دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

بررسی اثر بخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان در مدارس

danesheroz1 آبان ۱۸, ۱۳۹۲ ۰
بررسی اثر بخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان در مدارس

دانش روز: طبق تحقیقات بعمل آمده میزان خلاقیت در افراد با افزایش سن کاهش می یابد لذا آموزش و پرورش مهمترین و بهترین نهاد تاثیرگذار در افزایش میزان خلاقیت در افراد جامعه است.

 به گزارش دانش روز، هدف از انجام این تحقیق بررسی سنجش میزان اثربخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان در مدارس با برگزاری کارگاههای پرورش خلاقیت است .روش تحقیق  کاربردی است و از منظر متدولوژی نوع اقدام پژوهی توصیفی میباشد . بدین منظور ابتدا با بررسی ادبیات موضوع ,اصول پرورش خلاقیت دانش آموزان وکارگاههای پرورش خلاقیت ,تست استاندارد اندازه گیری خلاقیت در افراد  استخراج شد . جامعه آماری منتخب از بین ۶۶ نفر از دانش آموزان سال سوم در رشته های مختلف  مقطع کاردانش میباشد .پس از انتخاب نمونه بصورت “نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس ” از این افراد تست خلاقیت  اولیه گرفته شد و امتیاز کسب شده افراد نشان داد که فقط دو دانش آموز دارای خلاقیت متوسط و یک نفر دارای خلاقیت بالا بود  و بقیه از نظر خلاقیت ضعیف بودند .سپس کارگاههای خلاقیت برای تمام اعضاء نمونه در طی سه ماه برگزار شد که شامل بازیهای تیمی خلاقیت , آموزش کاربردی انواع تکنیکهای خلاقیت و تمرین آنها , سوالات خلاقانه , معماهای خلاقیت , داستان خلاقیت ,نمایش عکس و فیلمهای خلاقیت بود  . درنهایت از جامعه آماری مورد نظر دوباره تست خلاقیت ثانویه گرفته شد و  ۲۶ نفر از دانش آموزان دارای خلاقیت متوسط و بالاتر بودند  . نتایج نشان داد که خلاقیت در بین دانش آموزان (کاردانش ) بسیار ضعیف است و برگزاری کارگاههای خلاقیت در مدارس میتواند  باعث پرورش و رشد خلاقیت در بین افراد شود و اکتسابی بودن خلاقیت نیز  به اثبات میرسد .همچنین پس از مقایسه وضعیت درسی و اخلاقی جامعه آماری بامیزان خلاقیت افراد نشان داد که خلاقیت با هوش افراد هیچ رابطه ای ندارد و افرادی که از نظر انضباطی ضعیف ترند افرادی خلاق تر هستند.  . از آنجا که آموزش و پرورش ,وظیفه عمده زمینه سازی و ایجاد تغییر و تحول در جامعه را بر عهده دارد لذا توجه به مساله خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های آموزشی،از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

مقدمه :

 

خلاقیت عامل کلیدی موفقیت و بلکه بقای سازمانها و همچنین رمز تکامل و سعادت دنیوی و اخروی بشر  هنوز جایگاه واقعی خود را نه تنها در جامعه بلکه در محافل علمی و آموزشی کشور پیدا نکرده است . به همین دلیل واحدی جهت آموزش خلاقیت در مدارس و دانشگاهها پیش بینی نشده است . بطور کلی میتوان گفت که سعادت انسان در گرو خلاقیت است . خلاقیت در بعد مادی به معنی اکتشافات مختلف و اختراع ماشین آلات ,محصولات و خدمات جدید و…زندگی دنیوی انسان را سامان میدهد و خلاقیت های معنوی (غیرمادی) کمال انسانی و سعادت زندگی معنوی او را مهیا میسازد . انسان برای رسیدن به کمال و قرب الهی ,باید مراحل زیادی را طی کند و طی این طریق ,احتیاج به ذهنی خلاق و باز دارد . در میان سازمان‌ها،رسالت آموزش و پرورش در زمینه سازگاری و تطابق،حساس تر و حیاتی تر از سایر سازمان‌ها است.زیرا وظیفه عمده زمینه سازی و ایجاد تغییر و تحول در جامعه را بر عهده دارد و به همین منظور توجه به مساله خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های آموزشی،از اهمیت بیشتری برخوردار است. چراکه وزارت آموزش و پرورش با توجه به گستردگی و نقش زیربنایی آن مسئولیت اصلی روال بخشیدن به خلاقیت و نوآوری در جامعه را برعهده دارد.واز آنجا که خلاقیت امری اکتسابی است میتوان با برگزاری کارگاههای خلاقیت ,در جهت پرورش خلاقیت دانش آموزان اقدام کرد.

