دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

شهر یعنی جایی که حقوق شهروند محترم است

danesheroz بهمن ۷, ۱۳۹۱ ۰

تعریف معنوی شهر قرین با هویت، آرامش، معنویت، فرهنگ، خاطرات، اخلاقیات و علایق شهروندان است؛ جایی که حقوق شهروند محترم شمرده می‌شود و کرامت او تشخص دارد

به نقل از ایسنا، سیمای امروزی شهر ما متفاوت با این توصیف است چرا که با آهنگی شتابان، رویه‌ای لجام گسیخته و اتفاقی در حال رشد نامتوازن است و در این صورت شهروند به ناگزیر مجبور به تقسیم این حقوق با میهمانان ناخوانده و به دوش کشیدن مشکلات ناشی از تراکم جمعیتی و تحمل ناراستی‌های حاصل از آن است.

محمد رضا اردیبهشتی از اینکه به تراکم ساختمانی به عنوان یک هدف و موضوع صرفا اقتصادی به آن نگریسته شده است، انتقاد کرد و افزود: سیاست‌های شهرسازی و توسعه شهری سبزوار از کاستی‌های فراوان رنج می‌برد.

وی با بیان اینکه تراکم ساختمانی یکی از ابزارهای شهرسازی برای مشارکت در خلق محیط مطلوب شهری است و باید در راستای اصول و معیارهای مشخص به آن پرداخته شود، افزود: باید تمام عوامل موثر بر آن همراه با پیش بینی تبعات حاصل از تصمیمات در مقیاس ملی و محلی مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت، هر یک از سایر مسایل شهری نیز می‌تواند در آینده بحران، تنش و چالش تراکم را تجربه کنند.

سوداگری زمین و مسکن نتیجه برهم زدن نظام تراکم جمعیتی

معاون مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شهرستان سبزوار تراکم ساختمانی به عنوان یک هدف و موضوع صرفا اقتصادی نگریسته شده و برخورد انتزاعی به این ابزار، تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی و حتی سیاسی- مدیریتی را به همراه داشته است.

اردیبهشتی با تاکید بر اینکه این امر پیامدهایی به دنبال خواهد داشت، برهم زدن نظام تراکم جمعیتی شهر، برهم زدن سازمان فضایی و استخوان بندی شهر، کمبود فضاهای سبز به عنوان منابع تنفسی در نتیجه بورس بازی و سوداگری زمین و مسکن و نیز تشدید مسایل اجتماعی و فرهنگی ساکنین محلات و واحدهای همسایگی را از این پیامدها برشمرد.

معاون مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه به تعریف فیزیکی شهر پرداخت و گفت: شهر از نظر فیزیکی آبادی بزرگی است که در آن خیابان، کوچه، خانه، دکان و نفوس بسیار باشد.

سوداگرانی که فقط پول می‌شناسند

معاون مدیر نظارت بر ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری از اینکه بافت محلات توسط سوداگرانی که فقط پول را می‌شناسند، قطع می‌شود، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در این راستا محلات هویت خود را از دست می‌دهند.

وی به ساخت و ساز بی‌رویه مغایر با اصول شهرسازی، تفکیک‌های غیر مجاز، تغییر کاربری نامتوازن تنفس‌گاه‌ها و بدتر از همه فروش تراکم، بدون لحاظ نسبت خدمات و آمایش جمعیتی محلات و میزان سرانه فضای سبز و آموزشی و عبادتی و ورزشی و ترددی و … اشاره کرد.

اردیبهشتی، شهری ناآرام با شهروندانی آسیب پذیر، بهداشت متزلزل و آلوده، امنیت مخدوش و اخلاقیات صدمه دیده را نتیجه موارد ذکرشده دانست.

وی سپس به تعریف تراکم پرداخت و خاطرنشان کرد: “تراکم” نسبت تعداد جمعیت به واحد سطح است و مقیاس آن در مطالعات شهری، نفر در هکتار است اما تراکم در ساختمان عبارت است از نسبت مساحت زیربنای ساختمان در مجموع طبقات به کل مساحت زمین مسکونی.

تراکم مازاد، تنگ کردن سفره برخورداری دیگران

معاون مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه “سرانه” مقدار زمینی است که از کاربری‌های شهری سهم هر یک از شهروندان می‌شود، از این که خدمات شهری به تناسب تراکم و سرانه توزیع نمی‌شود، اظهار تاسف کرد.

معاون مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری ضمن اشاره به رابطه موارد بالا همچون شبکه، افزود: وقتی تراکم مازاد بر گنجایش شهر و نامنطبق با خدمات قابل ارائه، اعطا شود، یعنی سفره برخورداری دیگران را تنگ کردن. مثل این می‌ماند در کلاسی که جای ۲۰ صندلی برای دانش آموزان تعبیه شده، ۲۰۰ دانش آموز بگنجانند.

اردیبهشتی با بیان اینکه تراکم همچون امانتی است که در اختیار امینان شهر قرار داده شده است، از مسوولان شهرستان خواست با لحاظ حقوق شهروندان و مسایل امنیتی، انتظامی، اخلاقی، فرهنگی، خدماتی و غیره از ادامه این رویه ناپسند جلوگیری کنند

شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۵
کد خبر : 5059
بازدیدها: 210

پاسخی بگذارید »