دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

تداوم بحران جمعیتی در چین

danesheroz دی ۱۳, ۱۳۹۱ ۰

چاینا پست: چینی‌هاییکه به دیدارولدین خودنروند،مجازات میشوند

دراصلاحیه جدیدقانون ملی چین قیدشده که والدین کهنسال میتوانند ازفرزندانشان درصورت عدم دیدارازآنان،شکایت کنند.این قانون به دلیل افزایش تعداد افرادکهنسال چینی ازسوی دولت ان کشوروضع شده است.

این قانون را کنگره خلق این کشور به تصویب رسانده است و بخشی از بسته حمایتی دفاع از حقوق کهنسالان در این کشور محسوب میشود و از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ قابلیت اجرایی پیدامیکند و بر طبق این قانون اعضای خانوده­ای که جدا از هم زندگی میکنند باید از والدین کهنسال خویش به طور مرتب دیدن کنند. البته برای عدم اجرای این قانون جریمه ای در نظر گرفته نشده است اما در عین خاطر نشان ساخته است افراد کهنسالی که حقوق انها رعایت نشده است میتوانند خودشان و یا کسی رابه نمایندگی از خودشان برای پیگیری کمک های رسمی یا یافتن یک راه حل قانونی معرفی کنند. البته این بسته حمایتی موارد زیادی راشامل میشود و شامل تنبیهات سخت برای کسانی است که در امور شخصی این افراد مانند ازدواج انها دخالت کنند.

ملاحظات:

این قوانین نشان دهنده چالش های اجتماعی است که بعد از سه دهه از سیاست تک فرزندنی در چین خودش را نشان میدهد. به طوریکه بسیاری ازافرادکهنسال چینی درخانه هایسالمندان نگهداری میشوند و رسانه های چین بارهادرموردآزاروبی توجهی نسبت به والدین چینی ازسوی فرزندانشان گزارشهایی راپخش کرده اند ونسبت به رشداین مسئله هشدارداده اند.همچنین رشد سریع اقتصاد چین و به تبع ان افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها باعث تغییرات در سبک سنتی مردم چین شده است.

.خبرگزاری شین هو درگزارشی با درج این خبر مینویسد که دولت تلاش میکند یک راه حل جامع برای موضوع افزاش جمعیت کهنسال این کشور به ویژه در سالهای اخیر بیابد بر طبق امار تا پایان سال ۲۰۱۱ جمعیت بالای ۶۰ سال این کشور  به ۱۸۴ میلیون نفر رسیده است وپیش بینی میشود تا پایان سال ۲۰۱۳ به ۲۰۰ میلیون نفر بالغ شود. سازمان ملل متحد نیز با انتشار گزارشی پیش بینی کرد که تا سال ۲۰۵۰، سی درصد از جمعیت چین بالای شصت سال سن خواهند داشت که در مقایسه با سال ۲۰۰۰ که تنها ده درصد جعیت این کشور را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل میدادند رشد قابل ملاحضه ای را نشان میدهد.

مترجم: یداله مهدوی

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۸
کد خبر : 2448
بازدیدها: 282

پاسخی بگذارید »