سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصی دانش روز:

سالروز شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی

danesheroz1 شهریور ۱۴, ۱۳۹۲ ۰
سالروز شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی

دانش روز: ۱۴ شهریور ماه سالروز شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی نامگذاری شده است

به گزارش دانش روز، در دوازدهم مرداد ۱۳۰۶ شمسى، در شهر کوچک نهاوند فرزندى به دنیا آمد که نامش را على نامیدند. پدرش ملااحمد، از علماى بزرگ شهر بود که پس از سالها تحصیل در حوزه علمیه نجف به درجه اجتهاد نایل شد و به زادگاه خود برگشت و به ارشاد مردم پرداخت

71 .

على دوران کودکى و نوجوانى را تحتتربیت درست خانواده سپرى کرد. با خواندن ، نوشتن ، قرآن ، نماز و احکام شرعى آشناشد و در پانزده سالگى سال( ۱۳۲۱) وارد حوزه علمیه قم شد و در مدرسه فیضیه حجره اى تهیه نمود.

على در حوزه علمیه قم به تحصیلات خود ادامه داد و در نهایت تنگدستى از تحصیل دست برنداشت . مقدمات علوم اسلامى رانزد استادانى فرزانه مانند آیه الله صدوقى فراگرفت و از محضر استادان اخلاق حوزهعلمیه قم بهره جست . او از ابتداى طلبگى به تهذیب اخلاق ، ساده زیستى ، نظم واستفاده از فرصتها اهمیت بسیار مى داد. پشتکار او موجب شد تا دروس مقدمات و سطح حوزه را به پایان برساند و وارد عالى ترین مرحله دروس حوزه شود. على سالها در درس خارج آیه الله بروجردى و امام خمینى شرکت کرد و از خرمن دانش آنها، خوشه ها چید. بسیارى از خطبه هاى نهج البلاغه را حفظ بود. علاقه بسیارى به اهل بیت داشت و هم واره در مجالس سوگوارى شرکت مى کرد. بسیار محتاط بود و از غیبت و دروغ بسیارپرهیز مى جست و به درس و بحث علاقه وافرى نشان مى داد.

گلی در بوستان حوزه

علامه طباطبایى با ورود به حوزه علمیه قم فلسفه را در حوزه احیا کرد، قدوسى مقدمه اى از دروس هیئت و فلسفه را نزداو فراگرفت.اخلاق ، علم و فروتنى علامهطباطبایى همه شاگردانش را شیفته خود ساخته بود. وى پس ‍ از آشنایى با سجایاى عالى عرفانى استاد، از هر فرصتى استفاده مى جست واز رهنمودهاى اخلاقى آن عارف وارسته ، براى تهذیب نفس استفاده مى نمود.
شهید قدوسى روز به روز به علامه طباطبایى علاقه مندتر مى شد. او از رهنمودهاى سازندهاخلاقى استاد بخوبى استفاده کرد و بدین سان توانست تحت تربیت او، به خود سازى بپردازد.

مجاهد پیرو امام

آیه الله قدوسى با اندیشه هاى سیاسى امام خمینى بخوبىآشنا بود. او پس ‍ از افشاگیریهاى امام خمینى در سال ۱۳۴۱ که علیه لایحه کاپیتولاسیون و دیگر مصوبات خائنانه دولت و مجلس صورت پذیرفت ، هماره همدوشهمفکرانش به پشتیبانى از قیام همت گماشت . او در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تبعید امامخمینی (ره)  در۱۳ آبان ۱۳۴۲ همراه همه طلبه ها، استادان و مردم انقلابى به صحنه آمد و بهمبارزه با رژیم پهلوى پرداخت .

اوج مبارزات آیه الله قدوسى در آن دوران ، همکارى گسترده او با هیاءت مدرسین بود. هیات مدرسین نخستین تشکیلات منسجم روحانیت بود کهدر سال۱۳۳۷  در زمان مرجعیت آیه الله العظمى بروجردى تاءسیس شده بود. این هیات درسالهاى ۱۳۴۱ – ۱۳۴۲ بسیار فعال بود. اعلامیه هاى فراوان از سوى هیاءت مدرسین درسراسر کشور پخش و جنایتهاى رژیم پهلوى برملا شد. هیات مدرسین با انتشار اعلامیه هاوپشتیبانى اساتید حوزه علمیه قم،  نهضت امام خمینى (ره ) را به مردم آشکار ساخت .

