چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

دانلود کتاب های متوسطه

danesheroz1 اسفند ۲۴, ۱۳۹۲ ۰
دانلود کتاب های متوسطه

دانش روز: دانلود کتابهای درسی الکترونیکی

به گزارش دانش روز،

hamgam.medu.ir

ردیف نام درس مقطع پایه دانلود
۱ عربی۱ دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۲ ریاضی۱ دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۳ شیمی۱ دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۴ انگلیسی۱ دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۵ زبان فارسی۱ دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۶ زیست شناسی و بهداشت دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۷ آلمانی۱ دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۸ فرانسه۱ دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۹ ادبیات فارسی۱ دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۱۰ کار روانشناسی دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۱۱ دین و زندگی دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۱۲ تعلیمات اجتماعی دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۱۳ تعلیمات ادیان الهی و اخلاق دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۱۴ فیزیک۱وآزمایشگاه دبیرستان اول عمومی دانلود کتاب
۱۵ آمادگی دفایی دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
۱۶ عربی۲ دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
۱۷ اقتصاد دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
۱۸ جامعه شناسی۱ دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
۱۹ تاریخ ادبیات دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
۲۰ جغرافیا دبیرستان دوم انسانی دانلود کتاب
۲۱ آمادگی دفاعی دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
۲۲ عربی۲ دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
۲۳ فیزیک ۲ و آزمایشگاه دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
۲۴ ریاضی ۲ دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
۲۵ جغرافیا دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
۲۶ هندسه ۱ دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
۲۷ شیمی۲ دبیرستان دوم ریاضی دانلود کتاب
۲۸ آمادگی دفاعی دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
۲۹ شیمی۲ دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
۳۰ عربی۲ دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
۳۱ ریاضی۲ دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
۳۲ فیزیک ۲ و آزمایشگاه دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
۳۳ جغرافیا دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
۳۴ هندسه۱ دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
۳۵ زیست شناسی۱ و آزمایشگاه دبیرستان دوم تجربی دانلود کتاب
۳۶ تاریخ ادبیات ابران و جهان۱ دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۳۷ تاریخ ادبیات ایران و جهان۲ دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۳۸ ریاضی۳ دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۳۹ روانشناسی دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۴۰ منطق دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۴۱ جامعه شناسی۳ دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۴۲ عربی۳ دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۴۳ ادبیات فارسی۳ دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۴۴ تاریخ ایران و جهان دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۴۵ زبان فارسی۳ دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۴۶ آرایه های ادبی دبیرستان سوم انسانی دانلود کتاب
۴۷ زبان فارسی۳ دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
۴۸ ریاضی۳ دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
۴۹ حسابان دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
۵۰ جبر و احتمال دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
۵۱ فیزیک ۳ و آزمایشگاه دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
۵۲ عربی۳ دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
۵۳ مبانی رایانه دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
۵۴ کار مبانی رایانه دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
۵۵ هندسه۲ دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
۵۶ شیمی۳ دبیرستان سوم ریاضی دانلود کتاب
۵۷ زبان فارسی۳ دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
۵۸ شیمی۳ دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
۵۹ عربی۳ دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
۶۰ ریاضی۳ دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
۶۱ فیزیک ۳ و آزمایشگاه دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
۶۲ زمین شناسی دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
۶۳ زیست شناس۲ و آزمایشگاه دبیرستان سوم تجربی دانلود کتاب
۶۴ تاریخ اسلام۱ دبیرستان معارف اسلامی دانلود کتاب
۶۵ آشنایی با مفردات قرآن کریم دبیرستان معارف اسلامی دانلود کتاب
۶۶ احکام دبیرستان معارف اسلامی دانلود کتاب
۶۷ عربی۲ دبیرستان معارف اسلامی دانلود کتاب
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۰
کد خبر : 98622
بازدیدها: 474

پاسخی بگذارید »