 

مفهوم خلاقیت :

 

تحقیق در مورد خلاقیت و عناصر تشکیل دهنده آن توسط دانشمندان علوم اجتماعی از بیش از یک قرن پیش  آغاز شد . اما انگیزه اصلی پژوهش از سال ۱۹۵۰ توسط گیلفورد(Guilford) ایجاد گردید .  وی خلاقیت را با تفکر واگرا در مقابل تفکر همگرا میدانست (مدنی پور ,  ۱۳۷۵).

 

لوتاز (۱۹۹۲) از اساتید رفتارسازمانی ,خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافت های افراد و یا گروهها در یک روش جدید , تعریف کرده است . بارزمن خلاقیت را فرایند شناختی از بوجود آمدن یک ایده , مفهوم , کالا یا کشفی بدیع می داند (مدنی پور ,  ۱۳۷۵).

 

خلاقیت همچون عدالت ,دموکراسی و آزادی دارای معانی مختلفی است ولی یک عامل مشترک در تمام خلاقیتها این است که خلاقیت همیشه عبارت است از پرداختن به عوامل جدیدی که عامل خلاقیت در آنها موجود بوده و به عنوان مجموع میراث فرهنگی عمل میکنند ولی آنچه که تازه است ترکیب این عوامل در الگویی جدید است (جک هالوران ,دوگلاس نبتون ,۱۹۹۲) خلاقیت یعنی توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها(رابینز , ۱۹۹۱).خلاقیت عبارتست از بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید(رضائیان,۱۳۷۳).خلاقیت ,پیدایی و تولید اندیشه و فکری نو است (نیکنامی و همکاران ,۱۳۸۸).

 

فرایند خلاقیت :

 

اتریک از صاحبنظران مدیریت  ,فرایند خلاقیت را از اندیشه تا عمل به سه مرحله : بوجودآوردن اندیشه ,پرورش اندیشه وبکارگیری اندیشه تقسیم کرده است . (اتریک ,۱۹۷۴) آلبرشت ,مراحل خلاقیت عملی و قابل اجرا تری را که از پنج مرحله تشکیل شده است ,پیشنهاد میکند . این مراحل به ترتیب عبارتند از : جذب اطلاعات , الهام , آزمون , پالایش و عرضه . (آلبرشت ,۱۹۸۷)  آلبرشت معتقد است که شخص خلاق ,اطلاعات پیرامون خود را جذب میکند و بررسی مسائل ,رهیافتهای مختلفی را مورد بررسی قرار میدهد . زمانی که ذهن فرد خلاق از اطلاعات خام انباشته شد بطور غیرقابل محسوس شروع به کار میکند و پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات , رهیافتی برای مسئله ارائه میکند . (مدنی پور ,  ۱۳۷۵)

 

آموزش پرورش و خلاقیت :

 

