شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصي دانش روز:

ضرب انگشتی روشی مناسب در درس ریاضی

danesheroz1 آذر ۱۵, ۱۳۹۲ ۰
ضرب انگشتی روشی مناسب در درس ریاضی

دانش روز: قدیما، وقتی که در حاصل ضرب دو عدد یک رقمی شک داشتم، مجبور بودم که حاصل ضرب آن دو عدد را در گوشه ای از کاغذ حساب کنم، اما حالا راهی یاد گرفته ام که کار من را بسیار آسان کرده است.

 به گزارش دانش روز، بد نیست که شما هم این راه را یاد بگیرید .

فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب ۵×۶ را حساب کنیم. انگشت های هر دو دست را باز می کنیم. بعد می گوییم: چون یکی از عددها ۵ است، پس هر پنج انگشت دست چپ را باز نگاه می داریم. چون عدد دیگر ۶ است و شش یک واحد از پنج بیش تر است پس یک انگشت دست راست را تا می کنیم. آن وقت حاصل ضرب شماره انگشت هایی را که تا نکرده ایم به دست می آوریم. دست چپ پنج انگشت باز دارد و دست راست چهار انگشت باز، پس ۲۰= ۵×۴. بعد در برابر هر انگشت تا کرده، ده واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم . در این مثال، چون یک انگشت تا کرده بودیم، پس ۱۰ را به ۲۰ اضافه می کنیم، می شود ۳۰.

AWT IMAGE

حالا فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب ۷×۶ را به دست آوریم. انگشت های هر دو دست را باز می کنیم. چون ۶ یک واحد از پنج بیش تر است، پس یکی از انگشت های دست چپ را تا می کنیم. چون ۷ دو واحد بیش تر ا ز پنج است، پس دو تا از انگشت های دست راست را تا می کنیم. حالا ۴ تا از انگشت های دست چپ و ۳ تا از انگشت های دست راست باز است. حاصل ضرب ۴×۳ را به دست می آوریم که می شود ۱۲. آن وقت برای هر انگشتی که تا کرده ایم ۱۰ واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم. در این مثال چون سه انگشت تا کرده داریم، ۳۰ واحد به ۱۲ اضافه می کنیم، حاصل ۴۲ می شود. پس : ۴۲ = ۳۰ + ۳ × ۴=۶× ۷

AWT IMAGE

حالا یک مثال دیگر می آورم؛ فرض کنید می خواهیم حاصل ضرب ۸× ۷ را به دست آوریم. انگشت ای هر دو دست را باز می کنیم . چون عدد ۸ سه واحد از پنج بیش تر است، پس ۳ تا از انگشت های دست چپ را تا می کنیم. چون عدد ۷ دو واحد از پنج بیش تر است، پس ۲ تا از انگشت های دست راست را تا می کنیم. حاصل ضرب انگشت های باز هر دو دست، یعنی ۲× ۳ را به دست می آوریم که می شود ۶ چون روی هم رفته پنج انگشت از هر دو دست را تا کرده ایم، ۵۰ واحد به این حاصل ضرب اضافه می کنیم. حاصل ۵۶ می شود؛ یعنی: ۵۶ = ۵۰ +.۳ × ۲= ۷×۸

 

AWT IMAGE

آرزو باقریان معلم مقطع ابتدایی

 

جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۵
کد خبر : 78359
بازدیدها: 426

پاسخی بگذارید »