شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

شاخص بورس

danesheroz1 شهریور ۲۰, ۱۳۹۲ ۰
شاخص بورس

دانش روز: شاخص بورس امروز

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
محصولات چرمی ۳۴۶.۳ ۳۴۶.۳ ۳۴۶.۳ ۰.۰۰
رادیویی ۳۸۰.۴ ۳۸۰.۴ ۳۸۱.۱ ۰.۸۰
بانکها ۵۰۸ ۵۰۴.۶ ۵۰۸ ۸.۸۰
فنی مهندسی ۵۴۹.۳ ۵۴۰ ۵۵۲.۹ ۱۷.۴۰
منسوجات ۵۹۵.۷ ۵۹۵.۴ ۵۹۵.۷ ۱.۳۰
انبوه سازی ۶۷۱.۹ ۶۶۸.۸ ۶۷۱.۹ ۴.۶۰
استخراج نفت جز کشف ۶۸۴.۲ ۶۶۶.۷ ۶۸۴.۷ ۲۵.۷۰
سیمان ۷۱۴.۳ ۷۱۲.۶ ۷۱۴.۳ ۳.۷۰
ذغال سنگ ۸۰۴.۱ ۸۰۴.۱ ۸۰۹.۵ ۷.۹۰
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰
سایرمالی ۱۱۵۲.۶ ۱۱۳۷.۷ ۱۱۵۲.۷ ۳۴.۶۰
سرمایه گذاریها ۱۱۷۲.۱ ۱۱۶۰.۷ ۱۱۷۲.۱ ۲۸.۱۰
کانی غیرفلزی ۱۱۹۰.۸ ۱۱۹۰.۸ ۱۱۹۳.۱ ۱۸.۹۰
ابزار پزشکی ۱۵۱۷.۳ ۱۴۵۹.۵ ۱۵۱۷.۳ ۵۸.۲۰
سایر معادن ۱۵۴۱.۹ ۰ ۰ ۰.۰۰
کاشی و سرامیک ۱۹۹۴.۶ ۱۹۷۵.۹ ۱۹۹۴.۶ ۴۲.۳۰
رایانه ۲۳۵۱.۷ ۲۳۴۳.۶ ۲۳۵۱.۷ ۸.۱۰
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۳۸۶.۳ ۲۳۳۴.۲ ۲۳۸۶.۳ ۵۱.۳۰
وسایل ارتباطی ۲۴۰۲.۵ ۲۴۰۲.۵ ۲۴۰۲.۸ -۱۴.۸۰
غذایی بجز قند ۲۴۷۶.۵ ۲۴۷۲.۴ ۲۴۷۶.۵ ۴۵.۹۰
مواد دارویی ۲۸۴۶.۶ ۲۸۲۵.۶ ۲۸۴۶.۶ ۲۴.۵۰
بیمه و بازنشسته ۳۵۱۶ ۳۵۰۲.۲ ۳۵۱۶.۳ ۱۱.۶۰
شیمیایی ۳۷۵۴.۴ ۳۷۱۱.۵ ۳۷۵۴.۴ ۸۵.۲۰
حمل و نقل ۳۸۵۱.۷ ۳۸۴۷.۶ ۳۸۵۲.۱ ۱۹.۷۰
زراعت ۴۲۵۷.۳ ۴۲۰۹.۷ ۴۲۵۷.۳ ۵۷.۴۰
چند رشته ای ص ۴۹۵۳.۲ ۴۸۹۳.۳ ۴۹۵۳.۲ ۱۰۹.۷۰
قند و شکر ۶۰۸۷.۳ ۶۰۶۰.۴ ۶۰۹۲.۲ ۶۸.۲۰
محصولات کاغذ ۶۸۸۲.۲ ۶۸۶۱.۱ ۶۸۸۵.۳ ۱۴۷.۹۰
ماشین آلات ۶۹۸۳.۱ ۶۹۶۷.۹ ۶۹۹۳.۹ ۹.۷۰
خودرو ۸۰۲۱.۹ ۸۰۲۱.۹ ۸۱۷۵.۹ -۱۰۱.۵۰
لاستیک ۱۲۱۱۰ ۱۲۰۸۷.۴ ۱۲۱۱۰ ۴۶.۸۰
کانه فلزی ۱۵۸۸۱.۵ ۱۵۷۵۰.۲ ۱۵۸۸۱.۵ ۱۵۸.۴۰
محصولات چوبی ۱۷۲۰۸.۵ ۱۷۰۳۹.۹ ۱۷۲۰۸.۵ ۳۱۱.۰۰
محصولات فلزی ۱۷۵۳۰.۵ ۱۷۵۱۷.۹ ۱۷۵۳۲.۶ ۳.۴۰
انتشار و چاپ ۲۴۶۸۹.۱ ۲۴۶۸۹.۱ ۲۴۶۸۹.۱ -۱.۵۰
فلزات اساسی ۳۵۶۹۱ ۳۵۰۶۵.۱ ۳۵۶۹۱ ۶۸۳.۵۰
شاخص بازار اول ۴۵۳۱۷ ۴۴۸۲۹.۲ ۴۵۳۱۷ ۶۸۶.۱۰
شاخص صنعت ۵۰۲۱۹.۶ ۴۹۴۲۱.۲ ۵۰۲۱۹.۶ ۷۹۱.۲۰
شاخص کل ۵۹۱۳۹.۴ ۵۸۱۸۳.۱ ۵۹۱۳۹.۴ ۹۴۹.۰۰
شاخص آزاد شناور ۶۸۷۷۹.۹ ۶۷۵۸۴.۶ ۶۸۷۷۹.۹ ۱۱۸۴.۳۰
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۹۸۱۱۱.۵ ۹۶۳۵۲.۴ ۹۸۱۱۱.۵ ۱۷۱۶.۵۰
مالی ۱۰۵۴۲۲.۳ ۱۰۴۶۶۹.۹ ۱۰۵۴۲۲.۳ ۱۸۸۷.۳۰
شاخص بازار دوم ۱۰۶۳۲۱.۳ ۱۰۴۳۵۷.۱ ۱۰۶۳۲۶.۵ ۱۹۲۲.۳۰
دستگاههای برقی ۲۱۰۲۰۰.۲ ۲۰۸۴۵۵.۲ ۲۱۰۳۶۴ ۴۳۰۱.۲۰
فراورده نفتی ۲۹۰۸۲۶.۲ ۲۹۰۸۲۶.۲ ۲۹۲۵۷۰.۹ ۴۷۰۸.۲۰
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۵۶.۷ ۲۹۱۶ ۲۹۵۶.۷ ۵۸.۹۰
فراورده نفتی ۲۸۶۱۱۸.۲ ۲۸۵۰۴۵.۴ ۲۸۶۱۱۸.۲ ۷۵۷۱.۲۰
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۵
کد خبر : 59333
بازدیدها: 286

پاسخی بگذارید »