وزارت آموزش و پرورش با توجه به گستردگی و نقش زیربنایی آن مسئولیت اصلی روال بخشیدن به خلاقیت و نوآوری در جامعه را برعهده دارد ضروری است که بستر مناسب برای تبلور خلاقیت و نوآوری در سازمان مدیریت آموزش و پرورش ایجاد کرد تا بتوان خلاقیت و نوآوری را در جامعه شکوفا و هدایت کرد برای نیل به این منظور ایجاد فضای مناسب در محیط‌های آموزشی الزامی است. نخستین گام جهت ایجاد فضای مناسب برای ظهور خلاقیت و نوآوری تغییر در محیط‌های سازمانی است. از آنجا که تغییر، اصلاح و بهبود مبنای بروز خلاقیت و نوآوری است لذا میل به عدم تمرکز در فعالیت‌های سازمان نیروی انسانی و استفاده از انواع روش‌های اصلاحی و بهبود ضروری است. کارگزاران مدرسه و والدین (مربیان مدرسه و خانه )با شیوه های سخت گیرانه قادر به رهبری و تربیت افراد خلاق نیستند (نفر,۱۳۸۹)

 

دانش آموزان خلاق از قدرت استدلال، درک سریع مفاهیم و حافظه‌ی قوی برخوردارند و لزوما در آزمون‌های هوشی نمره‌ی چندان فوق‌العاده‌ای کسب نمی‌کنند. اما در آزمون‌های مربوط به سنجش مهارت‌های تفکر واگرا نمره بالایی به دست می‌آورند. بنابراین اشخاص تیزهوش نیستند  بلکه دارای هوش متوسط هستند . کمبود خلاقیت را فقط به افرادی که عقب‌ماندگی ذهنی دارند می‌توان نسبت داد. (سیف ۱۳۶۹-ص۵۴۹) دانش‌آموزان خلاق راه‌های خلاقانه‌ای برای حل مسایل ارائه می‌دهند. آنها در بازخوردها و نگرش‌های خود مستقل و بی‌تعصب هستندوترجیح می‌دهند از نظر یادگیری در شرایط باز و نامحدود فعالیت کنند. به فعالیت‌های فرهنگی بیش از ورزش و فعالیت‌های اجتماعی علاقه دارند. احساس بی‌شباهت بودن به دیگران دارند. در فعالیت‌های گروهی نقش رهبر را به عهده می‌گیرند و برای مشورت بیشتر به دوستان مراجعه می‌کنند. دارای تخیلی قوی هستند و حتی در کودکی دوست خیالی داشته‌اند. دارای رویاهای با شکوه و وحشت‌انگیز هستند سوالات آنها عجیب و غریب است.

 

ازاصول و روش هایی که کیفیت آموزش را در زمینه ی خلاقیت افزایش داده ومی تواند در فرایند رشد خلاقیت نقش مهمی داشته باشد به موارد زیر میتوان اشاره کرد:۱) دانش آموزان را به تناسب رفتارها ، فعالیت ها و دستاوردهای خلاق آن ها مورد تشویق قرار داد.۲) به دانش آموزانآموزش داده شود  که نسبت به ایده ها و افکار خود حساس باشند .۳) در مورد ماهیت خلاقیت و مفاهیم آن ، به دانش آموزان اطلاعات لازم داده شود.۴)حد امکان از وسایل و روش های آموزشی دیداری _ شنیداری استفاده شود.۵) برای تخیلات و افکار نو دانش آموزان ارزش و احترامی ویژه قائل شد.۶)به دانش آموزان آموزش داده شود که افکار و رفتارهای خود را بیش از حد مورد قضاوت و ارزش یابی قرار ندهند.۸) با از روش پرسش و پاسخ برای دانش آموزان استفاده شودتا آن ها به پرسیدن سوالاتشان ترغیب شوند.۹)برای حل مسایل ، همواره راه های متعددی را جست و جو کنند.۱۰) تا حد امکان به دانش آموزان امنیت و آزادی عمل داده شودتا از وضع مقررات خشک و محدود کننده در کلاس خودداری شود. ۱۱)خلاقیت و آثار و نتایج ارزشمند تفکر خلاق را برای آن ها تبیین کنیدو…(سام خانیان ,۱۳۸۴٫(

 

فرنودیان (۷۰-۱۳۶۷)ویژگی محتوای آموزشی خلاق را “قابل یادگیر بودن محتوابا تاکید بریادگیری از چند حواس مختلف ووجود ارتباط بین محتوای درسی و محیط ” بیان میدارد(سام خانیان ,۱۳۸۴(.

