شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

در مصر هم خون بر شمشیر پیروز است

danesheroz مرداد ۳۱, ۱۳۹۲ ۰
در مصر هم خون بر شمشیر پیروز است

دانش روز : حامد رضایی

به گزارش دانش روز : برای اثبات مشروعیت یک نظام سیاسی برای همگان ، صرف استدلال کافی نیست. استدلال در زمانی موثر است که طرف های گفتگو در مبانی مشترک باشند. مثلا نمیشود فردی را که دین باور نیست و هدف اصلی خود را تمتع هرچه بیشتر از لذات دنیوی میداند در مورد نظام ولایت فقیه اقناع کرد. چرا که تفاوت در ارزش های بنیادین است.

وقتی که استدلال ، به دلیل تفاوت های ارزشی افراد ، قادر به اثبات مشروعیت نیست ، امور قدسیِ مورد توافق همگان مشروعیت و حقانیت یک نظام اجتماعی یا سیاسی را به ارمغان می آورد.

وقتی فداکاری و از خودگذشتگی در راه یک مکتب تا مرز شهادت و بذل جان پیش میرود ، مردم را متوجه مشروعیت آن مکتب میکند. “خون” آن عامل قدسی است که وقتی استدلال کشش اثبات مشروعیت را ندارد ، با مقهور کردن مردم برای آن مکتب مشروعیت کسب میکند. در واقع تقابل “زیبایی” شهادت در برابر “زشتی” خونریزیِ طرف مقابل سبب جلب نظر مردم میشود.

واقعه عاشورا بهترین مصداق برای اثبات این مدعاست. خون امام حسین (ع) باعث شد تا همگان به حقانیت ایشان و باطل بودن طرف مقابل پی ببرند . حال آنکه در صورت عدم وقوع حادثه عاشورا معلوم نبود که چنین اتفاق نظری شکل بگیرد.

این جمله حضرت امام که “بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود” یک جمله شعاری و احساسی نیست.خون های ریخته شده به پای انقلاب بود که مردم را در باور به حقانیت نظام استوار کرد. چرا در حالی که مدام انتظار داریم مردم به دلیل مشکلات زیاد دست از حمایت نظام بردارند ، این اتفاق نمی افتد ؟ قطعا به برکت خون شهداست. مردمی که می بینند برای تثبیت این حکومت ، چه رشادت ها و فداکاری هایی که انجام نشده و چه خونهای پاکی که به زمین ریخته نشده ، حاضر نیستند به راحتی این نظام را از دست بدهند.مشروعیت ایجاد شده توسط خون شهدا آنقدر قوی است که با چند مشکل اقتصادی و سیاسی از بین نمی رود.

چرا در فتنه ۸۸ به همه کس و همه چیز اهانت شد به جز شهدا ؟ چرا ضد انقلاب جرات کوچکترین جسارتی را به شهدا ندارد ؟ چون شهادت همان عامل قدسیِ مورد توافقِ همگان است که قابل خدشه نیست.زیبایی شهادت حتی ضدانقلاب را مقهور خود کرده و او را مجبور میکند به احترام شهید کلاه از سر بردارد.

و دقیقا به دلیل قدرت فوق العاده خون است که در فتنه ۸۸ پروژه شهید سازی کلید میخورد و مرگ ندا آقاسلطان به طور وحشتناکی ضریب گرفته و بولد میشود.

بنابراین آنچه به استحکام ریشه های یک مکتب یا نظام سیاسی می انجامد “خون” است. در تقابل زیبایی خون و زشتی شمشیر ، همواره خون پیروز بوده و شمشیر به دستان با خون ریختن ، در واقع ریشه خود را هدف قرار میدادند نه گردن طرف مقابل را.

اوضاع کنونی مصر ترجمان همین واقعیت است : تقابل خون اخوان و شمشیر ارتش. خون های ریخته شده هواداران اخوان درخت مشروعیت آنها را آبیاری میکند. شاید اگر اخوان در حکومت می ماند و موفقترین عملکرد را هم داشت ، نمی توانست این قدر مشروعیت کسب کند که اکنون با خون اعضایش بدان دست یافته است. قرار گرفتن اخوان در موضع “مظلوم” و نشستن ارتش بر جایگاه “ظالم” ، بسیاری از معادلات پیشین را که سبب دوری مردم از اخوان شده بود تغییر می دهد.

شاید ارتش بتواند مدتی را با خفقان پلیسی بر مصر حاکم شود اما خون اخوانی ها آینده این کشور را از آن این گروه خواهد کرد.

پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۴
کد خبر : 53072
بازدیدها: 391

پاسخی بگذارید »