پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

شبکه نمایش چه فیلم‌هایی را در نوروز ۹۲ پخش می‌کند؟+جدول

danesheroz اسفند ۲۱, ۱۳۹۱ ۰
شبکه نمایش چه فیلم‌هایی را در نوروز ۹۲ پخش می‌کند؟+جدول

فیلم های سینمایی که شبکه نمایش در ایام نوروز ۹۲ پخش می کند

باکس اصلی

روز و تاریخ

۱۳/۰۰

۱۵/۰۰

۱۷/۰۰

۱۹/۰۰

۲۱/۰۰

۲۳/۰۰

شنبه

۹۱/۱۲/۲۶

رمز

گالیور ۱

هرمان

حمله خرچنگ ها

مکانیک

غیرقابل انتشار

یکشنبه

۹۱/۱۲/۲۷

آخر دنیا

گالیور ۲

قصه های آشپزخانه

رویای گل

دستبرد به بانک

فراز

دوشنبه

۹۱/۱۲/۲۸

جایزه بزرگ

گالیور ۳

راهنما

مبارزان جدید شائولین

مامور انتقال ۱

ارواح

سه شنبه ۹۱/۱۲/۲۹

مهمان بابا

گالیور ۴

روزی که مرد شدم

تنها در خانه ۱

مامور انتقال ۲

شارلاتان

چهارشنبه ۹۱/۱۲/۳۰

ویژه برنامه عید نوروز

دلداده

چشمک

تنها در خانه ۲

مامور انتقال ۳

زن ها فرشته اند

پنج شنبه

۹۲/۱/۱

آخرین مجرد

پینکیو ۱

ماشین اسرار آمیز

تنها در خانه ۳

شغل ایتالیایی

رابین هود شاهزاده دزدان

جمعه

۹۲/۱/۲

گلبهار

پینوکیو۲

دار و دسته پیرزن ها

پرستار بچه

بی نظمی

اسنیکرز

باکس تکرار

روز و تاریخ

۱/۰۰

۳/۰۰

۵/۰۰

۷/۰۰

۹/۰۰

۱۱/۰۰

شنبه ۹۱/۱۲/۲۶

تغییر زندگی

ربات

چوبین ۷

دغلباز

کودک

حرفه ای

یکشنبه ۹۱/۱۲/۲۷

آسمان خراش جهنمی

رمز

گالیور۱

هرمان

حمله خرچنگ ها

مکانیک

دوشنبه ۹۱/۱۲/۲۸

غیر قابل انتشار

آخر دنیا

گالیور ۲

قصه های آشپزخانه

رویا گل

دستبرد به بانک

سه شنبه ۹۱/۱۲/۲۹

فراز

جایزه بزرگ

گالیور ۳

راهنما

مبارزان جدید شائولین

مامور انتقال یک

چهارشنبه ۹۱/۱۲/۳۰

تحفه ها

مهمان بابا

روزی که مرد شدم

تنها در خانه ۱

مامور انتقال ۲

شیرو عسل

پنج شنبه ۹۲/۱/۱

زن ها فرشته اند

تنها در خانه ۲

چشمک

دلداده

مامور انتقال ۳

جمعه

۹۲/۱/۲

رابین هود

شاهزاده دزدان

آخرین مجرد

تنها در خانه ۳

پینوکیو۱

شغل ایتالیایی

باکس اصلی

روز و تاریخ

۱۳/۰۰

۱۵/۰۰

۱۷/۰۰

۱۹/۰۰

۲۱/۰۰

۲۳/۰۰

شنبه

۹۲/۰۱/۳

خانه کاغذی

پینوکیو۳

ساده لوح

سفر به مرکز زمین

آدم برفی

یازده یار اوشن

یکشنبه

۹۲/۰۱/۴

پیله سرا

پینوکیو ۴

ملک سلیمان

جین ایر

شب روباه

مسافر سر دوراهی

دوشنبه

۹۲/۰۱/۵

داستان های ناتمام

پینوکیو ۵

آخرین ملکه زمین

دیوید کاپرفیلد

تارزن و تارزان

آقای کارتر

سه شنبه ۹۲/۰۱/۶

واگن شماره ۲

پینوکیو۶

خواستگاری

آشپزی در صمیم قلب

مظفرنامه

جنایت در آکسفورد

چهارشنبه ۹۲/۰۱/۷

سلام نابغه

پینوکیو۷

مصائب شیرین

آن شرلی

آغازی نو

مدرسه پیرمردها

جانی

پنج شنبه ۹۲/۰۱/۸

مسافر شب

پینوکیو۸

زندگی شیرین

پاپوش

جنجگوی پیروز

بدل ها

جمعه

۹۲/۰۱/۹

گناه کوچولو

پینوکیو ۷

من ترانه ۱۵ ساله دارم

بهترین دوست من

قاعده بازی

چشم

