جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

سروده استاندار البرز در جمع شاعران

danesheroz2 خرداد ۶, ۱۳۹۲ ۰
سروده استاندار البرز در جمع شاعران

امروز دومین سالیانه اردیبهشت شعر البرز گشوده شد و نوای گوش نواز شعر خوانی شاعران در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طنین افکند واین بار به دور از سخنرانی های کسالت بار برخی مسئولان، استاندار البرز نیز با توشه ای از جنس اشعار خود به جمع شاعران البرزی رفت

به گزارش گروه اجتماعی دانش روز، استاندار البرز پیش از ظهر دوشنبه ، در موسم بهار درست زمانی که دفتر «دومین سالیانه اردیبهشت شعر البرز» گشوده شد و نوای گوش نواز شعر خوانی شاعران در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طنین افکنده بود، در جمع  شاعران، فرهیختگان و دوستداران فرهنگ و ادب حضور پیدا کرد.

IMG15265468

وی در این محفل ادبی پس از گوش سپردن به سروده های شاعران البرزی، از هر دری در باب شعر سخن گفت و بیان کرد: گشودن باب سخن بعد از سرودن شعر، ناخودآگاه بازگشتی از یک اوج برای شنونده است و این کار را برای سخنران دشوارتر می سازد.

استاندار البرز شعر را احساسی برگرفته از روح شاعر دانست و تأثیر شگرف و جادویی آن را اینگونه توصیف کرد: شاعر با احساساتش واژه ها را می پروراند و شنونده را گاهی از خود بی خود می کند و به مسیری که مقصودش است سرگشته می سازد در نتیجه سه عنصر در شعر به چشم می خورد؛ کلمات، مفاهیم و احساس.

وی دامنه و سرعت نفوذ شعر را در رسیدن به مراتب عالی عرفان نیز بی نظیر دانست و افزود: آنانی که به دنبال عرفان  هستند با واژه های پرمعنا و مفاهیم شعری به سرعت بیشتری مراتب عروج و تعالی عرفانی را طی می کنند و این خود نشان از قدرت جادویی شعر دارد.

شعر مسیر اعتلای فرهنگ را کوتاه می سازد

اصغر عربیان در یک جمله تأثیرگذاری شعر را « سرعت بخشیدن به آرمان شاعر» تعبیر کرد و گفت: مهمترین قدرت تأثیرگذاری شعر  تعالی و ساختن فرهنگ جامعه خواهد بود و شاعر با اشعارش مفاهیم ارزشی را در هویت بخشی به فرهنگ به کار می گیرد و جامعه را به آرمانهای خود نزدیک می سازد.

وی با بیان اینکه شعر ابزار پرقدرتی برای اعتلای فرهنگ یک جامعه است، تصریح کرد: شعر و شاعر بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ یک جامعه اند و برای تعالی بخشی به فرهنگ، شعر ابزار پرقدرتی است که این مسیر را کوتاه می سازد.

استاندار البرز در ادامه شعر را زمینه ای مستعد برای بیان و القاء مفاهیم دانست و افزود: گاهی برای تفهیم ارزشهای اخلاقی ، اجتماعی و… ساعت ها سخنرانی می شود و شاید نتیجه ای که مد نظر است دست ندهد، اما همین مفهوم با یک بیت شعر در مدت زمان اندکی تأثیری گذاری خود را تا مدت ها خواهد داشت.

جستجوی «گمشده» در میان واژه ها

دکتر عربیان با بیان اینکه ایهام در شعر ممکن است برداشت های گوناگونی را از یک سروده ایجاد کند؛ یادآور شد: در دورانی از تاریخ شاهد آن بودیم که برخی به جهت همین ایهام های نهفته اندر پرده واژه ها شعر و شاعری را نوعی گمراهی قلمداد می کردند.

وی افزود: زمانی که یک عارف می تواند گمشده اش را در میان واژه ها پیدا کند، پرواضح است که یک فرد مادی و گمراه هم بخواهد در پشت همین واژه ها به امیال خود دست یابد.

استاندار البرز بیان کرد: در واقع جادویی در شعر و شاعری نهفته است که شنونده گمشده اش را با گوش سپردن در آن می یابد.

دکتر عربیان ادامه داد: واژه های پرورانده شده و مضمون آهنگین و سحرآمیز در یک شعر نه تنها به آن قدرت می بخشد بلکه به اعتبارش نیز می افزاید و شاعر توسط همین واژه ها می تواند بیانی ساده را چنان به فهم مخاطب فرو ببرد که او غرق در کلمات و واژه ها شود.

اُلفت ذهن آدمی با هارمونی و نظم

وی عمده دلیل قدرت تأثیر گذاری شعر را مأنوس بودن ذهن آدمی با نظم، آهنگ و هارمونی دانست و افزود: به جهت الفت و قرابت ذهن با نظم و آهنگ، حافظ شعر در سرودن، به راحتی مضامین و مفاهیم را فراخوان می کند و به خاطر می آورد.