اینهیات که بعد به گروه یازده نفرى شهرت یافت (و امروزه با نام جامعه مدرسین شناختهمى شود) نخستین هسته مبارزه مخفى علیه رژیم پهلوى بود و در پوشش اهداف اصلاحى نظام آموزشى حوزه علمیه قم، به فعالیتهاى سیاسى مى پرداخت . آیه الله قدوسى ازبنیانگزاران این هیات بود. هیات مدرسین در سال ۱۳۴۵ به دست ساواک کشف و افراد آنتحت تعقیب ماموران پهلوى قرار گرفتند. آیه الله قدوسى در این ماجرا دستگیر شد. اماچون ساواک نتوانسته بود مدارکى علیه او پیدا کند، پس از چند ماه از زندان آزادشد.

آیه الله قدوسى پس از آزادى ، در تابستان ۱۳۴۵ به زادگاه خود برگشت و بهاقامه نماز جماعت در مسجد جامع نهاوند پرداخت . او پس از نماز منبر مى رفت و همیشهدر ضمن سخنرانى از امام خمینى(ره )یاد مى کرد. ساواک چند بار به وى تذکر داد که نبایداسمى از امام برده شود اما او نمى پذیرفت . بدین علت سخنرانى او تعطیل شد وآیه الله قدوسى به قم برگشت .