 

شناسایی مسئله :

 

بحث اهمیت و ضرورت خلاقیت را می توان از دو بعد مادی و معنوی مورد بررسی قرار داد. در بعد مادی اهمیت، نقش و جایگاه خلاقیت به حدی است که در مغرب زمین گفته می شود ” یا مرگ یا خلاقیت ” و اساسا انسان را حیوان خلاق می نامند. بر این اساس، انسان بدون خلاقیت یعنی حیوان،امروزه سازمان ها و بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ در کشورهای صنعتی بدون خلاقیت مستمر ، سریع و به موقع محکوم به فنا هستند.امروزه شرایط محیطی کسب و کار به قدری پیچیده ، پویا و نامطمئن گردیده است که دیگر نمی توان با روش های تفکر گذشته مسائل و مشکلات امروز را حل کرد. همانطور که حل مسائل قبلی با روشهای جدید کارساز نیست. لذا یک تغییر و تحول اساسی در نظام فکری لازم و ضروری است. بطور خلاصه عواملی که باعث ضرورت خلاقیت در بعد مادی شده اند عبارتند از:کاهش منابع طبیعی ,رقابت فشرده ,تنوع طلبی مصرف کنندگان و کاهش مطلوبیت کالاو در نهایت جهانی شدن صنعت و اقتصادمیباشد(اصمدآقایی, ۱۳۸۳).صرف نظر از ضرورت های خلاقیت در بعد مادی، خلاقیت در بعد معنوی ناشی از مقام و جایگاه والای انسان  به عنوان خلیفه الله است. بدیهی است که انسان باید بالقوه دارای صفات و ویژگی های خداوند در سطح دقیق و انسانی باشد تا به چنین مقامی نایل آید (اصمدآقایی, ۱۳۸۳).کمال انسانی در گرو نوبینی و نوگرایی است. لذا تا انسان به کمک قوه خلاقیت از قالب های ذهنی پوچ و غلط نجات نیابد، نمی توان به جایگاه حقیقی خود دست یابد (اصمدآقایی, ۱۳۸۳).

 

از آنجا که میزان خلاقیت در اکثر دانش آموزان پایین است و با افزایش سن و ورود آنها به مقاطع بالای تحصیلی میزان خلاقیت  در آنها همچنان درحال کاهش است و همچنین آموزش و پرورش بزرگترین نهاد آموزشی در کشور است که میتواند درجهت آموزش و پرورش خلاقیت درافراد تاثیرگزار باشد. سوال اصلی پژوهش آن است که : “آیا میتوان با برگزاری کارگاههای خلاقیت در مدارس,خلاقیت را در دانش آموزان پرورش داد؟میزان اثربخشی پرورش خلاقیت دانش آموزان در مدارس با برگزاری کارگاههای خلاقیت چقدر است؟ “

 

جامعه آماری :

 

جامعه آماری منتخب از بین ۸۰ نفر از دانش آموزان سال سوم هنرستان کاردانش تربیت (واقع در اداره آموزش و پرورش ناحیه دو کرج) در رشته های مختلف  مقطع کاردانش میباشد ( شامل ۳۰ نفر از رشته حسابداری ,۱۶ نفر طراحی فرش , ۱۱ نفر طراحی دوخت و ۲۳ نفراز رشته طراحی لباس ). نمونه بصورت “نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس “انتخاب شده است.

 

مراحل اقدام پژوهی :

 

۱-    گرفتن تست اولیه خلاقیت :با گرفتن تست خلاقیت اولیه از  دانش آموزان قبل از برگزاری کارگاههای خلاقیت , میزان خلاقیت بالقوه و اولیه دانش آموزان سنجش شد.در و نمودارهای زیر نتایج میزان خلاقیت دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی آنها آمده است که ازتمام جامعه آماری مورد نظر فقط سه نفر دارای خلاقیت بودند.

