دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

تمام دانش‌آموزان کشور تحت پوشش طرح پیشگیری از آلودگی به شپش سر هستند

danesheroz1 آذر ۲۴, ۱۳۹۲ ۰
تمام دانش‌آموزان کشور تحت پوشش طرح پیشگیری از آلودگی به شپش سر هستند

دانش روز: زمان اجرای دستورالعمل پیشگیری و مراقبت از آلودگی به شپش سر در طول سال تحصیلی بوده و مکان اجرای آن در مدارس شهری و روستایی در تمام دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم است

 

 

به گزارش دانش روز، دستورالعمل پیشگیری و مراقبت از آلودگی به شپش سر در راستای نظام مراقبت سلامت که با همکاری مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده، به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است.

در این بخشنامه که از سوی مهرزاد حمیدی معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده، آمده است: شپش حشره خونخوار خارجی بدن انسان است که افراد را در هر سن و جنسی و با هر سطح اجتماعی و اقتصادی که باشد، آلوده می‌‌سازد؛ در اقصی نقاط جهان، مدارس یکی از مهمترین محل‌های بروز آن است.

آلودگی به شپش علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی، برای دانش‌آموزان و خانواده آنها می‌تواند موجب ایجاد مسائل روانی و بیماری‌های ثانویه منتقله از طریق شپش شود و لازم است در این زمینه میزان مراقبت در سطح وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش فعال گشته و با تدوین دستورالعمل واحد در کاهش آلودگی و گسترش شیوع آلودگی در سطح مدارس و خانواده‌ها قدم برداشت.

هدف کلی از دستورالعمل اجرایی مبارزه با پدیکلوزیس سر  دانش‌آموزان، پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس سر در مدارس شهری و روستایی کشور است؛ اهداف اختصاصی آن نیز شامل «آموزش» و «تشخیص، بیماریابی و درمان» است.

الف) آموزش

ارتقای آگاهی دانش‌آموزان، مراقبین سلامت مدارس، همکاران فرهنگی و والدین دانش‌آموزان در زمینه‌ تشخیص، پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس و تداوم آموزش

ب) تشخیص، بیماریابی و درمان

۱- تشخیص و یافتن موارد آلودگی در مدارس سراسر کشور و ارجاع موارد آلوده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت، استفاده از توان اجرایی بخش‌های مرتبط با سلامت مدارس در سطح دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش

۲- درمان موارد آلوده دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت

۳- دستیابی به اطلاعات جامع و آسیب‌شناسی در مناطق جهت برنامه‌ریزی برای سال‌های آتی

فعالیت‌ها:

الف) آموزش

۱- آموزش مراقبین سلامت و کارشناسان سلامت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس سر توسط دانشگاه علوم پزشکی استان

۲- اجرای برنامه آموزش در قالب کارگاه، جلسات آموزشی برای دانش‌آموزان در زمینه پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس سر

۳- آموزش به والدین دانش‌آموزان در زمینه پیشگیری و کنترل آلودگی به پدیکلوزیس سر

۴- استفاده از توان اجرایی رسانه‌های ارتباط جمعی در جهت ارتقای آگاهی جامعه

۵- تدوین، چاپ و تکثیر پوستر و بروشورهای آموزشی

ب) مراقبت‌های بهداشتی درمانی (تشخیص، بیماریابی و درمان)

شناسایی موارد آلوده براساس بسته آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در فصل پاییز و زمستان)

معاینه مجدد موارد آلوده بعد از تعطیلات طولانی به منظور بررسی عود مجدد (در فصل بهار)

این فعالیت در مدارس روستایی برعهده بهورزان است و درمان دانش‌آموزان آلوده در خانه‌های بهداشت صورت می‌گیرد.

در مدارس شهری دارای مراقبین سلامت، این برنامه توسط مراقبین سلامت براساس بسته آموزشی انجام می‌شود، در مدارس شهری فاقد مراقب سلامت، در صورت بروز همه‌گیری و شرایط اضطراری تشخیص همه‌گیری با دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و سازمان آموزش و پرورش در سطح استان‌ها است و اقدامات لازم برای کنترل آلودگی با هماهنگی و نظارت کارشناسان سلامت آموزش و پرورش و کارشناسان بهداشت مدارس و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت با تشکیل تیم سلامت پیگیری خواهد شد.

باید تمام موارد آلوده و مشکوک در مدارس شهری و روستایی به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ارجاع شوند؛ درمان و تأمین شامپوی پرمترین و لوازم مطابق با تخمین موارد آلوده از طریق پرسنل بهداشتی درمانی صورت می‌پذیرد.

این دستورالعمل به منظور کاهش آلودگی به شپش سر با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش با تشکیل کمیته‌های استانی و شهرستانی انجام خواهد شد.

