جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی

danesheroz1 تیر ۳۱, ۱۳۹۲ ۰
جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی

قیمت کارخانه قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو ۱۰.۸۱۰.۰۰۰ — وانت باردو ۱۰.۸۷۰.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید ۱۲.۳۷۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .یورو ۴ .سپر جدید ۱۲.۳۱۰.۰۰۰ ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز ۱۲.۸۲۰.۰۰۰ ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز ۱۴.۳۲۰.۰۰۰ — (cop) وانت باردو .یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز — ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ [&hellip

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

۱۰.۸۱۰.۰۰۰

وانت باردو

۱۰.۸۷۰.۰۰۰

۱۲.۰۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۲.۳۷۰.۰۰۰

۱۲.۵۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .یورو ۴ .سپر جدید

۱۲.۳۱۰.۰۰۰

۱۲.۷۰۰.۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲.۸۲۰.۰۰۰

۱۳.۴۰۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۴.۳۲۰.۰۰۰

(cop) وانت باردو .یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۵.۱۰۰.۰۰۰

پژو روآ سالسفارشی

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوزسفارشی

۲۰.۶۲۰.۰۰۰

۲۳.۸۰۰.۰۰۰

SE سمند

۲۶.۸۵۰.۰۰۰

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

 دوگانه سوز LX سمند

۲۳.۰۰۰.۰۰۰

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

LX سمند

۲۶.۷۰۰.۰۰۰

 یورو ۴ LX سمند

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

۳۱.۵۰۰.۰۰۰

         MUX سمند سورن 

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

با رینگ معمولی MUX سمندسورن

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

ELX سمند سورن

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

با رینگ معمولی ELX سمندسورن

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

    با تریم بژ ELX سمند سورن

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

    با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۲۴.۲۸۰.۰۰۰

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

  بدون مالتی پلکس EF7 سمند

۲۴.۵۳۰.۰۰۰

۲۷.۴۰۰.۰۰۰

مالتی پلکس EF7 سمند

۲۷.۹۸۰.۰۰۰

با داشبورد جدید یورو ۴ EF7 سمند

۲۷.۶۹۰.۰۰۰

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

 دوگانه سوز EF7 سمند

۲۸.۶۹۰.۰۰۰

  دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند

۲۵.۱۸۰.۰۰۰

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

GLX 405 پژو 

۲۶.۶۶۰.۰۰۰

۲۸.۲۰۰.۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۶.۵۶۷.۰۰۰

۲۷.۸۰۰.۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

۲۳.۱۱۰.۰۰۰

۲۵.۲۰۰.۰۰۰

با استاندارد یورو ۲ SLX پژو

۳۱.۲۸۰.۰۰۰

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

۲۹.۹۷۰.۰۰۰

۳۴.۸۰۰.۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳.۶۰۰.۰۰۰

۳۷.۳۰۰.۰۰۰

LX TU5 پژو پارس

۴۲.۵۰۰.۰۰۰

ELX پژو پارس

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

  آپشن جدید ELX پژو پارس

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۴.۳۰۰.۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶.تیپ

۳۷.۲۰۷.۰۰۰

۳۶.۹۰۰.۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶.تیپ

۵۲.۰۰۰.۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶.تیپ

۳۶.۵۰۰.۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶صندوقدار/ تیپ

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

V۹ پژو ۲۰۶صندوقدار/ تیپ

۳۴.۹۹۲.۰۰۰

۳۷.۲۰۰.۰۰۰

V۸ پژو ۲۰۶صندوقدار/ تیپ

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

V2 پژو ۲۰۶صندوقدار/ تیپ

V۱ پژو ۲۰۶صندوقدار/ تیپ

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۲۹.۵۷۰.۰۰۰

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

 ۱.۶ رانا

۳۱.۵۰۰.۰۰۰

E1 تندر

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

E۲تندر

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

E2 تندر دوگانه سوز/ تیپ

۴۷.۰۳۶.۰۰۰

۴۷.۵۰۰.۰۰۰

      با دو ایربگ E۲تندر اتوماتیک

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۱۸.۵۰۰.۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۲۸.۶۰۳.۰۰۰

۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۹.۱۵۶.۶۵۰

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷.۵۰۰.۰۰۰

EX پراید ۱۳۲

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

LE پراید ۱۳۲

۱۵.۰۸۲.۰۰۰

۱۶.۳۰۰.۰۰۰

SX پراید ۱۳۲

۱۴.۵۹۱.۰۰۰

۱۵.۶۰۰.۰۰۰

SL پراید ۱۳۲

۱۷.۷۰۰.۰۰۰

 پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲

۱۶.۳۰۰.۰۰۰

EX پراید ۱۴۱

۱۴.۲۱۳.۰۰۰

۱۵.۳۰۰.۰۰۰

SX پراید ۱۴۱

۱۳.۷۲۰.۰۰۰

SL پراید ۱۴۱

۱۸.۱۰۰.۰۰۰

SE پراید ۱۱۱

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

EX پراید ۱۱۱

۱۶.۴۰۰.۰۰۰

LE پراید ۱۱۱

۱۵.۲۶۸.۰۰۰

۱۶.۷۰۰.۰۰۰

SX پراید ۱۱۱

۱۴.۷۷۶.۰۰۰

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

SL پراید ۱۱۱

۱۴.۴۷۴.۰۰۰

۱۵.۱۰۰.۰۰۰

SL پراید ۱۳۱

۱۷.۳۰۰.۰۰۰

 پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱

۱۴.۹۶۷.۰۰۰

۱۶.۰۰۰.۰۰۰

SX پراید ۱۳۱

۱۵.۶۵۰.۰۰۰

LE پراید ۱۳۱

۱۶.۷۷۴.۰۰۰

۱۷.۳۰۰.۰۰۰

  پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱

۱۵.۷۶۷.۰۰۰

۱۶.۵۰۰.۰۰۰

EX پراید ۱۳۱

۱۷.۲۶۷.۰۰۰

۱۷.۹۰۰.۰۰۰

  پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱

۲۱.۰۰۰.۰۰۰

EX تیبا

LX تیبا

۱۹.۴۹۰.۰۰۰

۱۹.۸۰۰.۰۰۰

SX تیبا یورو ۴ 

۳۳.۵۰۰.۰۰۰

ریو / آپشن دار

ریو اتوماتیک

۲۲.۵۰۰.۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۴.۰۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۶.۳۲۰.۰۰۰

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

وانت شوکا

۲۵.۹۱۰.۰۰۰

۲۷.۳۰۰.۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

۶۱.۰۰۰.۰۰۰

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹

۷۲.۸۲۹.۰۰۰

۷۸.۰۰۰.۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۸۶.۰۰۰.۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

  ۲۰۱۱ جدید C5

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰

MID / نیسان تینا

۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰

  HIGH نیسان قشقایی

۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

۷۴.۴۰۰.۰۰۰

۸۵.۰۰۰.۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۸۹.۵۰۰.۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید

۶۳.۹۰۰.۰۰۰

۶۷.۰۰۰.۰۰۰

 مگان ۱۶۰۰ / فول

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

۳۷.۸۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی/ با آپشنE2

۳۶.۸۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی/ یورو ۴E2

۳۵.۳۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی/ تک ایربگE2

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۲.۰۰۰.۰۰۰

تندر ۹۰ . یورو ۴E1

۹۳.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۳.۹۰۰.۰۰۰

۴۴.۲۰۰.۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۳۵.۹۹۰.۰۰۰

۳۳.۸۰۰.۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۷.۵۶۰.۰۰۰

۳۵.۵۰۰.۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۵۱.۸۲۰.۰۰۰

۵۶.۰۰۰.۰۰۰

J5 جک

۶۳.۶۰۰.۰۰۰

۷۰.۰۰۰.۰۰۰

X60

۱۷.۰۰۰.۰۰۰

لوبو

۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید

۸۳.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی

توقف فروش

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۵.۷۰۰.۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۷.۵۰۰.۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۷.۶۰۰.۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

به زودی

 اتوماتیک /B50 فاو

۶۸.۸۰۰.۰۰۰

ایسوزو ۵ تنبدون کاربری

۸۶.۰۰۰.۰۰۰

ایسوزو ۶ تنبدون کاربری

۹۱.۰۰۰.۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۱۰۷.۳۰۰.۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۲۱۹.۲۰۰.۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۶۲.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۶۵.۰۰۰.۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۹.۰۰۰.۰۰۰

۱۸.۷۰۰.۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۹.۸۰۰.۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۲۴.۵۰۰.۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

 MVM 530

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۸.۶۰۰.۰۰۰

هاچ بک/ MVM 315

۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

صندوقدار/ MVM ۳۱۵

۶۳.۰۰۰.۰۰۰

۶۱.۸۰۰.۰۰۰

X33 _ تیگو

۵۱.۰۰۰.۰۰۰

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

۴۹.۵۰۰.۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۳۶.۰۰۰.۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۴۹.۰۰۰.۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰

G5

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

وینگل ۳ دو کابین

۵۸.۵۰۰.۰۰۰

وینگل ۵ دو کابین

منبع:فارس

دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۰
کد خبر : 41017
بازدیدها: 107

پاسخی بگذارید »