باکس تکرار

روز و تاریخ

۱/۰۰

۳/۰۰

۵/۰۰

۷/۰۰

۹/۰۰

۱۱/۰۰

شنبه

۹۲/۰۱/۳

رابین هود شاهزاده دزدان

گلبهار

پرستار بچه

دارو دسته پیرزن ها

پینوکیو۲

بی نظمی

یکشنبه

۹۲/۰۱/۴

اسنیکرز

خانه کاغذی

سفر به مرکز زمین

ساده لوح

پینوکیو ۳

آدم برفی

دوشنبه

۹۲/۰۱/۵

یازده یار اوشن

پیله سرا

جین ایر

ملک سلیمان

پینوکیو ۴

شب روباه

سه شنبه ۹۲/۰۱/۶

مسافر سرراهی دو

داستان های ناتمام

دیوید کاپرفیلد

آخرین ملکه زمین

پینوکیو ۵

تارزن و تارزان

چهارشنبه ۹۲/۰۱/۷

آقای کارتر

واگن شماره۲

آشپزی در صمیم قلب

خواستگاری

پینوکیو۶

مظفرنامه

پنج شنبه ۹۲/۰۱/۸

جنایت در ‌آکسفورد

سلام نابغه

آن شرلی آغازی نو

مصائب شیرین

پینوکیو ۷

مدرسه پیرمردها

جمعه

۹۲/۰۱/۹

جانی

مسافر شب

پاپوش

زندگی شیرین

پینوکیو۸

جنگجوی پیروز

باکس اصلی

روز و تاریخ

۱۳/۰۰

۱۵/۰۰

۱۷/۰۰

۱۹/۰۰

۲۱/۰۰

۲۳/۰۰

شنبه ۹۲/۰۱/۱۰

به صرف شربت و شیرینی

ماجراهای نیلز ۱

آخرین مرحله

بچه را بگیر

خط پایان

رومئو باید بمیرید

یکشنبه

۹۲/۰۱/۱۱

پاپوش

ماجراهای نیلز ۲

انسان و اسلحه

سفرهای گالیور

زیر درخت هلو

بازرس

دوشنبه

۹۲/۰۱/۱۲

به سلامت بانو

ماجراهای نیلز ۳

بهترین تابستان من

هفت روز در اتوپیا

دختر شیرینی فروش

مومیایی

سه شنبه ۹۲/۰۱/۱۳

پیدا و پنهان

ماجراهای نیلز ۴

رهایی

سه روز بعد

کلاه قرمزی و پسرخاله

بازگشت مومیایی

چهارشنبه ۹۲/۰۱/۱۴

میان ماندن و رفتن

ماجراهای نیلز۶

مقاومت

۱+۱=۳

آن سوی مه

مومیایی

پنج شنبه ۹۲/۰۱/۱۵

لب دریا

ماجراهای نیلز۶

فرار مرگبار

آوای دلبستگی

رفیق بد

پس کوچه های شمرون

جمعه ۹۲/۰۱/۱۶

ساعت به وقت صفر

ماجراهای نیلز۷

افعی

جاسوس هریت و جنگ های وبلاگی

مرد آ‌فتابی

قتل عام در سنت والنتین

باکس تکرار

روز و تاریخ

۱/۰۰

۳/۰۰

۵/۰۰

۷/۰۰

۹/۰۰

۱۱/۰۰

شنبه

۹۲/۰۱/۱۰

بدل ها

گناه کوچولو

بهترین دوست من

من ترانه ۱۵ سال دارم

پینوکیو ۹

قاعده بازی

یکشنبه

۹۲/۰۱/۱۱

چشم

به صرف شربت و شیرینی

بچه را بگیر

آخرین مرحله

ماجراهای نیلز ۱

خط پایان

دوشنبه

 ۹۲/۰۱/۱۲

رومئو باید بمیرد

پاپوش

سفرهای گالیور

انسان و اسلحه

ماجراهای نیلز ۲

زیر درخت هلو

سه شنبه ۹۲/۰۱/۱۳

بازرس

به سلامت بانو

هفت روز در اتوپیا

بهترین تابستان من

ماجراهای نیلز ۳

دختر شیرینی فروش

چهارشنبه ۹۲/۰۱/۱۴

مومیایی

پیدا و پنهان

سه روز بعد

رهایی

ماجراهای نیلز۴

کلاه قرمزی وپسرخاله

پنج شنبه ۹۲/۰۱/۱۵

بازگشت مومیایی

میان ماندن و رفتن

۱+۱=۳

مقاومت

ماجراهای نیلز۵

آن سوی مه

جمعه

۹۲/۰۱/۱۶

مومیایی

لب دریا

آوای دلبستگی

فرار مرگبار

ماجراهای نیلز ۶

رفیق بد

دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۷
کد خبر : 9552
بازدیدها: 267

پاسخی بگذارید »