دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

شرایط و منابع آزمون المپیاد های علمی کشور اعلام شد

danesheroz1 آذر ۱۹, ۱۳۹۲ ۰
شرایط و منابع آزمون المپیاد های علمی کشور اعلام شد

دانش روز: باشگاه دانش پژوهان جوان منابع امتحانی و شرایط شرکت‌ در مرحله اول آزمون المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ را اعلام کرد

به گزارش دانش روز، بر اساس اطلاعیه باشگاه دانش پژوهان جوان ، دانش آموزان پایه اول با هر شرایطی صرفاً مجاز به ثبت نام آزمایشی در مرحله اول المپیاد می باشند و از پذیرفته شدگان سال اول متوسطه به منظور تشویق و آشنایی بیشتر با آزمون جهت شرکت در مرحله دوم دعوت می شود، ولی برگزیدگان تابستانی تنها از میان دانش آموزان پایه دوم و سوم خواهند بود.

 

 براساس تصمیم کمیته های علمی فیزیک و ادبی، دانش آموزان سال دوم این رشته ها فقط به صورت آزمایشی در آزمون های مرحله اول و دوم المپیادهای مذکور شرکت می کنند و به دوره تابستانی راه نخواهند یافت.

 

 دانش آموزان پایه دوم که سال تحصیلی گذشته در دوره آموزش تابستانی باشگاه دانش پژوهان جوان در رشته های ادبیات، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک ، شیمی و‌ نجوم واخترفیزیک حضور داشته و موفق به کسب مدال های نقره و برنز شده اند در صورت علاقه مندی به شرکت مجدد در المپیاد مذکور ملزم به شرکت در کلیه مراحل مختلف آزمون های سال تحصیلی ۹۳-۹۲ می باشند و فقط در صورت موفقیت به مراحل بعدی راه خواهند یافت.

 

 همچنین دانش آموزان پایه دوم دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر که سال تحصیلی ۹۲-۹۱  در دوره آموزشی تابستانی باشگاه دانش پژوهان جوان حضور داشته اند، همانند سایرمتقاضیان این المپیاد ملزم به شرکت در آزمونهای مرحله اول و دوم المپیاد کامپیوتر می باشند.

 

 

شرایط ثبت نام در آزمون مرحله اول

 

المپیاد ریاضی:

 

 

دانش‌آموزان سال‌دوم ریاضی‌فیزیک که متقاضی ثبت‌نام در المپیاد‌ریاضی می‌باشند، نمره درس‌ریاضی(۱) داوطلب نباید کمتر از ۱۵ باشد.

 

 

دانش‌آموزان سال‌سوم ریاضی‌فیزیک که متقاضی ثبت‌نام در المپیادریاضی می‌باشند، معدل دروس ریاضی(۲) و هندسه(۱) داوطلب نباید کمتر از ۱۵ باشد.

 

 المپیادشیمی:

 

 

دانش آموزان سال دوم علوم‌تجربی و ریاضی‌فیزیک که متقاضی ثبت نام در المپیاد شیمی می باشند، باید نمره درس شیمی(۱) و آزمایشگاه کمتر از ۱۷ نباشد. نمره ریاضی(۱) کمتر از۱۵ نباشد. نمره درس فیزیک(۱) و آزمایشگاه داوطلب کمتر از ۱۶ نباشد.

 

 

دانش آموزان سال سوم علوم‌تجربی و ریاضی‌فیزیک که داوطلب ثبت نام در المپیاد شیمی می باشند، باید معدل دروس شیمی(۱) و آزمایشگاه و شیمی(۲) و آزمایشگاه  ،کمتر از ۱۷ نباشد. معدل دروس ریاضی(۱) و ریاضی(۲) کمتر از ۱۵ نباشد. معدل دروس فیزیک(۱) و آزمایشگاه و فیزیک(۲) و آزمایشگاه داوطلب کمتر از ۱۶ نباشد.

 

 

المپیاد فیزیک:

 

 

دانش‌آموزان سال سوم ریاضی‌فیزیک که متقاضی شرکت در المپیادفیزیک هستند باید معدل دروس فیزیک(۱) ، آزمایشگاه و فیزیک(۲) و آزمایشگاه داوطلب کمتر از ۱۶ نباشد.معدل دروس ریاضی (۱)و ریاضی (۲)داوطلب کمتر از ۱۵ نباشد.

 

 

المپیاد کامپیوتر:

 

 

دانش‌آموزان سال دوم ریاضی‌فیزیک و سال دوم کامپیوتر شاخه فنی‌حرفه‌ای و کاردانش که متقاضی شرکت در المپیاد کامپیوتر هستند باید نمره درس ریاضی(۱) داوطلب کمتر از ۱۵ نباشد.

 

 

دانش‌آموزان سال‌سوم ریاضی‌فیزیک و سال‌سوم‌ کامپیوتر شاخه فنی‌حرفه‌ای و کاردانش‌ که متقاضی شرکت در المپیاد کامپیوتر هستند باید معدل دروس ریاضی(۱) و ریاضی(۲) داوطلب  کمتر از ۱۵ نباشد.

 

 المپیاد زیست‌شناسی:

 

 

دانش‌آموزان سال دوم علوم‌تجربی که متقاضی شرکت در المپیاد زیست‌شناسی هستند باید نمره دروس علوم زیستی و بهداشت  داوطلب کمتر از ۱۶ نباشد .

