چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

شاخص بورس

danesheroz1 مهر ۳, ۱۳۹۲ ۰
شاخص بورس

دانش روز: شاخص بورس در بازار امروز

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
محصولات چرمی ۳۴۷.۴ ۰ ۰ ۰.۰۰
رادیویی ۳۹۶.۷ ۳۹۴.۶ ۳۹۶.۷ ۲.۰۰
بانکها ۵۸۷ ۵۸۷ ۵۹۰.۴ -۵.۲۰
فنی مهندسی ۵۸۹.۱ ۵۷۹.۲ ۵۹۱.۱ ۹.۹۰
منسوجات ۶۵۰ ۶۴۲.۸ ۶۵۰ ۹.۳۰
استخراج نفت جز کشف ۷۱۸.۱ ۷۱۸.۱ ۷۲۲.۹ -۵.۰۰
انبوه سازی ۷۳۰.۷ ۷۲۹.۹ ۷۳۳.۶ ۲.۰۰
سیمان ۷۳۸.۵ ۷۳۱.۹ ۷۳۸.۵ ۱۱.۶۰
ذغال سنگ ۸۴۶.۳ ۸۴۵.۸ ۸۵۳.۲ ۷.۰۰
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰
سایرمالی ۱۲۵۲.۵ ۱۲۵۲.۵ ۱۲۶۴.۸ -۲۳.۳۰
سرمایه گذاریها ۱۲۶۳ ۱۲۵۲.۳ ۱۲۶۵.۵ ۴.۴۰
کانی غیرفلزی ۱۲۷۸.۸ ۱۲۷۸.۴ ۱۲۸۲.۱ ۴.۵۰
ابزار پزشکی ۱۷۰۹.۳ ۱۶۹۸.۶ ۱۷۰۹.۳ ۵۳.۵۰
سایر معادن ۱۷۳۶.۱ ۰ ۰ ۰.۰۰
کاشی و سرامیک ۱۹۹۵.۶ ۱۹۹۰.۳ ۱۹۹۵.۶ ۱.۷۰
وسایل ارتباطی ۲۰۸۱.۸ ۲۰۷۷.۳ ۲۱۵۷ -۷۷.۶۰
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۹۳.۴ ۲۵۸۸.۳ ۲۵۹۵.۸ ۴.۵۰
رایانه ۲۶۰۲ ۲۵۷۰.۴ ۲۶۰۵ ۶۴.۸۰
غذایی بجز قند ۲۷۰۴.۶ ۲۶۷۹.۳ ۲۷۰۴.۶ ۲۶.۶۰
مواد دارویی ۳۱۱۰.۶ ۳۱۰۶.۵ ۳۱۲۴.۳ -۹.۴۰
بیمه و بازنشسته ۳۳۵۹.۴ ۳۳۵۹.۴ ۳۳۸۳.۳ -۲۷.۷۰
شیمیایی ۴۲۱۰.۶ ۴۱۴۸.۱ ۴۲۱۰.۶ ۷۲.۹۰
حمل و نقل ۴۳۳۲.۶ ۴۳۳۰.۵ ۴۳۳۸.۴ -۴.۸۰
زراعت ۴۶۷۷.۶ ۴۵۰۶.۹ ۴۶۷۷.۶ ۸۸.۰۰
چند رشته ای ص ۵۱۸۶.۷ ۵۱۵۲.۹ ۵۱۸۶.۷ ۳۱.۳۰
قند و شکر ۵۸۰۶.۶ ۵۸۰۶.۶ ۵۸۳۹.۶ -۳۱.۶۰
ماشین آلات ۷۵۸۰ ۷۵۸۰ ۷۵۹۷.۵ ۴۵.۴۰
محصولات کاغذ ۷۹۰۲.۴ ۷۸۰۲.۲ ۷۹۰۴.۳ ۲۷۹.۸۰
خودرو ۹۳۶۲.۴ ۹۲۶۰.۲ ۹۳۸۶.۲ -۵۷.۷۰
لاستیک ۱۲۷۱۳.۱ ۱۲۶۲۸.۲ ۱۲۷۱۳.۱ ۱۴۱.۷۰
کانه فلزی ۱۶۸۱۸.۷ ۱۶۷۰۲.۷ ۱۶۸۱۸.۷ ۱۰۴.۵۰
محصولات فلزی ۱۸۳۶۳.۹ ۱۸۳۳۵.۹ ۱۸۳۹۱.۹ -۲۸.۳۰
محصولات چوبی ۲۱۲۷۳.۷ ۲۰۴۹۸.۳ ۲۱۲۷۳.۷ ۷۲۸.۷۰
انتشار و چاپ ۲۲۵۰۲.۲ ۲۲۴۶۸.۳ ۲۲۵۰۲.۲ ۵.۸۰
فلزات اساسی ۳۷۴۱۸.۴ ۳۷۳۷۳.۷ ۳۷۴۲۶.۷ ۳۰.۸۰
شاخص صنعت ۵۳۴۰۶.۳ ۵۲۹۴۰.۴ ۵۳۴۰۶.۳ ۵۰۲.۲۰
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۰۶۲۰۸.۵ ۱۰۵۵۹۱.۶ ۱۰۶۲۳۵.۷ ۱۱۷۱.۵۰
مالی ۱۱۹۴۴۸.۸ ۱۱۹۴۴۸.۸ ۱۱۹۸۹۸.۹ -۸۴۵.۲۰
دستگاههای برقی ۲۲۹۳۳۷.۸ ۲۲۸۰۶۰.۳ ۲۳۰۶۹۷.۲ -۳۶۰.۲۰
فراورده نفتی ۲۹۲۴۹۸.۳ ۲۸۸۲۹۹.۲ ۲۹۲۶۸۵.۱ ۴۵۴۳.۳۰
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۶۰.۹ ۳۱۴۷.۹ ۳۱۶۱.۲ ۸.۵۰
شاخص بازار اول ۴۸۶۷۱.۴ ۴۸۳۹۶.۳ ۴۸۶۷۶.۶ ۲۵۵.۶۰
شاخص کل ۶۳۴۵۵.۳ ۶۳۰۰۳.۳ ۶۳۴۶۱.۴ ۴۴۵.۱۰
شاخص آزاد شناور ۷۴۱۴۸.۳ ۷۳۸۲۰.۸ ۷۴۱۵۷.۹ ۲۶۷.۴۰
شاخص بازار دوم ۱۱۳۸۴۵.۳ ۱۱۲۶۴۴.۲ ۱۱۳۸۵۳.۴ ۱۲۵۷.۳۰
شاخص بازار دوم ۱۱۲۵۸۸.۸ ۱۱۱۴۰۵.۴ ۱۱۲۷۵۸.۴ ۱۱۸۴.۸۰
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۶
کد خبر : 62458
بازدیدها: 215

پاسخی بگذارید »