جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

شاخص بورس در بازار امروز

danesheroz1 شهریور ۳۱, ۱۳۹۲ ۰
شاخص بورس در بازار امروز

دانش روز: شاخص بورس را در بازار امروز در ادامه می بینید

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)

 

شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۱۰۵۹ ۲۵۱۰۵۹ ۲۵۱۰۵۹ -۱۴۰۷.۰۰
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
محصولات چرمی ۳۴۷.۴ ۳۴۷.۴ ۳۴۷.۴ ۰.۰۰
رادیویی ۳۸۹.۸ ۳۸۸.۴ ۳۸۹.۸ ۱.۰۰
فنی مهندسی ۵۷۷.۶ ۵۷۳.۹ ۵۷۷.۶ ۱۸.۴۰
بانکها ۵۸۴.۳ ۵۷۷.۲ ۵۸۴.۳ ۴.۵۰
منسوجات ۶۲۸.۱ ۶۲۵.۸ ۶۲۸.۱ ۳.۱۰
سیمان ۷۰۶.۱ ۷۰۶.۱ ۷۱۱.۷ -۶.۱۰
انبوه سازی ۷۰۷.۲ ۷۰۷.۲ ۷۱۲.۸ -۶.۷۰
استخراج نفت جز کشف ۷۲۷.۹ ۷۲۷.۹ ۷۴۳ -۱۷.۹۰
ذغال سنگ ۸۲۰.۶ ۸۱۸.۱ ۸۲۴.۳ ۷.۸۰
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۰.۰۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰
سرمایه گذاریها ۱۲۱۸.۹ ۱۲۱۶.۹ ۱۲۲۷.۹ -۸.۴۰
سایرمالی ۱۲۲۵.۱ ۱۲۱۸.۸ ۱۲۲۷.۷ ۶.۸۰
کانی غیرفلزی ۱۲۳۶.۵ ۱۲۳۰ ۱۲۳۶.۵ ۱۲.۸۰
ابزار پزشکی ۱۵۳۶.۷ ۱۵۳۶.۷ ۱۵۵۹.۸ -۸.۶۰
سایر معادن ۱۶۶۹.۶ ۱۶۶۹.۶ ۱۶۶۹.۶ ۶۴.۱۰
کاشی و سرامیک ۱۹۵۰.۸ ۱۹۵۰.۸ ۱۹۹۵.۳ -۵۱.۹۰
وسایل ارتباطی ۲۱۶۷.۶ ۲۱۴۴.۴ ۲۱۶۷.۶ ۸۲.۹۰
رایانه ۲۴۱۴.۳ ۲۴۰۵.۷ ۲۴۲۱.۹ ۴۸.۶۰
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۳۴ ۲۵۲۷.۸ ۲۵۳۵.۵ ۶.۲۰
غذایی بجز قند ۲۶۵۸.۷ ۲۶۵۸.۷ ۲۶۶۱.۸ ۳۵.۱۰
مواد دارویی ۳۰۹۳.۵ ۳۰۷۶.۷ ۳۰۹۵.۹ ۲۱.۷۰
بیمه و بازنشسته ۳۳۸۳.۴ ۳۳۷۴.۱ ۳۳۸۳.۴ ۵.۲۰
شیمیایی ۴۰۲۳.۴ ۴۰۲۰.۴ ۴۰۸۱.۵ -۹۵.۸۰
حمل و نقل ۴۳۱۵.۹ ۴۳۰۹.۷ ۴۳۱۵.۹ ۲۱.۷۰
زراعت ۴۴۱۲.۳ ۴۲۸۹.۸ ۴۴۱۲.۳ ۱۵۲.۳۰
چند رشته ای ص ۵۱۱۶.۱ ۵۱۱۶.۱ ۵۲۰۸.۸ -۸۴.۵۰
قند و شکر ۵۸۶۲.۵ ۵۸۶۲.۵ ۵۹۲۱.۷ -۴۶.۳۰
محصولات کاغذ ۷۲۰۹.۴ ۷۲۰۹.۴ ۷۴۶۷ -۲۶۰.۹۰
ماشین آلات ۷۲۵۳ ۷۲۵۳ ۷۲۷۹.۸ ۴۷.۷۰
خودرو ۸۸۶۲ ۸۷۴۵.۵ ۸۸۶۲ ۲۹۱.۷۰
لاستیک ۱۲۱۷۸.۷ ۱۲۱۲۹.۲ ۱۲۱۷۸.۷ ۱۲.۱۰
کانه فلزی ۱۶۴۲۸.۲ ۱۶۴۲۸.۲ ۱۶۴۶۹.۵ -۴۲.۵۰
محصولات فلزی ۱۸۴۶۱.۳ ۱۸۴۳۹.۵ ۱۸۵۴۵.۲ -۱۲۳.۰۰
محصولات چوبی ۲۰۵۸۲.۱ ۲۰۵۸۲.۱ ۲۰۹۰۲ -۳۱۸.۷۰
انتشار و چاپ ۲۱۱۵۹.۵ ۲۱۱۴۵.۸ ۲۱۸۱۰.۱ -۶۵۱.۲۰
فلزات اساسی ۳۶۹۵۵.۹ ۳۶۹۵۵.۹ ۳۷۳۰۴.۷ -۲۹۰.۶۰
شاخص صنعت ۵۱۷۶۵.۸ ۵۱۷۴۶.۹ ۵۲۰۴۱ -۳۸۹.۰۰
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۰۱۶۶۰.۲ ۱۰۱۴۹۷.۵ ۱۰۱۸۰۹ ۳۶۵.۲۰
مالی ۱۱۸۳۹۱.۵ ۱۱۷۲۱۳.۸ ۱۱۸۳۹۱.۵ ۶۴۰.۵۰
دستگاههای برقی ۲۲۵۶۸۵ ۲۲۲۷۷۹.۳ ۲۲۵۶۸۷.۵ ۴۵۹۶.۰۰
فراورده نفتی ۲۷۸۲۱۰ ۲۷۵۴۴۲.۳ ۲۷۸۲۲۳.۶ -۲۲۸۹.۰۰
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۰۰.۸ ۳۰۹۸.۸ ۳۱۲۲.۸ -۱۸.۸۰
شاخص بازار اول ۴۷۵۵۲.۵ ۴۷۴۷۵.۹ ۴۷۷۰۹.۶ -۵۶.۳۰
شاخص کل ۶۱۷۰۷.۲ ۶۱۶۲۲.۱ ۶۲۱۱۰ -۳۴۶.۰۰
شاخص آزاد شناور ۷۲۳۶۷.۵ ۷۲۲۷۸ ۷۲۷۱۶.۹ -۲۳۶.۴۰
شاخص بازار دوم ۱۰۹۵۲۵ ۱۰۹۳۹۳.۴ ۱۱۱۰۵۷.۳ -۱۷۳۶.۰۰

 

یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۹:۰۶
کد خبر : 61800
بازدیدها: 936

پاسخی بگذارید »