 

۲-    برگزاری کارگاههای خلاقیت برای هریک از گروههای جامعه آماری:

 

  • برگزاری کارگاه بازیهای تیمی خلاقیت: (بازی تیمی پرتاب تخم مرغ , بازی تیمی برج روزنامه (
  • برگزاری کارگاه  شناسایی وکاربرد تکنیک های خلاقیت : (تکنیک فهرست خصوصیات , تکنیک واژه تصادفی , تکنیک چه میشود اگر…. ,           تکنیک طوفان مغزی , تکنیک PICL و…)
  • برگزاری کارگاه سوالهای خلاقانه
  • برگزاری کارگاه معماهای خلاقیت
  • برگزاری کارگاه داستانهای خلاقیت
  • برگزاری کارگاه نمایش عکسهای خلاقیت

 

۳-     گرفتن تست ثانویه خلاقیت

 

۴-      تجزیه و تحلیل داده ها با قرار دادن نتایج در برنامه اکسل و مقایسه آنها

 

مقایسه میزان خلاقیت دانش آموزان قبل و بعد از برگزاری کارگاههای خلاقیت:

 

نتایج تست ثانویه خلاقیت, بعد از برگزاری کارگاههای خلاقیت در جداول و نودارهای زیر نمایش داده میشود.

 

در این جداول :    ستون امتیاز ۱ : نتایج تست اولیه قبل از برگزاری کارگاههای خلاقیت را نشان میدهد.

 

                       ستون امتیاز ۲ : نتایج تست  ثانویه بعد از برگزاری کارگاههای خلاقیت را نشان میدهد.

 

خانه های پر رنگ:دانش آموزانی که در تست اولیه امتیاز دارای خلاقیت رانشان میدهد.{۳ نفر}

 

خانه های کم رنگ: دانش آموزانی که در تست ثانویه امتیاز دارای خلاقیت رانشان میدهد.{۲۶ نفر}

 

علامت *: نشان دهنده دانش آموزان قوی  کلاس است که معدل بالا تری نسبت به بقیه دارند.

 

علامت#: نشان دهنده دانش آموزان ضعیف کلاس است که معدل پایین تری نسبت به بقیه دارند.

 

در این نمودارها :  ستونهای سبز کمرنگ , نتایج تست اولیه میباشد که با ستونهای سبز پررنگ , که نتایج تست ثانویه میباشد درحال مقایسه است.

 

نام خانوادگی

امتیاز۱ 

امتیاز۲

اکار *

۹۰

۱۰۸

بخشی

۸۳

۹۷

بیگ محمدی

۸۳

۹۹

پورحسن

۹۲

۱۰۴

تدینی

۹۸

۱۰۸

حاج رضا

۹۴

۱۰۶

حسین زاده

۸۸

۹۸

خوش بازان *

۸۶

۹۴

درابچی #

۹۸

۱۱۸

زمانی

۸۸

۹۸

سراجی

۸۸

۹۹

صادقیان

۱۰۱

۱۲۰

عبد الملکی #

۷۶

۸۹

غفاری  *

۹۸

۱۱۴

غفوری

۹۶

۱۱۸

قوسی

۹۸

۱۱۰

نظری #

۸۷

۹۸

نور محمدی #

۱۰۶

۱۱۹

 

جدول ونمودار۱ :مقایسه تست خلاقیت اولیه و ثانویه( رشته  طراحی لباس):

 

نام خانوادگی

امتیاز۱

امتیاز۲

افشاری #

۸۴

۹۵

باقری

۸۹

۹۸

باغ جری *

۸۲

۹۴

بدری

۸۱

۹۶

پیری

۸۲

۹۷

تقی زلده *

۷۹

۸۹

رضایی

۸۸

۹۷

رفیع پور*

۸۸

۹۴

ضرغامی #

۱۰۱

۱۰۵

طاهری

۸۵

۹۸

فیضی

۸۲

۹۰

کردلو

۸۷

۹۱

کاظم پور

۹۵

۱۰۲

نجفی

۹۰

۹۷

 

