یکشنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

شاخص بورس

danesheroz1 شهریور ۳۰, ۱۳۹۲ ۰
شاخص بورس

دانش روز: شاخص بورس امروز را در ادامه می بینید

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۲۴۶۶ ۲۵۲۴۶۶ ۲۵۲۴۶۶ ۴۴۳۱.۰۰
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۰.۰۰
محصولات چرمی ۳۴۷.۴ ۳۴۷.۴ ۳۴۷.۴ ۰.۰۰
رادیویی ۳۸۸.۸ ۳۸۲.۱ ۳۸۸.۸ ۸.۵۰
فنی مهندسی ۵۵۹.۲ ۵۵۳.۳ ۵۵۹.۲ ۲۱.۳۰
بانکها ۵۷۹.۸ ۵۶۹.۷ ۵۸۰.۹ ۱۹.۰۰
منسوجات ۶۲۵ ۶۲۰.۲ ۶۲۵ ۵.۲۰
سیمان ۷۱۲.۲ ۷۱۲.۲ ۷۱۴.۱ -۱.۳۰
انبوه سازی ۷۱۳.۹ ۷۰۷.۸ ۷۱۳.۹ ۴.۵۰
استخراج نفت جز کشف ۷۴۵.۸ ۷۴۲.۹ ۷۵۱.۵ ۲۲.۶۰
ذغال سنگ ۸۱۲.۸ ۸۰۴.۳ ۸۱۲.۸ ۳۱.۲۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۰.۰۰
سایرمالی ۱۲۱۸.۳ ۱۱۸۲.۳ ۱۲۱۹ ۴۳.۵۰
کانی غیرفلزی ۱۲۲۳.۷ ۱۲۲۰.۸ ۱۲۲۶.۲ ۷.۱۰
سرمایه گذاریها ۱۲۲۷.۳ ۱۲۲۲ ۱۲۲۹.۷ ۱۹.۷۰
ابزار پزشکی ۱۵۴۵.۳ ۱۵۲۰.۴ ۱۵۴۵.۹ ۵۸.۹۰
سایر معادن ۱۶۰۵.۵ ۱۶۰۵.۵ ۱۶۰۵.۵ ۰.۰۰
کاشی و سرامیک ۲۰۰۲.۷ ۲۰۰۲.۷ ۲۰۵۵.۹ -۵۴.۵۰
وسایل ارتباطی ۲۰۸۴.۷ ۲۰۸۲.۴ ۲۱۵۷.۱ -۸۱.۸۰
رایانه ۲۳۶۵.۷ ۲۳۳۹.۹ ۲۳۷۸.۵ ۳۲.۵۰
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۲۷.۸ ۲۴۹۵.۱ ۲۵۲۷.۸ ۵۲.۳۰
غذایی بجز قند ۲۶۲۳.۶ ۲۶۱۱ ۲۶۲۳.۶ ۳۲.۸۰
مواد دارویی ۳۰۷۱.۸ ۳۰۷۱.۸ ۳۰۸۵.۶ -۵.۷۰
بیمه و بازنشسته ۳۳۷۸.۲ ۳۳۶۴.۵ ۳۳۷۸.۲ ۱۵.۴۰
شیمیایی ۴۱۱۹.۲ ۴۰۰۱.۳ ۴۱۱۹.۲ ۱۴۱.۰۰
زراعت ۴۲۶۰ ۴۱۵۶ ۴۲۶۰ ۸۰.۱۰
حمل و نقل ۴۲۹۴.۲ ۴۱۶۰.۲ ۴۲۹۴.۲ ۳۸۰.۵۰
چند رشته ای ص ۵۲۰۰.۶ ۵۱۵۴.۴ ۵۲۰۲.۱ ۵۴.۹۰
قند و شکر ۵۹۰۸.۸ ۵۸۶۶.۶ ۵۹۰۸.۸ ۲۸.۰۰
ماشین آلات ۷۲۰۵.۳ ۷۰۷۰.۵ ۷۲۰۵.۳ ۱۵۷.۹۰
محصولات کاغذ ۷۴۷۰.۳ ۷۴۷۰.۳ ۷۵۰۶.۴ ۱۴۸.۱۰
خودرو ۸۵۷۰.۳ ۸۳۳۸ ۸۵۷۰.۳ ۲۲۸.۸۰
لاستیک ۱۲۱۶۶.۶ ۱۲۰۴۹.۹ ۱۲۱۶۶.۶ ۱۵۶.۵۰
کانه فلزی ۱۶۴۷۰.۷ ۱۶۴۰۷.۴ ۱۶۴۷۰.۷ ۷۰.۴۰
محصولات فلزی ۱۸۵۸۴.۳ ۱۸۵۸۴.۳ ۱۸۶۱۸.۷ ۱۰۲.۶۰
محصولات چوبی ۲۰۹۰۰.۸ ۲۰۹۰۰.۸ ۲۱۳۴۲.۲ -۴۶۸.۲۰
انتشار و چاپ ۲۱۸۱۰.۷ ۲۱۸۱۰.۷ ۲۲۷۱۷.۷ -۲۸۷۷.۸۰
فلزات اساسی ۳۷۲۴۶.۵ ۳۶۵۵۶.۶ ۳۷۲۵۱.۶ ۷۵۳.۶۰
شاخص صنعت ۵۲۱۵۴.۸ ۵۱۳۶۵.۹ ۵۲۱۵۵.۱ ۸۱۲.۳۰
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۰۱۲۹۵ ۱۰۱۲۹۵ ۱۰۱۶۰۸.۵ ۲۷۵.۰۰
مالی ۱۱۷۷۵۱.۸ ۱۱۵۹۷۹.۸ ۱۱۷۹۵۶.۷ ۳۴۲۷.۸۰
دستگاههای برقی ۲۲۱۰۸۹.۳ ۲۱۸۲۴۷.۹ ۲۲۱۱۶۴.۸ ۵۶۳۸.۳۰
فراورده نفتی ۲۸۰۴۹۹.۶ ۲۸۰۴۹۹.۶ ۲۸۴۱۷۴.۷ -۲۹۹۲.۴۰
مبلمان ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۰.۰۰
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۱۹.۶ ۳۰۷۱.۹ ۳۱۲۰.۶ ۵۳.۴۰
شاخص بازار اول ۴۷۶۰۸.۸ ۴۶۹۴۴.۱ ۴۷۶۰۹.۱ ۸۳۱.۶۰
شاخص کل ۶۲۰۵۳.۲ ۶۰۹۸۷.۹ ۶۲۰۵۳.۵ ۱۰۸۹.۱۰
شاخص آزاد شناور ۷۲۶۰۳.۹ ۷۱۳۴۴.۲ ۷۲۶۰۴.۳ ۱۲۵۸.۷۰
شاخص بازار دوم ۱۱۱۲۶۱ ۱۰۹۴۲۷.۲ ۱۱۱۲۸۸.۹ ۱۹۷۴.۰۰
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ - ۲۲:۲۱
کد خبر : 61513
بازدیدها: 281

پاسخی بگذارید »