پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

جدول قیمت انواع موبایل

danesheroz اسفند ۲۲, ۱۳۹۱ ۰
جدول قیمت انواع موبایل

Apple iPhone 5 با حافظه ۱۶ در بازار به قیمت ۲ و ۵۵۰ هزار تومان است

قیمت انواع موبایل در برندهای مختلف به شرح زیر است.

Apple iPad 4 Wi-Fi

۲,۳۲۰,۰۰۰

Apple iPad 4 Wi-Fi

۲,۶۷۰,۰۰۰

Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular

۲,۵۰۰,۰۰۰

Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular

۲,۹۰۰,۰۰۰

Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular

۳,۲۰۰,۰۰۰

Apple iPhone 5 . 16

۲,۵۵۰,۰۰۰

Apple iPhone 5 . 32

۳,۰۰۰,۰۰۰

Apple iPhone 5 . 64

۳,۳۰۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi

۱,۶۰۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi

۲,۰۰۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi

۲,۲۰۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular

۲,۰۰۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular

۲,۴۰۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular

۲,۶۵۰,۰۰۰

Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G

۲,۲۵۰,۰۰۰

Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G

۲,۵۵۰,۰۰۰

Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G

۲,۹۵۰,۰۰۰

Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G

۲,۵۹۰,۰۰۰

Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G

۲,۴۶۰,۰۰۰

Apple iPad 3 Wi-Fi

۲,۱۵۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi

۱,۵۰۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi

۱,۸۵۰,۰۰۰

Apple iPad 3 Wi-Fi

۱,۸۴۰,۰۰۰

Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G

۲,۰۷۰,۰۰۰

Apple iPad 4 Wi-Fi

۱,۹۵۰,۰۰۰

Apple iPad 4 Wi-Fi

۲,۲۲۵,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular

۱,۹۲۰,۰۰۰

Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular

۲,۴۳۵,۰۰۰

Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular

۲,۷۳۰,۰۰۰

Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular

۳,۱۰۰,۰۰۰

Apple iPad 4 Wi-Fi

۲,۵۵۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular

۲,۵۹۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular

۲,۲۷۰,۰۰۰

Apple iPad mini Wi-Fi

۲,۰۰۰,۰۰۰

Apple iPhone 4S . 16

۲,۳۵۰,۰۰۰

Apple iPhone 4S . 32

۲,۶۵۰,۰۰۰

Apple iPhone 4S . 64

۲,۹۵۰,۰۰۰

Sony Xperia P

۹۴۰,۰۰۰

Sony Tablet S

۱,۳۵۰,۰۰۰

Sony Xperia E

۵۸۷,۰۰۰

Sony Xperia J

۷۶۲,۰۰۰

Sony Xperia sola

۷۵۵,۰۰۰

Sony Xperia tipo dual

۴۷۵,۰۰۰

Sony Xperia neo L

۶۸۵,۰۰۰

Sony Xperia miro

۶۳۹,۰۰۰

Sony Xperia SL

۱,۱۹۹,۰۰۰

Sony Xperia Z

۲,۶۰۰,۰۰۰

Sony Xperia E dual

۶۱۰,۰۰۰

Sony Xperia tipo

۴۳۹,۰۰۰

Sony Xperia go

۷۷۵,۰۰۰

Sony Xperia sola

۷۷۲,۰۰۰

Sony Xperia ion LTE

۱,۳۴۰,۰۰۰

Sony Xperia acro S

۱,۳۲۵,۰۰۰

Sony Xperia U

۶۶۵,۰۰۰

Sony Xperia TX

۱,۵۳۸,۰۰۰

Sony Xperia V

۱,۶۴۵,۰۰۰

Sony Xperia T

۱,۴۴۵,۰۰۰

Sony Xperia SL

۱,۲۰۵,۰۰۰

Sony Xperia E dual

۵۹۸,۰۰۰

Sony Xperia ion LTE

۱,۳۷۵,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia neo V

۷۵۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X10 mini

۴۴۴,۰۰۰

Sony Ericsson Mix Walkman

۳۰۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA Pureness

۶۲۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia arc S

۹۶۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia ray

۷۵۰,۰۰۰

Sony Ericsson Zylo

۳۵۰,۰۰۰

Sony Ericsson Z750

۲۹۵,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X10 mini

۴۲۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia mini

۵۷۰,۰۰۰

Sony Ericsson Z555

۳۱۰,۰۰۰

Sony Ericsson Zylo

