شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

جدول نهایی میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی جدید

danesheroz1 مهر ۲۲, ۱۳۹۲ ۰
جدول نهایی میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی جدید

دانش روز: در فرایند میهمانی و انتقال دانشجویان که توسط سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان از اردیبهشت ماه امسال صورت گرفت، دختران و زنان متاهل نسبت به پسران و مردان متاهل دارای بیشترین سهم از پذیرش هستند

به گزارش دانش روز، پرونده فرایند میهمانی و انتقال دانشجویان توسط سازمان امور دانشجویان با پذیرش اکثر متقاضیان در دانشگاههای مقصد، بسته شد.

این فرایند که از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد با بازگشایی دانشگاههای کشور در مهرماه به سرانجام رسید.

اداره کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، جدول وضعیت نهایی میهمانی و انتقال دانشجویان را به تفکیک جنسیت، نوع دانشگاه، تاهل، نوع دوره و مقاطع تحصیلی اعلام کرد.

جدول نهایی میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی جدیدعنوان تعداد کل موافقت مبدا درصد موافقت مبدا موافقت مقصد درصد موافقت مقصد
زن ۱۴۹۰۴ ۱۰۲۸۳ ۶۸ درصد ۷۰۲۳ ۶۸ درصد
مرد ۱۷۲۴۳ ۱۰۳۸۳ ۶۰ // ۶۶۶۲ ۶۴ //
مجرد ۲۷۷۱۲ ۱۷۴۰۱ ۶۲ // ۱۱۲۹۳ ۶۴ //
متاهل ۴۴۳۵ ۳۲۶۵ ۷۳ // ۲۳۹۲ ۷۳ //
زن – مجرد ۱۱۲۳۴ ۷۴۷۴ ۶۶ // ۴۹۳۹ ۶۶ //
زن-متاهل ۳۶۷۰ ۲۸۰۹ ۷۶ // ۲۰۸۴ ۷۴ //
مرد-مجرد ۱۶۴۷۸ ۹۹۲۷ ۶۰ // ۶۳۵۴ ۶۴ //
مرد-متاهل ۷۶۵ ۴۵۶ ۵۹ // ۳۰۸ ۶۷ //
بومی ۱۰۰۰۶ ۶۱۴۰ ۶۱ // ۴۰۸۴ ۶۶ //
غیربومی ۲۲۱۴۱ ۱۴۵۲۶ ۶۵ // ۹۶۰۱ ۶۶ //
روزانه ۲۴۸۸۸ ۱۶۳۰۰ ۶۵ // ۱۰۸۲۶ ۶۶ //
شبانه ۷۲۵۹ ۴۳۶۶ ۶۰ // ۲۸۵۹ ۶۵ //
کاردانی ۷۱۹۸ ۳۸۴۸ ۵۳ // ۲۸۲۱ ۷۳ //
کارشناسی پیوسته ۲۱۳۶۳ ۱۴۶۷۱ ۶۸ // ۹۲۳۰ ۶۲ //
کارشناسی ناپیوسته ۳۴۷۲ ۲۰۸۷ ۶۰ // ۱۶۰۴ ۷۶ //
میهمانی ۲۱۳۹۲ ۱۳۰۵۰ ۶۱ // ۷۶۳۱ ۵۸ //
میهمانی دائم ۴۵۰۶ ۲۶۳۵ ۵۸ // ۱۸۴۱ ۶۹ //
تمدید میهمانی ۳۰۷۸ ۲۴۱۳ ۷۸ // ۲۰۶۵ ۸۵ //
انتقالی ۳۱۷۱ ۲۵۶۸ ۸۰ // ۲۱۴۸ ۸۳ //
دولتی ۱۹۴۴۸ ۱۳۴۳۵ ۶۹ // ۶۲۵۶ ۴۷ //
غیردولتی ۶۵۱۱ ۳۸۲۶ ۵۸ // ۲۱۷۹ ۶۰ //
آموزشکده فنی ۶۱۸۸ ۳۴۰۵ ۵۵ // ۸۱۷ ۲۴ //

همچنین محمد حسن یوسفی – مدیر کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، درباره عملکرد دانشگاهها در خصوص میهمانی و انتقال، تاکید کرد: با توجه به اینکه تعداد مراجعات حضوری و در خواستهای میهمانی و انتقال خارج از سامانه یا موارد دیگری از جمله انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها بررسی و با آنها موافقت شده است، بنابراین در کل عملکرد دانشگاهها قابل قبول اعلام می شود.

مرحله بعدی فرایند میهمانی و انتقال اردیبهشت ماه ۹۳ خواهد بود.

منبع:مهر

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۰
کد خبر : 67228
بازدیدها: 225

پاسخی بگذارید »