پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

شاخص بورس امروز

danesheroz1 شهریور ۱۹, ۱۳۹۲ ۰
شاخص بورس امروز

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز) شاخص بازده نقدی قیمت ۲۳۶۷۵۰ ۲۳۶۷۵۰ ۲۳۶۷۵۰ ۴۶۹۹.۰۰ مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰ محصولات چرمی ۳۴۶.۳ ۳۴۶.۳ ۳۴۷ -۰.۷۰ رادیویی ۳۷۹.۶ ۳۷۲.۶ ۳۷۹.۶ ۸.۰۰ بانکها ۴۹۹.۲ ۴۹۰.۷ ۴۹۹.۲ ۱۲.۱۰ فنی مهندسی ۵۳۱.۹ ۵۳۰.۸ ۵۳۱.۹ ۱۶.۸۰ منسوجات ۵۹۴.۴ ۵۹۱.۹ ۵۹۴.۴ ۶.۱۰ استخراج نفت جز [&hellip

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۳۶۷۵۰ ۲۳۶۷۵۰ ۲۳۶۷۵۰ ۴۶۹۹.۰۰
مبلمان ۲۷۲.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
محصولات چرمی ۳۴۶.۳ ۳۴۶.۳ ۳۴۷ -۰.۷۰
رادیویی ۳۷۹.۶ ۳۷۲.۶ ۳۷۹.۶ ۸.۰۰
بانکها ۴۹۹.۲ ۴۹۰.۷ ۴۹۹.۲ ۱۲.۱۰
فنی مهندسی ۵۳۱.۹ ۵۳۰.۸ ۵۳۱.۹ ۱۶.۸۰
منسوجات ۵۹۴.۴ ۵۹۱.۹ ۵۹۴.۴ ۶.۱۰
استخراج نفت جز کشف ۶۵۸.۵ ۶۵۴.۲ ۶۵۸.۵ ۱۴.۴۰
انبوه سازی ۶۶۷.۳ ۶۵۸ ۶۶۷.۳ ۱۱.۷۰
سیمان ۷۱۰.۶ ۷۰۴ ۷۱۰.۶ ۶.۳۰
ذغال سنگ ۷۹۶.۲ ۷۶۸.۳ ۷۹۶.۲ ۳۰.۶۰
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ۰ ۰ ۰.۰۰
سایرمالی ۱۱۱۸ ۱۱۱۰.۹ ۱۱۱۸ ۳۵.۹۰
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۰ ۰ ۰.۰۰
سرمایه گذاریها ۱۱۴۴ ۱۱۲۷.۷ ۱۱۴۴ ۲۴.۶۰
کانی غیرفلزی ۱۱۷۱.۹ ۱۱۵۹.۵ ۱۱۷۱.۹ ۲۸.۹۰
ابزار پزشکی ۱۴۵۹.۱ ۱۴۰۳.۲ ۱۴۵۹.۱ ۵۶.۰۰
سایر معادن ۱۵۴۱.۹ ۰ ۰ ۰.۰۰
کاشی و سرامیک ۱۹۵۲.۳ ۱۹۳۸.۷ ۱۹۵۲.۵ ۳۲.۰۰
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۳۳۵ ۲۳۰۴.۷ ۲۳۳۵ ۴۱.۶۰