۴۱۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X2

۳۵۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X10 mini

۴۶۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro

۴۱۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X8

۴۸۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA Play

۸۱۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia mini

۵۸۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia ray

۸۳۰,۰۰۰

Sony Ericsson Yendo

۳۰۰,۰۰۰

Sony Ericsson Z310

۲۲۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia arc S

۱,۰۸۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia mini pro

۶۹۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA Pureness

۶۲۰,۰۰۰

Sony Ericsson W980

۴۷۰,۰۰۰

Sony Ericsson W760

۴۵۰,۰۰۰

Sony Ericsson W380

۳۳۰,۰۰۰

Sony Ericsson W660

۳۵۰,۰۰۰

Sony Ericsson W880

۳۴۰,۰۰۰

Sony Ericsson W8

۴۷۰,۰۰۰

Sony Ericsson W595

۴۹۰,۰۰۰

Sony Ericsson W300

۲۸۰,۰۰۰

Sony Ericsson Vivaz

۵۴۰,۰۰۰

Sony Ericsson Vivaz pro

۴۸۰,۰۰۰

Sony Ericsson txt pro

۳۸۰,۰۰۰

Sony Ericsson txt

۴۴۰,۰۰۰

Sony Ericsson W710

۲۵۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia active

۶۹۰,۰۰۰

Sony Ericsson W890

۳۱۰,۰۰۰

Sony Ericsson Mix Walkman

۳۲۰,۰۰۰

Sony Ericsson G502

۳۲۰,۰۰۰

Sony Ericsson P1

۵۵۰,۰۰۰

Sony Ericsson Aino

۶۰۰,۰۰۰

Sony Ericsson Hazel

۴۹۰,۰۰۰

Sony Ericsson Cedar

۲۹۰,۰۰۰

Sony Ericsson C510

۴۴۰,۰۰۰

Sony Ericsson Live with Walkman

۵۹۰,۰۰۰

Sony Ericsson T630

۱۳۰,۰۰۰

Sony Ericsson K330

۱۳۰,۰۰۰

Sony Ericsson Jalou

۴۳۰,۰۰۰

Sony Ericsson T707

۴۴۰,۰۰۰

Sony Ericsson T700

۴۷۰,۰۰۰

Sony Ericsson T715

۴۳۰,۰۰۰

Sony Ericsson C905

۶۴۰,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia mini

۵۳۲,۰۰۰

Sony Ericsson Mix Walkman

۲۸۰,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X8

۴۴۰,۰۰۰

Sony Ericsson txt pro

۲۹۵,۰۰۰

Sony Ericsson XPERIA X8

۴۴۵,۰۰۰

Sony Ericsson Xperia active

۶۸۵,۰۰۰

Sony Ericsson W890

۲۵۵,۰۰۰

LG A290

۱۶۰,۰۰۰

LG C199

۲۵۵,۰۰۰

LG A130

۱۸۵,۰۰۰

LG A250

۱۸۵,۰۰۰

LG GS155

۹۰,۰۰۰

LG Cookie Style T310

۲۴۰,۰۰۰

LG Prada 3.0

۸۲۵,۰۰۰

LG A290

۱۷۰,۰۰۰

LG Optimus 4X HD P880

۱,۶۰۰,۰۰۰

LG Optimus 3D Max

۹۵۰,۰۰۰

LG Optimus L5

۷۳۵,۰۰۰

LG Optimus L5 Dual E615

۶۱۵,۰۰۰

LG Optimus Hub

۵۵۰,۰۰۰

LG Optimus L3 E405

۴۲۰,۰۰۰

LG Prada 3.0

۸۸۰,۰۰۰

LG Optimus Vu

۱,۶۰۰,۰۰۰

LG Optimus L7 P700

۷۳۰,۰۰۰

LG Optimus Net Dual

۴۱۲,۰۰۰

LG Optimus Pro C660

۵۳۳,۰۰۰

LG Optimus 4X HD P880

۱,۴۷۳,۰۰۰

LG BL20 New Chocolate

۳۵۰,۰۰۰

LG A230

۱۵۰,۰۰۰

LG A180

۸۰,۰۰۰

LG C105

۲۶۰,۰۰۰

LG A130

۲۵۰,۰۰۰

LG A290

۱۸۵,۰۰۰

LG A160

۲۰۰,۰۰۰

LG A165

۱۶۰,۰۰۰

LG KP500 Cookie

۲۹۰,۰۰۰

LG KU990 Viewty

۲۶۰,۰۰۰

LG KS660

۳۱۰,۰۰۰

LG KP220

۱۶۰,۰۰۰

LG S310

۳۲۰,۰۰۰

LG P520

۲۶۰,۰۰۰

LG T515 Cookie Duo

۲۲۰,۰۰۰

LG KP105

۷۵,۰۰۰

LG KP108

۷۵,۰۰۰

LG T375 Cookie Smart

۲۸۰,۰۰۰

LG Optimus L3 E400

۳۹۰,۰۰۰

LG Optimus L3 E405

۳۹۵,۰۰۰

LG Optimus 3D Max

۹۲۰,۰۰۰

LG Prada 3.0

۸۳۰,۰۰۰

LG Optimus L7 P700

۷۰۰,۰۰۰

LG GD330

۳۲۰,۰۰۰

LG GS155

۱۲۰,۰۰۰

LG GW305

۲۰۰,۰۰۰

LG GS290 Cookie Fresh

۲۱۰,۰۰۰

LG GB190

۹۵,۰۰۰

LG GM360 Viewty Snap

۳۲۰,۰۰۰

LG GU230 Dimsun

۲۵۰,۰۰۰

LG GX500

۳۸۰,۰۰۰

LG GX300

۳۵۰,۰۰۰

LG GX200

۲۵۰,۰۰۰

LG Cookie Lite T300

۲۴۰,۰۰۰

LG Cookie Style T310

۳۳۰,۰۰۰

LG KP100

۷۵,۰۰۰

LG C199

۲۸۰,۰۰۰

LG P520

۲۳۳,۰۰۰

LG Prada 3.0

۸۱۹,۰۰۰

LG Vu Plus

۱,۵۲۵,۰۰۰

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۲
کد خبر : 9577
بازدیدها: 216

پاسخی بگذارید »