ۲۳:۳۸
کد خبر : 74400
بازدیدها: 315

پاسخی بگذارید »