جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

جوابیه آموزش و پرورش ساوجبلاغ پیرو خبر” مدرسه مختلط ایرانی-افغانی!”

danesheroz1 بهمن ۲۷, ۱۳۹۲ ۰
جوابیه آموزش و پرورش ساوجبلاغ پیرو خبر” مدرسه مختلط ایرانی-افغانی!”

دانش روز: جوابیه آموزش و پرورش ساوجبلاغ پی رو خبر منتشر شده ” مدرسه مختلط ایرانی-افغانی!” در تیتر یک

به گزارش دانش روز،  شبکه خبری تحلیلی تیتریک، ماه گذشته خبری را درباره مدرسه مختلط ایرانی افغانی منتشر کرد (مدرسه مختلط ایرانی-افغانی!/ نوجوان ۱۶ ساله افغانی که لغتها را بلد نیست اما در مسائل جنسی کارشناس است + تصاویر) که بازتاب های فراوانی داشت و باعث شد آموزش و پرورش مربوطه جوابیه ای را صادر نماید. لازم به ذکر است که متن جوابیه عینا در ذیل منتشر شده است:
باسمه  تعالی
مدیرمحترم و ارزشمند خبرگزاری تیتر یک
با سلام واحترام
ضمن آرزوی توفیق الھی برای شما سربازان عرصه ی اطلاع رسانی ، از ھمکاری شما درانعکاس اخبار و رویدادھای حوزه ی آموزش وپرورش قدردانی می نمایم ، این امر نشانگر آن است کھ بھ لطف الھی درآن خبرگزاری محترم باور و اعتقاد به تعلیم و تربیت اسلامی موج می زند و دغدغه ی شما ھمکاران ارجمند نیز آموزش وپرورش به معنای عام وخاص خود می باشد .
انجام وظیفه درآموزش وپرورشی که بزرگترین فصل مشترک دولت با ملت است ،ھمکاری ومساعدت ھمگان ازجمله بھره مندی از ظرفیت عظیم رسانه های مکتوب وغیرمکتوب را طلب می نماید، زیرا بدون شک برای رسیدن به یک آموزش وپرورش مطلوب باید ھمگان به حمایت و پشتیبانی از آموزش وپرورش بپردازند چراکه مسائل تعلیم وتربیت را نه یک شبه و نه یک تنه می توان حل کرد.
سرورارجمند
خبری با عنوان مدرسه ی مختلط ایرانی – افغانی ؟……
درآن خبرگزاری محترم درج گردید که بنا به اھمیت موضوع پس از دقت وبررسی لازم موارد زیر برای اطلاع تقدیم می گردد.
١ – دبستانی که دراین گزارش قید شده بھ نام روستای عباس آباد کوچک قید شده بود که دردبستان شھید حمیدی عباس آباد در پایه ششم ھیچ دانش آموزی مشغول به تحصیل نمی باشد. لذا با بررسی ھای مختلف مشخص شد که روستای مورد نظر روستای قاسم آباد آقا وبه نام شھید فرھنگ رنجبر می باشد .
٢ – در ھیچ یک از پایھ ھای اول تا ششم دبستان شھید فرھنگ رنجبر و حتی مدرسه شھیدحمیدی تعداد دانش آموزان ایرانی به افغانی به نسبت ١٢ به ٢٢ نمی باشد .
٣ – سن نوجوان تبعه ی افغانستان درخبرتیتر یک ١۶ سال اعلام شده است که باستناد گواھی اداره کل پزشکی قانونی استان البرز و نامه ی مدیرکل محترم امور اتباع و مھاجرین خارجی سن مشارالیه١۴ سال اعلام شده است .
۴ – درمتن گزارش مورد نظر مطالبی نھفته است که ھیچ ارتباطی با رسالت و مسئولیت آموزش وپرورش نداشته وندارد . مضامینی ھمچون  (نگھداری دام در خانه های افاغنه ساکن در روستا ، بوی تعفن فضولات در سطح روستا و …… )
۵ – ثبت نام دانش آموزان کشور دوست و ھمسایه افغانستان منطبق با مقررات و شیوه نامه ھای وزارت کشور و وزارت آموزش وپرورش انجام می شود که چنانچه آن خبرگزاری محترم به این دستوالعمل نقد دارد می بایست موضوع خود را شفاف بیان نماید .
۶ – بیان مطالب و مسایلی که باعث ایجاد تفرقه و جدایی شیعه و اھل سنت آن ھم در ھفته ی وحدت و درشب میلاد حضرت ختمی مرتبت ، پیامبر مھر ورحمت خود بیانگر آن است
که ھمکاران محترم خبرگزاری تیتر یک این مھم را از نگاه خود دور داشتھ اند که بنا به مصالح امروز دنیای اسلام نیست ، لذا اتحاد و یکپارچگی مسلمین یاد آوری می شود .
٧ – علی رغم آن که به لطف الھی ، نظارت و تدبیر ھمکاران مدرسه و رعایت قوانین ومقررات مساله ی خاصی در سطح مدرسه اتفاق نیفتاده است علی ایحال مقررگردید به منظور پیشگیری از آسیب ھای احتمالی و اجتماعی با درایت و مدیریت منطقه موضوع مطرح شده مورد توجه و عنایت خاص قرار گیرد و زمینه ی آسیب ھای اجتماعی برطرف شود .
٨ – شایسته است مدیر محترم خبرگزاری تیتر یک بنا به قانون رسانه ھای مکتوب وغیرمکتوب ، پاسخ این اداره را عینا درسایت خبرگزاری خود به ھمان شکلی که خبر قبلی را منظور کرده بود ، درج نماید .
با تقدیم احترام
مدیریت آموزش و پرورش شھرستان ساوجبلاغ
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۰
کد خبر : 93889
بازدیدها: 368

پاسخی بگذارید »