استاندار البرز در بخش دیگری با سرودن یک بیت شعر از شاعر طبیب اصفهانی که می سراید « غمت در نهانخانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند» بیان کرد: وقتی شاعری با یک بیت شعر به این بیان ساده ناراحتی خود را از فراق یار چنان بیان می کند که اوج غصه فراق را می رساند. چطور می توان واژه ای دلنشین تر را برای فهماندن غم و غصه یار جستجو کرد؟

وی شعر را تنها محدود در قالب غزل های عاشقانه و عارفانه ندانست و با سرودن شعری به زبان عربی از شاعر عرب احمد الحجازی یادآور شد: گاهی اوقات یک بیت شعر ما را به بطن آسیب های اجتماعی و مدنیت عصر جدید می برد؛ این خود حاکی از دامنه گسترده واژه ها و قدرت شعر برای توصیف دنیای پیرامون است.

دکتر عربیان گفت: در شعر مفاهیم حرف اول را می زند و شعرهایی اثر گذارند که با نوعی ایهام، استعاره، تشبیه و کنایه خلق شده باشند؛ مخاطب در این گونه اشعار با گوش سپردن به یک سروده هر لحظه به دنبال واژه بعدی است تا معنا و مفهوم شاعر را در شعر جستجو کند.

مسئولیت بیان شاعران سنگین است

استاندار البرز در ادامه با بیان اینکه مسئولیت بیان و قلم شاعران سنگین است، تصریح کرد: شعر صرفاً بیان واژه ها و احساسات نیست و گاهی می تواند حکایت از خشم علیه ارزشها، اجتماع و فرهنگ باشد؛ از این رو ابزار پرقدرت شعر تأثیر پر قدرتی نیز دارد  و به همان میزان آسیب هایی را نیز در برخواهد داشت و این مسئولیت شاعران را سنگین تر می سازد.

پیش کسوتان حوزه شعر را دریابید

عربیان در جمع شاعران جوان البرزی آنها را خطاب قرار داد و گفت: شاعرانی که قدیمی ترند و عمر بیشتری را صرف پرداختن به شعر نموده اند و به قولی استخوان خُرد کرده اند، نوعا اشعار غنی تری دارند و شاعران جوانی که به تازگی پا به این عرصه نهاده اند باید از این پختگی استفاده کنند و نخواهند یک شبه ره صد ساله را در شاعری طی کنند.

وی افزود: از این رو شاعران نوپا باید قدردان آنها باشند و از تجربیات سرشار این شاعران قدیمی بهره لازم را ببرند.

به کاربردن وزن های پر قوت و متناسب با ارزشهای مردم و جامعه از جمله تأکیدات استاندار البرز به شاعران جوان در سرودن اشعارشان بود.

استاندار البرز بیان کرد: در این میان وظیفه مسئولان در جهت دهی و ایجاد زمینه تربیت شاعران متعهد با سرودن اشعار ارزشی و اجتماعی نیز بسیار خطیر است.

شاعران انقلاب اسلامی همواره جاودانند

این مسئول در ادامه با یادی از شاعرانی که سروده هایشان مملو از ارزشهای  انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: شاعران انقلابی بیشماری خط شعری انقلاب اسلامی را جهت دادند و بر این انقلاب و نظام اسلامی دِین دارند و ما مدیون آنها هستیم، از این رو باید ارزشهای به یادگار مانده از این شاعران به عنوان بخشی از فرهنگ این مرز و بوم  همواره پاسداشت شود و الگویی برای شاعران نسل جوان باشد.

شعر خوانی استاندار البرز در جمع شاعران

دفتر دومین سالیانه اردیبهشت شعر البرز با سرودن قطعه ای کوتاه از دفتر اشعار «دکتر اصغر عربیان» اینگونه بسته شد:

حاشا که دل شود از درد رها،خدا نکند                  دیگر به او نکند التجا، خدا نکند

او خود به بند کمندم کشیده است                        کلا، زِ دام کنم خود رها، خدا نکند

ترسم  همی رود از ِکف صبوری ام                       دیگر به درد نگویم بیا، خدا نکند

صد امتحان بگرفت و رضا نشد                              ترسم دگر نکند ابتلا، خدا نکند

در انتظار طبیبم به یمن درد                                نادیده روی مَه او دوا؟ خدا نکند

ما دست بر دعا به تضرع همی بریم                     آیا بُود که او نکند خود دعا؟ خدانکند

عمرم سرآمد و با درد انتظار                                ترسم بمیرم و ندهد رخ، لقا، خدا نکند

با مرگ اگر بتوان وصل او خرید                             آن مرگ را بدهم صد بقا؟ خدا نکند

منبع: مهر

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۶
کد خبر : 21111
بازدیدها: 189

پاسخی بگذارید »