سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

جدیدترین قیمت انواع خودرو امروز/۵ آذرماه ۹۲

danesheroz1 آذر ۵, ۱۳۹۲ ۰
جدیدترین قیمت انواع خودرو امروز/۵ آذرماه ۹۲

دانش روز: جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی امروز سه شنبه ۵آذرماه

به گزارش دانش روز،

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
وانت باردو جدید ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
وانت باردو جدید . یورو ۴ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۲,۰۰۰
وانت باردو دوگانه سوز ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۱۰,۰۰۰
وانت باردو جدید.دوگانه سوز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
سمند SE ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۲۰,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۷,۰۰۰
سمند سورن MUX ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند سورن MUX با رینگ معمولی ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با رینگ معمولی ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با تریم بژ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴ ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۶۹۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۵۷,۰۰۰
سمند سریر
پژو GLX 405 یورو ۴ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۷۵,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5 ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶,۱۱۵,۰۰۰
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۱۰,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۷۵,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس ELX ۴۳,۲۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX آپشن جدید ۴۴,۷۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴,۴۹۲,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 ۳۷,۲۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۹۷,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۳۲,۰۰۰
تندر E1 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۳۷,۲۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴۵,۶۵۱,۰۰۰
وانت دیزل تونلند
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پراید ۱۳۲ LE ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۸۲,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۹۱,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۱۳,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SL ۱۳,۷۲۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۱۹,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۹,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۶۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۷۶,۰۰۰
پراید SL 131 ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۷۴,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
پراید SX 131 ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۶۷,۰۰۰
پراید SE 131 ۱۸,۷۰۰,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۷۴,۰۰۰
پراید LE 131 ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
پراید EX 131 ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۶۷,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید TL 131 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز
تیبا EX ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تیبا LX ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو ۴ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۶۰,۰۰۰
ریو مدل ۹۰ . صفر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف ۲۵,۷۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۴۰,۰۰۰
وانت شوکا ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۹۱۰,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جدید ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین اتاق جدید ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۴۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
مورانو ۲۰۱۲ ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰
نیسان تینا HIGH ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰
نیسان تینا MID ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۳۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ۶۳,۶۲۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۱۰,۰۰۰
رنو تندر E2 آپشن دار ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۳۰,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آوانته معمولی ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰ آی ۲۸,۴۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5 ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۰,۰۰۰
لیفان X60 ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۶۰۰,۰۰۰
لوبو ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۲,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر ۸۹ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۰,۴۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۱,۹۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۳۳,۲۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۳۴,۶۰۰,۰۰۰
آسا . فاو B50 ۶۳,۲۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM 530 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار ۳,۷۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33 ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو – G5 ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۳,۵۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابین به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4 به زودی
هاوال H6 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت دییر

منبع : ایران جیب

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ - ۲۰:۳۱
کد خبر : 76193
بازدیدها: 252

پاسخی بگذارید »