 

 

دانش‌آموزان سال سوم علوم‌تجربی که متقاضی شرکت در المپیاد زیست‌شناسی هستند باید  نمره درس علوم زیستی و بهداشت و زیست شناسی و آزمایشگاه(۱) داوطلب  کمتر از ۱۶ نباشد.

 

 

المپیاد ادبی:

 

 

دانش آموزان سال سوم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که متقاضی ثبت نام در المپیاد ادبی هستند باید  معدل دروس زبان فارسی(۲) و ادبیات‌فارسی(۲) داوطلب کمتر از ۱۶ نباشد.

 

 

دانش آموزان سال سوم علوم تجربی و ریاضی فیزیک که متقاضی شرکت در المپیاد ادبی هستند باید  معدل دروس زبان فارسی(۲) و ادبیات‌فارسی(۲) داوطلب کمتر از ۱۸ نباشد.

 

 

المپیاد نجوم و اخترفیزیک:

 

 

دانش آموزان سال دوم ریاضی‌فیزیک که داوطلب شرکت در آزمون نجوم و اخترفیزیک هستند باید نمره درس فیزیک(۱) و آزمایشگاه کمتراز ۱۶نباشد و نمره درس ریاضی(۱) داوطلب کمتر از ۱۵ نباشد.

 

 

دانش آموزان سال سوم ریاضی‌فیزیک که داوطلب شرکت در آزمون نجوم و اخترفیزیک هستند باید معدل درس فیزیک(۱) ، آزمایشگاه و فیزیک(۲) و آزمایشگاه کمتراز ۱۶نباشد و معدل درس ریاضی(۱) و ریاضی(۲) داوطلب کمتر از ۱۵ نباشد.

 

 

منابع امتحانی:

 

 

منابع امتحانی المپیاد فیزیک: دانش آموزان باید اطلاع کافی از مطالب کتاب های درسی مربوط به سال‌های اول، دوم، سوم و دوره پیش‌دانشگاهی داشته باشند.

 

 

منابع امتحانی المپیاد زیست‌شناسی: دانش آموزان باید اطلاع کافی از مطالب کتاب های درسی مربوط به سال‌های اول، دوم، سوم و دوره پیش‌دانشگاهی داشته باشند.

 

 

منابع امتحانی المپیاد شیمی: دانش آموزان باید اطلاع کافی از مطالب کتاب های درسی مربوط به سال‌های اول، دوم، سوم دبیرستان داشته باشند و علاوه بر منابع آزمون مرحله اول، مطالب شیمی دوره پیش دانشگاهی برای آزمون مرحله دوم مورد سوال قرار می گیرد.

 

 

منابع امتحانی المپیاد ریاضی: دانش آموزان باید اطلاع کافی از مطالب کتاب های درسی مربوط به سال‌های اول، دوم، سوم دبیرستان داشته باشند.

 

 

منابع امتحانی المپیاد ادبی: دانش آموزان باید اطلاع کافی از مطالب کتابهای درسی شامل ادبیات فارسی(۱) و (۲)، زبان فارسی(۱) و (۲)، تاریخ ادبیات(۱)، عربی (۱) و (۲)، زبان انگلیسی (۱) و (۲)  و منابع غیر درسی شامل ، غزلیات سعدی اثر فروغی(غزل­های مختوم به حرف «ن»)،  جوامع الحکایات و لوامع الروایات(حکایاتی از قسم دوم)و  سیاست نامه (سیرالملوک) اثر جعفر شعار( فصل­های ۷ و ۴۱ )،  آینه در آینه اثر ابتهاج به انتخاب شفیعی کدکنی (از ص ۱۸۳ تا پایان کتاب)،  مصیبت نامه ‌عطار اثر  شفیعی کدکنی(از آغاز داستان تا اول المقاله الثالثه)،برگزیده ی اشعار صائب و دیگر شعرای سبک هندی اثر محمد قهرمان ، ( بخش صائب تبریزی از اول غزلِ ۱۰ تا پایان غزلِ ۳۰ و بخش کلیم همدانی و بخش طالب آملی)، کلیله ودمنه ، انشای ابوالمعالی نصرالله منشی(بوزینه و باخه و زاهد و راسو )، برگ هایی در آغوش باد اثر غلامحسین یوسفیجلد ۱ (مقاله­های داستانی طنزآمیز در شاهنامه و ناصر خسرو، منتقد اجتماعی) ،مجموعه ی «از این اوستا» اخوان ثالث  (شعرهای: قصه­ی شهر سنگستان، کتیبه، مرد و مرکب، آنگاه پس از تندر، روی جاده­ی نمناک، ناگه غروب کدامین ستاره، نماز) می باشد .

 

منابع المپیاد نجوم و اخترفیزیک: دانش آموزان باید اطلاع کافی از مطالب درسی مربوط به سال های اول ، دوم ، سوم  و دوره پیش‌دانشگاهی داشته باشند و موضوعات نجوم کروی ، نجوم مقدماتی و تئوری رصد و اخترفیزیک و کیهان شناسی مقدماتی  نیز مورد سؤال قرارمی گیرد.

 

 

منابع المپیاد کامپیوتر: دانش آموزان باید اطلاع کافی از مطالب دروس ریاضیات(۱) سال اول، ریاضیات(۲) سال دوم، جبر واحتمال سال سوم و ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی داشته باشند.

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۷
کد خبر : 79158
بازدیدها: 176

پاسخی بگذارید »