پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

شاخص بورس

danesheroz1 مهر ۱, ۱۳۹۲ ۰
شاخص بورس

دانش روز: شاخص بورس در بازار امروز

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۵۹۳۱ ۲۵۵۹۳۱ ۲۵۵۹۳۱ ۴۸۷۲.۰۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۰.۰۰
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۷۱.۴ ۳۱۰۲ ۳۱۷۱.۵ ۷۰.۶۰
شاخص بازار اول ۴۸۵۲۱.۴ ۴۷۵۴۹.۹ ۴۸۵۲۱.۴ ۹۶۸.۹۰
شاخص کل ۶۲۹۰۴.۸ ۶۱۷۰۴.۹ ۶۲۹۰۴.۸ ۱۱۹۷.۶۰
شاخص آزاد شناور ۷۳۹۵۹.۴ ۷۲۳۶۴.۱ ۷۳۹۵۹.۴ ۱۵۹۱.۹۰
شاخص بازار دوم ۱۱۱۴۰۴.۹ ۱۰۹۸۲۵.۸ ۱۱۱۴۲۲.۶ ۱۸۷۹.۹۰
مبلمان ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۰.۰۰
محصولات چرمی ۳۴۷.۴ ۳۴۷.۴ ۳۴۷.۴ ۰.۰۰
رادیویی ۳۹۴.۶ ۳۹۰.۶ ۳۹۴.۶ ۴.۸۰
فنی مهندسی ۵۹۸.۶ ۵۸۹.۵ ۵۹۸.۶ ۲۱.۰۰
بانکها ۶۰۲.۸ ۵۹۴.۷ ۶۰۲.۸ ۱۸.۵۰
منسوجات ۶۳۱.۹ ۶۲۸.۹ ۶۳۱.۹ ۳.۸۰
سیمان ۷۱۴.۷ ۷۰۴.۹ ۷۱۴.۷ ۸.۶۰
انبوه سازی ۷۲۰.۶ ۷۰۹.۱ ۷۲۰.۶ ۱۳.۴۰
استخراج نفت جز کشف ۷۳۷.۸ ۷۲۸.۳ ۷۳۸.۱ ۹.۹۰
ذغال سنگ ۸۳۶.۵ ۸۲۸.۳ ۸۴۰.۹ ۱۵.۹۰
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۰.۰۰
سرمایه گذاریها ۱۲۵۰.۳ ۱۲۳۱.۷ ۱۲۵۰.۳ ۳۱.۴۰
کانی غیرفلزی ۱۲۵۱.۳ ۱۲۳۹.۹ ۱۲۵۱.۳ ۱۴.۸۰
سایرمالی ۱۲۶۱.۹ ۱۲۳۲ ۱۲۶۱.۹ ۳۶.۸۰
ابزار پزشکی ۱۵۹۲.۲ ۱۵۴۱.۵ ۱۵۹۲.۲ ۵۵.۵۰
سایر معادن ۱۶۶۹.۶ ۱۶۶۹.۶ ۱۶۶۹.۶ ۰.۰۰
کاشی و سرامیک ۱۹۹۱.۹ ۱۹۴۳.۲ ۱۹۹۲.۹ ۴۱.۱۰
وسایل ارتباطی ۲۲۰۳.۵ ۲۱۷۰.۳ ۲۲۱۷ ۳۵.۹۰
رایانه ۲۴۵۴.۸ ۲۴۲۳ ۲۴۶۲.۳ ۴۰.۵۰
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۹۱.۵ ۲۵۵۱.۸ ۲۵۹۱.۵ ۵۷.۵۰
غذایی بجز قند ۲۶۸۸.۶ ۲۶۷۸.۸ ۲۶۸۸.۸ ۲۹.۹۰
مواد دارویی ۳۱۱۳.۵ ۳۰۹۶.۲ ۳۱۱۳.۵ ۲۰.۰۰
بیمه و بازنشسته ۳۳۸۷.۴ ۳۳۸۱.۳ ۳۳۸۸.۲ ۴.۰۰
شیمیایی ۴۰۸۸ ۴۰۵۳.۹ ۴۰۸۹.۵ ۶۴.۶۰
حمل و نقل ۴۳۱۹.۸ ۴۳۱۷.۹ ۴۳۲۴.۱ ۳.۹۰
زراعت ۴۵۷۸ ۴۴۱۴.۶ ۴۵۷۸ ۱۶۵.۷۰
چند رشته ای ص ۵۱۷۷.۵ ۵۱۱۶.۹ ۵۱۸۴.۲ ۶۱.۴۰
قند و شکر ۵۸۴۵.۴ ۵۸۴۵.۴ ۵۹۱۰.۹ -۱۷.۱۰
محصولات کاغذ ۷۳۸۵.۸ ۷۲۱۲.۴ ۷۳۸۵.۸ ۱۷۶.۴۰
ماشین آلات ۷۴۳۱.۳ ۷۳۳۶ ۷۴۳۱.۸ ۱۷۸.۳۰
خودرو ۹۱۷۹.۸ ۸۹۷۸.۸ ۹۱۷۹.۸ ۳۱۷.۸۰
لاستیک ۱۲۴۲۲.۸ ۱۲۱۸۵.۱ ۱۲۴۲۴.۱ ۲۴۴.۱۰
کانه فلزی ۱۶۵۸۶.۵ ۱۶۴۴۰.۵ ۱۶۵۸۶.۵ ۱۵۸.۳۰
محصولات فلزی ۱۸۵۱۸.۶ ۱۸۴۷۰.۸ ۱۸۵۱۸.۶ ۵۷.۳۰
محصولات چوبی ۱۹۷۶۳.۲ ۱۹۷۵۹.۴ ۲۰۵۴۰.۴ -۸۱۸.۹۰
انتشار و چاپ ۲۱۹۹۸.۲ ۲۱۱۶۱.۵ ۲۱۹۹۸.۲ ۸۳۸.۷۰
فلزات اساسی ۳۷۴۰۴.۶ ۳۶۹۶۴.۳ ۳۷۴۰۴.۶ ۴۴۸.۷۰
شاخص صنعت ۵۲۶۸۰ ۵۱۷۶۳.۵ ۵۲۶۸۰ ۹۱۴.۲۰
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۰۳۶۸۰.۴ ۱۰۲۰۳۱.۶ ۱۰۳۶۸۰.۴ ۲۰۲۰.۴۰
مالی ۱۲۱۸۸۲.۹ ۱۲۰۲۶۳.۳ ۱۲۱۸۸۳.۱ ۳۴۹۱.۹۰
دستگاههای برقی ۲۳۰۹۳۰.۵ ۲۲۹۵۱۷.۵ ۲۳۰۹۳۰.۵ ۵۲۴۵.۵۰
فراورده نفتی ۲۸۷۴۲۰.۴ ۲۸۴۱۷۳.۹ ۲۸۷۴۲۰.۴ ۹۲۱۰.۴۰
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۸
کد خبر : 62121
بازدیدها: 326

پاسخی بگذارید »