رایانه ۲۳۴۳.۶ ۲۳۳۴.۸ ۲۳۴۳.۶ ۸.۶۰
وسایل ارتباطی ۲۴۱۷.۳ ۲۴۱۷.۳ ۲۴۱۷.۳ -۰.۱۰
غذایی بجز قند ۲۴۳۰.۶ ۲۳۹۶.۵ ۲۴۳۰.۶ ۶۷.۲۰
مواد دارویی ۲۸۲۲.۱ ۲۸۱۱.۴ ۲۸۲۲.۱ ۱۶.۲۰
بیمه و بازنشسته ۳۵۰۴.۴ ۳۴۸۲.۱ ۳۵۲۸.۸ -۲۷.۶۰
شیمیایی ۳۶۶۹.۲ ۳۶۱۸.۹ ۳۶۶۹.۲ ۹۳.۳۰
حمل و نقل ۳۸۳۲ ۳۸۲۲ ۳۸۳۲ ۱۷.۷۰
زراعت ۴۱۹۹.۹ ۴۱۴۵.۹ ۴۱۹۹.۹ ۵۴.۰۰
چند رشته ای ص ۴۸۴۳.۵ ۴۷۸۵.۶ ۴۸۴۳.۵ ۸۳.۸۰
قند و شکر ۶۰۱۹.۱ ۵۹۶۵.۱ ۶۰۲۴ ۷۱.۸۰
محصولات کاغذ ۶۷۳۴.۳ ۶۴۸۱.۵ ۶۷۳۴.۳ ۲۵۶.۷۰
ماشین آلات ۶۹۷۳.۴ ۶۹۴۲.۴ ۶۹۷۳.۴ ۴۴.۵۰
خودرو ۸۱۲۳.۴ ۸۰۹۰.۴ ۸۱۲۳.۴ -۲۰۸.۰۰
لاستیک ۱۲۰۶۳.۲ ۱۱۹۱۸.۹ ۱۲۰۶۳.۲ ۱۶۹.۱۰
کانه فلزی ۱۵۷۲۳.۱ ۱۵۵۳۵.۵ ۱۵۷۲۳.۱ ۲۱۳.۶۰
محصولات چوبی ۱۶۸۹۷.۵ ۱۶۳۸۵.۱ ۱۶۸۹۷.۵ ۴۹۹.۷۰
محصولات فلزی ۱۷۵۲۷.۱ ۱۷۴۸۱.۹ ۱۷۵۲۷.۱ ۶۱.۰۰
انتشار و چاپ ۲۴۶۹۰.۶ ۰ ۰ ۰.۰۰
فلزات اساسی ۳۵۰۰۷.۵ ۳۴۵۲۶.۸ ۳۵۰۰۷.۵ ۶۴۴.۱۰
شاخص صنعت ۴۹۴۲۸.۴ ۴۸۹۰۲.۳ ۴۹۴۲۸.۴ ۹۶۰.۴۰
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۹۶۳۹۵ ۹۵۲۰۱.۵ ۹۶۳۹۵ ۲۱۸۷.۷۰
مالی ۱۰۳۵۳۵.۱ ۱۰۱۹۴۱.۶ ۱۰۳۵۳۵.۱ ۲۳۳۰.۱۰
دستگاههای برقی ۲۰۵۸۹۹.۶ ۲۰۵۳۳۹.۶ ۲۰۶۴۴۱ ۴۳۴۷.۶۰
فراورده نفتی ۲۸۶۱۱۸.۲ ۲۸۵۰۴۵.۴ ۲۸۶۱۱۸.۲ ۷۵۷۱.۲۰
شاخص بازار اول ۴۴۶۳۰.۹ ۴۴۰۰۷.۹ ۴۴۶۳۰.۹ ۸۱۵.۱۰
شاخص کل ۵۸۱۹۰.۴ ۵۷۳۱۹.۶ ۵۸۱۹۰.۴ ۱۱۵۵.۰۰
شاخص آزاد شناور ۶۷۵۹۵.۶ ۶۶۵۶۵.۳ ۶۷۵۹۵.۶ ۱۳۵۷.۹۰
شاخص بازار دوم ۱۰۴۳۹۹.۵ ۱۰۲۶۰۱.۶ ۱۰۴۳۹۹.۵ ۲۴۴۳.۵۰
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۹۷.۸ ۲۸۳۶.۵ ۲۸۹۷.۸ ۶۷.۶۰
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۲
کد خبر : 59175
بازدیدها: 199

پاسخی بگذارید »