 از پایگاه فضیلتتا شهادت

ایام پدیدارى مدرسه حقانى از فصول درخشان زندگى آیهالله قدوسى است . آیه الله قدوسى با همفکرى برخى از استادان برجسته انقلابى حوزهعلمیه در پى تغییرات بنیادى در ساختار ادارى – آموزشى حوزه علمیه قم برمى آید. بدینخاطر تصمیم مى گیرند نقشه خود را ابتدا در مدرسه اى آغاز نمایند تا پس از موفقیت ،در سراسر حوزه هاى علمیه اجرا نمایند. آیه الله العظمى میلانى که با برنامه هاىاصلاحى آنان موافق بود مدرسه علمیه اى را در قم به آنها واگذار مى نماید.مدرسهحقانى در سال ۱۳۴۳ با مدیریت آیه الله قدوسى و با همکارى شهید بهشتى ، آیه اللهمصابح یزدى وآیه الله جنتى آغاز به کار مى نماید. آیه الله قدوسى با دعوت ازاساتیدى با تجربه و انقلابى مانند آیه الله مشکینى ، آیه الله جنتى و سایرعلمابنیه علمى مدرسه را تقویت نمود. نظم در حوزه هاى علمیه در جایگاهخود قرار نداشت . مدرسه حقانى نخستین مدرسه علمیه قم بود که بسیار منظم بود. آیهالله قدوسى نظم شدیدى را در مدرسه به اجرا درآورد. و در مدت چهارده سال اداره مدرسه، هماره به رعایت مقررات مقید بود.حضور و غیاب در کلاس ، برگزارى امتحانات وپیگیرى مدام رشد علمى – اخلاقى طلاب از امتیازات این مدرسه بود.
اندک اندک آوازهمدرسه حقانى به همه جا پخش شد. بسیارى از جوانان به این مدرسه روى آوردند و تجمعانبوه استادان جوان و انقلابى در مدرسه ، ساواک را به هراس انداخت . مدرسه حقانىپایگاه مبارزان شناخته شده بود. ساواک بارها به مدرسه حمله کرد، اما به دلیل مدیریتکارآمد آیه الله قدوسى کارى از پیش نبرد.در آن زمان آموزش زبان انگلیسى در حوزههاى علمیه مطلوب نبود اما در مدرسه حقانى براى آشنایى طلاب با زبانهاى خارجى ، بهاین مهم اقدام ورزید. برخى از دروس دانشگاهى مانند جامعه شناسى ، روان شناسى واقتصاد نیز در این مدرسه از سوى استادان دانشگاه تدریس مى شد.برخى از کتابهاىدرسى حوزه ، کتابهاى آموزشى نبودند. سبک نگارش آنها براى تدریس مناسب نبود و بسیاراز متون درسى براى قرنهاى پیشین تدوین شده بود. مدرسه حقانى نخستین گام را براىتغییر کتب درسى برداشت . کتابصرف ساده ،  بسیار شیوا و روان از سوى دو تن از استادان مدرسه تدوین شد و بهعنوان متن درسى در مدرسه تدریس ‍ گردید.آیه الله قدوسى هماره طلبه ها را بهتهذیب اخلاق سفارش مى کرد. درسهاى اخلاق او، هر هفته روح تشنه طلاب را با پندهاىآسمانى سیراب مى ساخت . خطبه همام و برخى دیگر از سخنان روح بخش امام على علیهالسلام را براى طلبه ها، از حفظ مى خواند و با صدایى لرزان و چشمانى گریان طلاب رابا اوصاف پرهیزگاران آشنا مى ساخت.  قدوسى با تمام توان در راه پیشبرد هدفهاى اصلاحى مدرسه تلاش مى کرد. رهبرانقلاب ، حضرت آیه الله العظمى خامنه اى در این باره فرموده است : ” چند خصوصیت در ایشان وجود داشت . که نه تنها من ، بلکه همه را جذبمى کرد، یکى از آنها صداقت و صفاى این مرد بود… خصوصیت دوم پرکارى و پشتکارىایشان بود… اگر ریاست مدرسه حقانى با کسى غیر از آقاى قدوسى بود من باور نمى کردمکه این مدرسه به این اندازه از ارزش و آثار مى رسید.
مدرسه حقانى از زمانى که آیه الله قدوسى مدیریت آن را بر عهده گرفت ، تا پیروزى انقلاب اسلامى ، یکى ازسنگرهاى مبارزه در برابر رژیم پهلوى بود. طلاب مدرسه همگى مقلد امام بودند. ساواکبارها به مدرسه یورش برد و شمارى از طلبه ها را دستگیر کرد. بسیارى از اعلامیه هادر این مدرسه تکثیر مى شد.
مدرسه حقانى ، مدرسه علمیه نمونه قم بود. نظام آموزشى و ادارى مدرسه چنان به موفقیت رسید که متولیان بسیارى از مدارس علمیه قم و مشهد ازالگوى موفق این مدرسه درس گرفته ،وبه اصلاح نظام ادارى – آموزشى مدارسپرداختند.
بسیارى از طلاب جوان ، با علم ، خوشفکر، متقى و آگاه به مسائل سیاسىاین مدرسه ، پس از پیروزى انقلاب اسلامى در مسؤ ولیتهاى اجرایى ، قضایى و سیاسى ،خدمتهاى شایانى به انقلاب نمودند.این مجاهد نستوه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، از طرف امام خمینی (ره ) به دادستانی کل انقلاب اسلامی ، منصوب شد و در این سنگر به خدمت پرداخت . سرانجام این عالم ربانی در اثر انفجاری توسط منافقین کوردل به فیض شهادت نائل آمد و در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد . روحش شاد و یادش گرامی باد .

 سالگرد شهادت سرتیپ وحید دستجردی, رئیس وقت شهربانی کشور ۱۳۶۰ ش

72

 سرهنگ هوشنگ وحید دستجردی در سال ۱۳۰۴ در اصفهان به دنیا آمد. وی پس از پشت سر گذاشتن دروس ابتدایی و متوسطه، در سال ۱۳۲۸ وارد آموزشگاه شهربانی شد و پس از ۳۲ سال خدمت در پست های مختلف باز نشسته شد.   این شهید بزرگوار که از طرفداران نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به شمار می رفت، پس از پیروزی انقلاب، در اسفند ۱۳۵۷ به خدمت دعوت گردید و در ۲۴ اسفند ۱۳۵۹ به ریاست شهربانی  کل کشور منصوب شد. سرهنگ وحید دستجردی سرانجام در واقعه انفجار دفتر نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ به شدت زخمی شد و شش روز بعد بر اثر جراحات وارده، به شهادت رسید. یاد این شهید بزرگوار گرامی و راه مقدسش پر رهرو باد.

پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - ۰۰:۲۴
کد خبر : 57468
بازدیدها: 309

پاسخی بگذارید »