جدول ونمودار۲: مقایسه تست خلاقیت اولیه وثانویه (رشته  طراحی فرش ):

 

نام خانوادگی

امتیاز۱

امتیاز۲

بنده دوست

۸۰

۹۸

بقایی

۹۰

۱۰۲

چراغی #

۸۹

۹۰

حقیقی

۸۸

۱۰۰

دولت آبادی#

۸۹

۹۸

زارعی

۸۴

۹۴

شکری *

۷۹

۸۹

کریمی

۸۸

۹۷

گلستانی*

۷۸

۹۸

میرزاپور

۸۸

۱۰۱

هدایت

۹۷

۱۱۸

 

جدول ونمودار۳: مقایسه تست خلاقیت اولیه وثانویه( رشته طراحی دوخت) :

 

نام خانوادگی

امتیاز۱

امتیاز۲

آبی

۷۸

۸۸

اصغری

۹۹

۱۱۲

امیری *

۹۰

۱۰۲

انگوتی

۹۸

۱۱۲

پورلطفی #

۹۲

۱۰۴

خورنگ

۸۷

۹۷

چشم آور #

۸۸

۹۹

دهقان

۹۲

۱۰۹

رستمی #

۹۵

۱۱۶

رضایی

۷۸

۸۹

شاکری

۸۰

۹۹

شفیعی

۷۶

۸۷

خاکی فیروز

۹۰

۱۰۲

شکیبی

۷۹

۹۸

صفاری

۹۰

۱۰۸

صادق پور

۸۸

۹۸

عبداللهی

۸۸

۹۹

فخری

۷۷

۸۹

فهیمی *

۹۲

۱۰۹

کابلی

۹۰

۱۰۲

محمدی

۹۰

۱۰۰

منیری *

۸۷

۹۸

نصیراله زاده

۷۴

۸۸

 

جدول و نمودار۴:مقایسه تست خلاقیت اولیه و ثانویه (رشته  حسابداری ):

 

 نتایج حاصل ازپژوهش:

 

 نتایج حاصل ازاین اقدام پژوهشی نشان میدهدکه خلاقیت در بین دانش آموزان (کاردانش ) بسیار ضعیف است. همچنین نتایج آماری ناشی از مقایسه تستهای خلاقیت قبل و بعد ازبرگزاری کارگاههای پرورش خلاقیت بیان کننده آن است که از بین ۶۶هنرجوی هنرستان  فقط ۳ نفر دارای خلاقیت بودند که یکنفر در رشته طراحی فرش و دو نفر در رشته طراحی لباس بودند و دو رشته حسابداری و طراحی دوخت فرد خلاقی وجود نداشت . بعد    از برگزاری دوره کارگاه خلاقیت ۲۶ نفر دارای خلاقیت ۱۰۰    به بالا هستند . یعنی این دانش آموزان با شرکت در دوره های خلاقیت توانسته اند خلاقیت را در خود پرورش دهند. اگر چه در تعدادی از دانش آموزان میزان خلاقیت در حد مطلوبی نیست اما با مقایسه تست اول و دوم میتوان دید که در همه آنها هر چند کم اما رشد خلاقیت وجود دارد. همانطور که مشخص است بین وضعیت درسی-اخلاقی دانش آموزان و میزان خلاقیت در آنها رابطه مستقیم وجود ندارد و بسیاری از افراد با وضعیت درسی عالی از نظر خلاقیت بسیار پایین هستند و بالعکس. بعبارتی رابطه ای میان هوش و خلاقیت افراد وجود ندارد .

