شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اعلام کرد:مهلت ارسال مقاله به همایش «تربیت اسلامی، فضای مجازی و راهکارها» تا ۱۵ فروردین۹۳

danesheroz اسفند ۱۸, ۱۳۹۲ ۰
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اعلام کرد:مهلت ارسال مقاله به همایش «تربیت اسلامی، فضای مجازی و راهکارها» تا ۱۵ فروردین۹۳

دانش روز : رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اعلام کرد:مهلت ارسال مقاله به همایش «تربیت اسلامی، فضای مجازی و راهکارها» تا ۱۵ فروردین۹۳

مجید قدمی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و رئیس کمیته علمی هشتمین همایش سالانه همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش در نشست خبری این همایش با عنوان «تربیت اسلامی، فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارها» که امروز در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: مقوله فضای مجازی از مقوله‌های بحث‌برانگیز تعلیم و تربیت این روزهاست و در فضای مجازی، حتی سخن از حذف معلم است.

وی با بیان اینکه اینکه پتانسیل‌های فضای مجازی می‌تواند در اختیار فرایند تعلیم و تربیت قرار گیرد، گفت: ۵ محور اصلی برای این همایش تعیین شده که شامل «شناخت نظریه‌ها و دیدگاه‌های تربیت اسلامی در فضای مجازی»، «تبیین فرصت‌ها و چالش‌های فرا روی تربیت اسلامی در تعامل با فضای مجازی»، «تبیین اثرات و پیامدهای تربیتی فناوری‌های نو و فضای مجازی»، «تبیین راهکارهای توسعه و تعمیق تربیت اسلامی از طریق فضای مجازی» و «تبیین چگونگی تعاملات حوزه های علمیه با وزارت آموزش و پرورش در بهره‌گیری از فضای مجازی برای تربیت اسلامی» است.

قدمی ادامه داد: ۳۹ محور ذیل ۵ محور تعریف شده است؛ در بخش شناخت نظریه‌ها و دیدگاه‌های تربیت اسلامی در فضای مجازی شامل «مفهوم شناسی فضای مجازی و ابعاد تربیتی آن در آموزش و پرورش»، « تبیین انگاره‌های تربیتی حاکم بر فضای مجازی»، «تبیین تصویر، مختصات و مؤلفه‌های تربیت اسلامی در فضای مجازی با تأکید بر مخاطب دانش‌آموزی»، «تبیین نسبت‌ فضای مجازی با تربیت اسلامی»، «تبیین جایگاه رسانه‌های تصویری، متنی و گفتاری در تربیت اسلامی»، «تبیین جایگاه مربی و معلم در تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‌های فضای مجازی»، « تبیین جایگاه یادگیرنده در تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‌های فضای مجازی»، «تبیین جایگاه خانواده در تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‌های فضای مجازی» و « تبیین جایگاه مدرسه در تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‌های فضای مجازی» است؛ در بخش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های فراروی تربیت اسلامی در فضای مجازی شامل «تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت‌ تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی»، «تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی»، «تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت زیستی و بدنی»، «تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای»، «تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت علمی و فناورانه» و «تبیین فرصت‌ها، چالش‌ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت زیباشناختی و هنری» است.

وی اضافه کرد: در بخش بررسی اثرات و پیامدهای تربیتی فناوری‌های نو و فضای مجازی شامل «تبیین اثرات و پیامدهای شبکه‌های اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش»، «تبیین اثرات و پیامدهای تلفن همراه در حوزه آموزش و پرورش»، «تبیین اثرات و پیامدهای شبکه‌های ماهواره‌ای در حوزه آموزش و پرورش»، «تبیین اثرات و پیامدهای شبکه جهانی اینترنت در حوزه آموزش و پرورش»، «بررسی و تبیین اثربخشی شبکه‌های آموزشی (رشد، نور…) در حوزه تربیت اسلامی» و «تبیین اثرات و پیامدهای فضای مجازی بر سبک زندگی» است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش افزود: در بخش تبیین راهکارهای تعمیق تربیت اسلامی از طریق فضای مجازی شامل «تبیین روش‌های استفاده مناسب از امکانات و قابلیت‌های فضای مجازی در تعمیق تربیت اسلامی»، «شناسایی راهکارهای تعمیق تربیت اسلامی در فضای مجازی»، «تبیین نسبت تربیت اسلامی و فضای مجازی در اسناد بالادستی و برنامه‌های درسی رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی ایران»، «مخاطب شناسی در فضای مجازی (نیازسنجی مخاطبان، فرهنگ پژوهی، افکار سنجی، آسیب پژوهی، فراغت پژوهی و باور پذیری مخاطبان نسبت به آموزه های تربیت اسلامی)»، «شناسایی و تبیین تجارب و ابتکارات سازمان های بین‌المللی، نهادهای تربیتی و دینی، مدارس و مراکز آموزشی اسلامی در بهره‌گیری از فضای مجازی در تعمیق تربیت اسلامی»، «تبیین چگونگی تحقق اهداف تربیت اسلامی با توجه به ویژگی‌های  فضای مجازی»، «تبیین چگونگی تولید محتوای تربیت اسلامی در فضای مجازی»، «تبیین چگونگی مدیریت و نظارت بر انواع رسانه‌های تربیت اسلامی در فضای مجازی»، «تبیین شیوه‌های روزآمد کردن روش‌ها و محتوای تربیت اسلامی در فضای مجازی»، « شناخت روش‌های بهره‌گیری از ارتباطات بین فرهنگی به منظور جهانی سازی فرهنگ و تربیت اسلامی»، «تأثیرات تولید فرارسانه‌ها با رویکرد تربیت اسلامی در آموزش و پرورش» و «تبیین چگونگی بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در تدوین منابع آموزشی و تربیتی» است و در بخش تبیین چگونگی تعاملات حوزه های علمیه با آموزش و پرورش در بهره‌گیری از فضای مجازی برای تربیت اسلامی شامل « تبیین جایگاه و نقش حوزه‌های علمیه و روحانیون در جهت‌دهی استفاده از فضای مجازی در تربیت اسلامی»، «شناسایی و تبیین کارکردهای حوزه‌های علمیه در بهره‌گیری از فضای مجازی در تربیت اسلامی»، «تبیین نقش حوزه‌های علمیه در نظریه پردازی پیرامون تربیت اسلامی و فضای مجازی»، «تبیین نقش حوزه‌های علمیه در عرصه سیاست گذاری تربیت اسلامی در فضای مجازی» و «نقد وضعیت موجود سیاستگذاری در فضای مجازی  از نظر تحقق هدف‌های تربیت اسلامی» است.

