جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

جلسه کارگروه های پرورشی مدارس ناحیه ۴ کرج

danesheroz1 مرداد ۲۹, ۱۳۹۲ ۰
جلسه کارگروه های پرورشی مدارس ناحیه ۴ کرج

دانش روز: جلسه کارگروه های پرورشی با حضورمعاونت پرورشی وتربیت بدنی ناحیه۴کرج ،کارشناسان امورتربیتی ومعاونین پرورشی مدارس تابعه آموزش وپرورش ناحیه۴کرج دراتاق شورابرگزارشد

به گزارش دانش روز، درابتدای جلسه مظفرعنایتی معاونت پرورشی وتربیت بدنی ناحیه۴کرج ضمن عرض خیرمقدم به همکاران خود،اززحمات ایشان درسال تحصیلی ۹۲-۹۱تقدیر وتشکرنمود.

عنایتی گفت: با توجه به دریافت نظرات معاونین ومربیان محترم پرورشی وعملکرد بهتردرسال تحصیلی جدید،برنامه ریزی شده است که مدارس در۶الی ۷گروه با سرگروهی معاونین پرورشی وبرگزاری جلسات بصورت دوره ای ودرمدارس با توجه به آمادگی جهت برگزاری جلسات وارائه فعالیتها به دیگرمعاونین پرورشی جهت اجرای آن درمدارس دیگرهماهنگی های لازم صورت پذیرد.
عنایتی درادامه گفت:دانش آموزان نخبه ومعرفی آنها به معاونت پرورشی وتربیت بدنی درتمام زمینه ها انجام پذیرد.جلسات بصورت تخصصی انجام شده وبیشتر فعالیتها درتمام مدارس بطور مشترک انجام شودواجرای موفق وابتکارات درمدارس به همکاران دیگرعرضه گرددودرصورت موفقیت نیزدرمدارس دیگراجراگردد.
درادامه مرادی پورکارشناس مسئول فرهنگی وهنری وامیرشاپوری کارشناس اردوها وفاطمه حسین پورکارشناس مسئول اردوها برنامه هاوفعالیتهای حوزه کارشناسی خود درسال جدید را ارائه دادند.
درپایان جلسه هریک ازمربیان ومعاونین پرورشی به بیان نقطه نظرات ودیدگاه ها وپرسشهای خود پرداختند.
منبع:پانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۳:۴۶
کد خبر : 52380
بازدیدها: 293

پاسخی بگذارید »