کمیته اجرایی استان

در سطح استان کمیته اجرایی پیشگیری و کنترل با ترکیب اعضا شامل مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاون تربیت بدنی و سلامت استان، رئیس اداره سلامت و تندرستی استان، کارشناس سلامت اداره استان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی، کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی، کارشناس مسئول امور دارویی معاونت بهداشتی و کارشناس مسئول گسترش شبکه معاونت بهداشتی، تشکیل می‌شود.

کمیته اجرایی شهرستان

در سطح شهرستان کمیته اجرایی پیشگیری و کنترل با ترکیب اعضا شامل معاون پرورشی شهرستان، کارشناس مسئول یا کارشناس سلامت و تندرستی شهرستان، نماینده مراقبین سلامت شهرستان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت شهرستان، کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان و کارشناس گسترش شبکه شهرستان، تشکیل می‌شود و وظیفه اجرای برنامه‌ها در سطح شهرستان را به عهده دارند.

*‌زمان اجرا

زمان اجرای این دستورالعمل در طول سال تحصیلی بوده و مکان اجرای آن در مدارس شهری و روستایی در تمام دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم است.

سیاست پیشگیری در مدرسه:

به گزارش فارس، یکی از مهمترین سیاست‌ها در مدرسه درگیر کردن فعال والدین، دانش‌آموزان، مربیان و اولیای مدرسه در زمینه آموزش و کنترل است.

سیاست پیشگیری در مدرسه علاوه بر معلم مربوطه باید بر وجود یک نیروی انسانی مستقل استوار باشد؛ برنامه اجرایی باید مبتنی بر شیوه تشخیص در راستای برنامه غربالگری، درمان و پیگیری انجام شود.

غربالگری بهترین شیوه بیماریابی دانش‌آموزان در هنگام ورود به مدرسه بعد از یک دوره تعطیل طولانی است؛ آموزش والدین باید به شیوه‌های مختلف انجام پذیرد. (پمفلت، بوکلت و…) بهتر است دانش‌آموزان را نیز به طور فعال در برنامه‌های آموزشی درگیر کرد.

آنها می‌توانند قبل از شروع یا اوج‌گیری پدیکلوزیس روزنامه‌های دیواری، تئاتر، نقاشی،‌ مقاله و… مبتنی بر پیشگیری از این امر داشته باشند.

نکات مهم در پیشگیری از شپش سر

شیوه اجرا در مدرسه:

۱- در مدارس دارای مراقب سلامت باید طبق برنامه‌های آموزش و پرورش، تمام دانش‌آموزان سه مرتبه در سال تحصیلی مورد بررسی قرار گیرند.

۲- در مدارسی که فاقد مراقب سلامت هستند، چنانچه یک مورد آلودگی در کلاس دیده شد، تمام دانش‌آموزان همان کلاس باید بررسی شوند.

۳- خانواده دانش‌آموزان مبتلا نیز باید توسط سیستم درمانی شبکه بهداشت مورد بررسی قرار گیرند.

۴- موارد جدید باید فوراً توسط مراکز بهداشتی، درمانی، درمان شود.

۵- وقتی بیش از سه کلاس در مدرسه درگیر باشند، تمام کلاس‌های مدرسه باید از نظر شپش بررسی شوند.

۶- معاینه موی سر باید در زیر نور کافی و با رعایت پیشگیری از آلودگی دیگران صورت گیرد.

به خانواده دانش‌آموز اطلاع داده شود برای اطمینان از درمان و رفع کامل آلودگی، ضروری است معاینه توسط تیم سلامت(پزشک، مربی بهداشت و بهورز و …» در روستاها و پزشک در شهرها انجام گرفته و گواهی درمان و رفع آلودگی صادر شود.

۷- دانش‌آموز مبتلا باید تا یک هفته، بعد از درمان روزانه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود آلودگی، درمان تکرار شود.

۸- بیماریابی، درمان و پیگیری موارد در شناسنامه سلامت یا فرم مراقبت دانش‌آموز لحاظ شود.

۹- ارسال تمام اطلاعات و اقدامات صورت گرفته در قالب فرم‌های پیش‌بینی شده هر ماه توسط مراقبین سلامت به کارشناسان مربوطه در مناطق؛ جمع‌بندی و ارسال فصلی فرم‌ها توسط کارشناسان سلامت مناطق به ادارات سلامت استان‌ها و در نهایت ارسال گزارش تکمیلی فرم‌ها به دفتر امور سلامت وزارت آموزش و پرورش در پایان انجام طرح پدیکلوز (پایان تیرماه).

منبع: فارس

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۹
کد خبر : 80243
بازدیدها: 363

پاسخی بگذارید »