وی با بیان اینکه به دنبال اثرات مثبت فناوری‌ها در نظام تعلیم و تربیت و استفاده از تجارب سایر کشورها هستیم، گفت: فراخوان مقاله از حدود ۳ ماه قبل آغاز شده است و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه دارد.

قدمی با بیان اینکه ممکن است فردی عضو شبکه‌های اجتماعی نباشد اما رصد این شبکه‌ها را می‌تواند انجام دهد، اظهار داشت: در این همایش، ۱۵ مقاله برجسته ارائه خواهد شد.

حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش و رئیس کمیته اجرایی همایش «تربیت اسلامی، فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارها» نیز در این نشست گفت: کمیته اجرایی این همایش به حوزه معاونت پرورشی سپرده شده است؛ ضمن اینکه خروجی این همیشه برای این معاونت بسیار مفید است و می‌تواند مبنایی برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی باشد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی یک واقعیت است و مشتری آن هم نسل جوان است، ادامه داد: بحث‌های مختلف و متعددی درباره آن در جامعه مطرح است که آیا در این خصوص باید فعالانه وارد شد یا منفعلانه؟

کفاش با بیان اینکه نگاه به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در آموزش و پرورش، تربیتی است، اضافه کرد: در حوزه پرورشی استان‌ها را به چند بخش تقسیم کردیم و معاونان پرورشی استان‌های اصفهان، گیلان، آذربایجان شرقی، سمنان و فارس مسئول هستند و صدور ابلاغ نیز انجام شده است که با استان‌های اطراف هر چند وقت یک‌بار نشست می‌گذارند و گزارش‌ها به ما ارائه می‌شود.

وی با اشاره به این نکته که ۱۱ نفر کمیته اجرایی همایش را تشکیل می دهد، گفت: مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، رئیس ستاد اجرایی این همایش است و ۵ کمیته نیز تشکیل شده است.

وی ادامه داد: همایش «تربیت اسلامی، فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارها» ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال آینده در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی استان قم برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، ملاک‌های تدوین مقاله شامل «عنوان مقاله با‌ هدف‌ها و محورهای همایش مرتبط باشد»، «مقاله حداکثر در ۲۰ صفحه A4 تهیه شود و اصول تدوین مقاله به روش علمی در آن رعایت شده باشد و شامل چکیده فارسی، مقدمه، بیان مسئله و هدف‌ها، سؤال‌ها، پیشینه موضوع، توضیح روش تحلیل یا پاسخ دهی به سؤالات، یافته‌ها، جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد و برای پاسخگویی به سوالات مطرح شده، از روش علمی (منطقی، تحلیلی، استدلالی و یا روش تحقیق میدانی) استفاده شده باشد»، «مقاله در محیط Word، قلم BNazanin ، فونت ۱۴، تایپ و فایل آن به نشانی دبیرخانه همایش ارسال شود» و «اطلاعات مربوط به نویسنده (نویسندگان) مقاله،‌ شامل نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات،‌ رشته تحصیلی مرتبه علمی، نشانی محل کار یا منزل،‌ تلفن تماس، نمابر و پست الکترونیک به همراه مقاله ارسال شود» است و مقالات به نشانی info@hamkariha.ir ارسال شود.

یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۵
کد خبر : 97480
بازدیدها: 312

پاسخی بگذارید »