چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

جدیدترین قیمت رسمی خودروهای تولید داخل + جدول

28 danesheroz خرداد ۳, ۱۳۹۲ ۰

جدیدترین قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش اعلام شد

به گزارش  دانش روز  ، نرخ سایر خودروها به شرح زیر می باشد:

قیمت کارخانه

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

کارخانه تولید کننده

۱۰.۸۱۰.۰۰۰

وانت باردو

ایران خودرو

۱۰.۸۷۰.۰۰۰

۱۱.۰۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید

۱۲.۳۱۰.۰۰۰

۱۱.۴۰۰.۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲.۸۲۰.۰۰۰

۱۲.۳۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۶.۱۰۰.۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۷.۴۰۰.۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۲۰.۶۲۰.۰۰۰

۲۱.۰۰۰.۰۰۰

SE سمند

SE سمند پایه گازسوز

۲۴.۸۵۰.۰۰۰

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

دوگانه سوز با ایربگ LX سمند

۲۳.۰۰۰.۰۰۰

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

LX سمند

ELX سمند سورن

۳۴.۵۰۰.۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۲۴.۲۸۰.۰۰۰

۲۵.۵۰۰.۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF7 سمند

EF7 سمند مالتی پلکس

۲۵.۶۹۰.۰۰۰

۲۷.۲۰۰.۰۰۰

EF7 سمند پایه گازسوز

سمند سریر

۲۲.۱۸۰.۰۰۰

۲۴.۴۰۰.۰۰۰

GLX 405 پژو

GLX 405 . TU5 پژو

GLX 405 . XUM پژو

۲۳.۶۶۰.۰۰۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۴۰۵ SLX پژو

۲۳.۱۱۰.۰۰۰

۲۶.۶۰۰.۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

پژو پارس معمولی

۲۸.۲۸۰.۰۰۰

۳۲.۸۰۰.۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۲۶.۹۷۰.۰۰۰

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

پژو پارس سال

پژو پارس سال سفارشی

۳۴.۰۰۰.۰۰۰

LX TU5 پژو پارس

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

ELX پژو پارس

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

ELX پژو پارس آپشن جدید

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

EF7 پژو پارس سال / موتور

EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور

۳۲.۳۰۰.۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۵.۷۰۰.۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶ . تیپ

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۴۹.۰۰۰.۰۰۰

V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷  دنده ای

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

۱.۶ رانا

رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

فوتون وانت دیزلی

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

E1 تندر

E1 تندر اتوماتیک

E1 تندر دوگانه سوز / تیپ

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

E2 تندر

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

E2 تندر اتوماتیک

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

سایپا

۱۶.۱۰۰.۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

۱۵.۰۸۲.۰۰۰

۱۶.۴۰۰.۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

۱۷.۳۰۰.۰۰۰

گازسوز SL 132 .پراید

۱۴.۵۹۱.۰۰۰

۱۵.۲۰۰.۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

۱۴۱ LE.پراید

۱۴.۲۱۳.۰۰۰

۱۵.۶۰۰.۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۳.۷۲۰.۰۰۰

۱۴۱ SL.پراید

۱۷.۴۰۰.۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

۱۶.۳۰۰.۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

۱۵.۲۶۸.۰۰۰

۱۶.۶۰۰.۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

۱۴.۷۷۶.۰۰۰

۱۵.۵۰۰.۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

۱۶.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

۱۶.۷۰۰.۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۴.۴۷۴.۰۰۰

۱۴.۴۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

۱۴.۹۶۷.۰۰۰

۱۵.۵۰۰.۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

۱۵.۲۰۰.۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

۱۶.۱۰۰.۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

SL تیبا

EX تیبا

LX تیبا

۱۸.۷۹۰.۰۰۰

۱۸.۵۰۰.۰۰۰

SX تیبا فول

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

ریو / آپشن دار

ریو اتوماتیک

۲۰.۵۰۰.۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۲.۰۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۶.۳۲۰.۰۰۰

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت شوکا

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹

۷۲.۸۲۹.۰۰۰

۷۶.۰۰۰.۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۰۱۱ جدید C5

۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

پارس خودرو

۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

MID / نیسان تینا

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

MID نیسان قشقایی

سرانزا

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۷۳.۰۰۰.۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۷۷.۰۰۰.۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید

توقف تولید

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

توقف تولید

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

توقف تولید

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2

۳۱.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . یورو ۴ E1

۸۱.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

کرمان خودرو

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰

لیفان ۵۲۰ آی

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

J5 جی ای سی

۷۳.۰۰۰.۰۰۰

X60

۱۷.۱۰۰.۰۰۰

لوبو

۹۴.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

گروه بهمن

۹۸.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی

توقف فروش

۷۹.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۶.۶۰۰.۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۷.۴۰۰.۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

به زودی

اتوماتیک /B50

FAW ون

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

FVR کامیون ۱۸ تن

BMC کشنده جفت محور

BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW 420 کشنده دو محور

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۶۳.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

مدیران خودرو

۱۹.۵۰۰.۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

MVM 530

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

هاچ بک / MVM 315

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

صندوقدار / MVM 315

چری ویانا

۶۰.۵۰۰.۰۰۰

۵۸.۵۰۰.۰۰۰

X33 _ تیگو

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی

راین

Luxury – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

گریت وال – وینگل

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

زاگرس خودرو

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹

پروتون ویرا

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۳۳.۰۰۰.۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۴۶.۰۰۰.۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

مرتب خودرو

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

G5

منبع : باشگاه خبرنگاران
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۰:۰۴
کد خبر : 19908
بازدیدها: 200

پاسخی بگذارید »