یکشنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

ضریب مقطع برای وامهای شهریه

danesheroz1 دی ۱, ۱۳۹۲ ۰
ضریب مقطع برای وامهای شهریه

دانش روز: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به منظور توزیع هر چه عادلانه تر تسهیلات مراکز آموزش عالی شاخص هایی را برای توزیع اعتبار وامهای تحصیلی، مسکن و شهریه تدوین و به دانشگاهها اعلام کرده است

 به گزارش دانش روز، براین اساس شاخصهای وام تحصیلی شامل موارد زیر می باشد:

آمار دانشجویان مشمول وام تحصیلی: براساس اطلاعات دریافتی از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ( دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل در دانشگاههای دولی)

ضریب مشارکت دانشگاه در حصول درآمد اختصاصی صندوق: ( میزان نقد پذیری اجاره بهای خوابگاهها)

ضریب بیانگر نسبت تعداد دانشجویان بهره مند از خوابگاه که در سامانه خوابگاهی صندوق ثبت شده اند به ظرفیت خوابگاهی هر مرکز: ( این ضریب تنها ویژه آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش است)

ضرایب مذکور برای مراکزی که فاقد خوابگاههای ملکی و وقفی هستند به میزان حداکثر آن و برابر با یک در نظر گرفته می شود.

شاخصهای تأثیرگذار در تعیین اعتبار وام مسکن مراکز آموزش عالی

آمار دانشجویان مشمول وام مسکن: براساس اطلاعات دریافتی از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ضریب مشارکت دانشگاهها در حصول درآمد اختصاصی صندوق: ( میزان نقد پذیری اجاره بهای خوابگاهها)

ضریب بیانگر نسبت تعداد دانشجویان بهره مند از خوابگاه که در سامانه خوابگاهی صندوق ثبت شده اند به ظرفیت خوابگاهی هر مرکز: ( این ضریب تنها ویژه آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش است)

ضریب پوشش خوابگاهی: از آنجا که مراکز دارای پوشش خوابگاهی کمتر، متقاضیان بیشتری برای بهره مندی از وام مسکن داشت و در نتیجه اعتبار بیشتری برای این وام نیاز دارند، این ضریب به منظور توزیع اعتبار وام مسکن به نسبت آمار دانشجویان روزانه فاقد خوابگاههای دولتی هر مرکز، تدوین شد. براین اساس ضریب پوشش خوابگاهی مراکز فاقد خوابگاه دولتی حداکثر مقدار و برابر با یک در نظر گرفته شده است.

تبصره: ضرایب مذکور برای مراکزی که فاقد خوابگاههای ملکی و وقفی می باشند به میزان حداکثر آن و برابر با یک در نظر گرفته می شود.

شاخصهای تأثیر گذار در تعیین وام شهریه

آمار دانشجویان شهریه پرداز: براساس اطلاعات دریافتی از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

میزان وام شهریه هر یک از مقاطع تحصیلی

ضریب مقطع : مقاطع کاردانی و کارشناسی ضریب ۱، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای ضریب ۲، دکتری تخصصی ضریب

منبع: مهر

یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۲ - ۰۰:۱۸
کد خبر : 81711
بازدیدها: 291

پاسخی بگذارید »