 

نتیجه گیری :

 

  برگزاری کارگاههای خلاقیت در مدارس میتواند باعث پرورش نیروی خدادادی خلاقیت شود . بر اساس بررسی ها به این نتیجه رسیدیم  که بین آموزش خلاقیت وپرورش آن در بین دانش آموزان رابطه وجود دارد و خلاقیت امری آموزش پذیر و اکتسابی است . رشد خلاقیت دانش آموزان متأثر از جو سازمانی مدارس است.میتوان با برگزاری کارگاههای خلاقیت در تمام سطوح, آموزش و پرورش خلاقیت را باعث شد و برگزاری کارگاههای خلاقیت در مدارس میتواند  باعث پرورش و رشد خلاقیت در بین افراد شود.همچنین , مقایسه وضعیت درسی و اخلاقی جامعه آماری بامیزان خلاقیت افراد نشان داد که خلاقیت با هوش افراد هیچ رابطه ای ندارد و افرادی که از نظر انضباطی ضعیف ترند افرادی خلاق تر هستند.  . از آنجا که آموزش و پرورش ,وظیفه عمده زمینه سازی و ایجاد تغییر و تحول در جامعه را بر عهده دارد لذا توجه به مساله خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های آموزشی،از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

مراجع :

 

۱- سام خانیان محمد ربیع (۱۳۸۴), خلاقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی(مفاهیم , نظریه ها , تکنیکها و سنجش ),نشررسانه تخصصی

 

۲- دوبونو ادوارد,ترجمه بصیری قاسم ,غفاری پور مرتضی(۱۳۸۱) خلاقیت جدی بکارگیری قدرت گریز اندیشی برای خلق ایده های نو, نشر آییژ

 

۳- صمدآقایی جلیل(۱۳۸۵),تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی  تئوری ,مثال ,تمرین,نشر موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 

۴- صمدآقایی جلیل (۱۳۸۳), خلاقیت جوهره کارآفرینی,ناشر مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

 

۵-     الوانی , سید مهدی(۱۳۷۲) , مدیریت عمومی ,انتشارات نی

 

۶-      فیشانی , تیمور(۱۳۷۷)  , خلاقیت و نوآوری در انسانها  و سازمانها , ترمه

 

۷-مالتز ,ماکسول , روانشناسی خلاقیت(۱۳۸۷) , ترجمه مهدی قراچه داغی

 

۸-     مصطفی نیکنامی , علی تقی پور ظهیری ومحمد غفاری مجلج(۱۳۸۸ ) , مقاله “طراحی  وارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهرتهران”

 

۹-     امیر حسینی خسرو(۱۳۸۴) ، خلاقیت و نوآوری، انتشارات عارف کامل

 

۱۰- باقری زهر(۱۳۸۵), مقاله راههای پرورش خلاقیت در انش آموزان

 

۱۱- ملکی حجت اله(۱۳۸۵), مقاله   موانع خلاقیت در محیط مدرسه

 

۱۲- فراغت لیلا(۱۳۸۶) , مقاله   بررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت دانش-آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

 

۱۳- فرد فرحزاد (۱۳۸۹), مقاله”خلاقیت , نقش خانواده و راهبردهای عملی”

 

۱۴- سعیدی علی , مقاله  بررسی رابطه ی خلاقیت معلم باخلاقیت دانش آموز

 

۱۵- طالب بیدختی عباس, مقاله   خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها

۱۷- sciencedirect  , Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 3532–۳۵۳۶ , “Towards a model to evaluate creativity-oriented learning activities”, ۲۰۱۰, Michela Ott, Francesca Pozzi

۱۸- sciencedirect  , Procedia Social and Behavioral Sciences 5 (2010) 1836–۱۸۴۰ , “Factor Structure of Emotional Creativity Inventory (ECI-Averill, 1999) Among Iranian Undergraduate students inTehran Universities” , ۲۰۱۰ , Fatemeh Ghadiri nezhdyan F, Beheshteh Abdi

۱۹- sciencedirect  , Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 3395–۳۴۰۰, “Development of creativity as a basic task of the modern educationalsystem”, ۲۰۱۰ , Biljana Stojanova

۲۰- sciencedirect  , Procedia Social and Behavioral Sciences, “Creativity comparison between students who studied life skills courses and those who didn’t” , ۲۰۱۰ , Fariba bashardoost tajalli , zahra zandi

                                                                                                                        گردآورنده:: وجیهه باقرصاد

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۵
کد خبر : 72874
بازدیدها: 2,187

پاسخی بگذارید »