پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصي دانش روز:

برنامه های اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ کرج در دهه فجر

danesheroz1 بهمن ۷, ۱۳۹۲ ۰
برنامه های اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ کرج در دهه فجر

دانش روز: اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج برنامه های خود را در آستانه دهه ی خجسته ی فجر ۹۲ اعلام کرد

به گزارش دانش روز،

برنامه های اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ کرج:

ساعت شروع مقطع تحصیلی مدعوین مکان تاریخ روز موضوع برنامه ردیف
۸ الی ۱۲ دانش آموزان وهمکاران ناحیه واداره کل  ابتدایی دبیرستان فاطمیه  ۹۲/۱۱/۵ شنبه  مسابقه تدوین کتاب  ۲
۸ الی ۱۴ کلیه مقاطع   کانون رضوان ۹۲/۱۱/۶ یکشنبه توزیع روزنامه های انقلاب ۳
۸ کلیه مقاطع و اداره   اداره و کلیه مدارس ۹۲/۱۱/۹ چهارشنبه  تزئین اداره و فضای مدارس ۴
۸ کلیه مقاطع و اداره   کلیه مدارس ۹۲/۱۱/۹ چهارشنبه  نصب روزشمار دهه فجر ۵
۸ صبح   همکاران اداری مرقد امام (ره) ۹۲/۱۱/۹ چهارشنبه  زیارت مرقد امام (ره) وتجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی (ره) ۶
۱۰تا ۱۲ کارکنان کارکنان و ارباب رجوع اداره ۹۲/۱۱/۱۲ پنجشنبه برگزاری ایستگاه صلواتی ۷
۰۹:۳۳ میرزای شیرازی دانش آموزان   ۹۲/۱۱/۱۲ شنبه  نواختن زنگ انقلاب متمرکز ناحیه ۸
۱۴الی۱۷ ابتدایی راهنمایی دانش آموزان کانون نور ۹۲/۱۱/۱۲ شنبه مسابقه شطرنج ۹
۰۹:۳۳ کلیه مقاطع دانش آموزان کلیه مدارس ۹۲/۱۱/۱۲ شنبه نواختن زنگ انقلاب مدارس ناحیه ۱۰
  بخشدار ومسئولین محلی دانش آموزان  شهدای جاده چالوس  ۹۲/۱۱/۱۲ شنبه  زنگ انقلاب  ۱۱
۰۹:۳۳ کلیه مقاطع  دانش آموزان کلیه مدارس ۹۲/۱۱/۱۲ شنبه همخوانی سوره فجر ۱۲
۸ صبح راهنمایی اعضای شورا وبرگزیدگان  مدارس راهنمایی ۹۲/۱۱/۲۰ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر طرح مدام (مدیریت یکروزه مدارس)  ۱۳
۸ الی ۱۱ کلیه مقاطع  معاونین آموزشی وپرورشی  پژوهشسرا  ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری کارگاه توانمند سازی ۱۴
مهلت ارسال آثار تا ۹۲/۱۱/۲۷ کلیه مقاطع  دانش آموزان کلیه مدارس ۹۲/۱۱/۲۷ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری مسابقات نقاشی با موضوع امام و کودکان ویژه فرزندان همکاران فرهنگی ۱۵
مهلت ارسال آثار تا ۹۲/۱۱/۲۷ کلیه مقاطع  دانش آموزان کلیه مدارس ۹۲/۱۱/۲۷ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری مسابقات عکاسی ویژه فرزندان همکاران فرهنگی با موضوع ۲۲ بهمن ۱۶
۰۹:۳۰ راهنمایی و متوسطه کلیه دانش آموزان  ۹۲/۱۱/۲۰ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری اردوهای دانش آموزی به  مرقد امام(ره)  ۱۷
۰۹:۳۰ راهنمایی و متوسطه کلیه دانش آموزان  ۹۲/۱۱/۲۰ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری اردوهای دانش آموزی به موزه عبرت وجماران  ۱۸
۸ الی ۱۲ متوسطه اول و دوم دانش آموزان کلیه هنرستان ها و کاردانش ها ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه  فجر برگزاری نمایشگاه دستاوردهای هنرجویان هنرستان های ناحیه ۱۹
۸الی ۱۶ کلیه مقاطع دانش آموزان کلیه مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه  فجر ارزیابی فعالیت های مدارس ۲۰
۱۳الی۱۷ کلیه مقاطع دانش آموزان کانون نور ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی   ایام دهه فجر نمایشگاه نقاشی وکاریکاتور ۲۱
۱۳الی۱۷ همکاران و دانش آموزان دانش آموزان کانون نور ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر نمایشگاه کتاب ۲۲
مراجعه به سایت مدیریت آموزش و پروش ناحیه یک کرج راهنمایی و متوسطه کلیه دانش آموزان کلیه مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر مسایقات پیامکی زیباترین جمله در موضوعات امام و انقلاب ۲۳
  کلیه مقاطع کلیه دانش آموزان کلیه مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری مرحله اول(آموزشگاه) ۲۴
۰۸:۳۰ کلیه مقاطع کلیه دانش آموزان اعزام گروههای هنری با هماهنگی کانون رضوان به مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر اجرای نمایشبااعزام گروههای هنری به مدارس  ۲۵
۸ کلیه مدارس دخترانه وابتدایی پسر  کلیه مدارس کانون امام علی (ع) ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری نمایشگاه کرج شناسی و دهه فجر ۲۶
  کلیه مقاطع راهنمایی دخترانه و پسرانه کلیه مدارس مدارس ناحیه ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر مسابقه مدرسه ای(نقاشی) ۲۷
  مقاطع راهنمایی و ابتدایی کلیه دانش آموزان مدارس ناحیه ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی    برگزاری مسابقه خوشنویسی عفاف وحجاب در قرآن و نهج البلاغه ۲۸
  کلیه مقاطع همکاران مدارس ناحیه ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری مسابقه فراخوان مقاله  : ۱) تاثیر حجاب درتحکیم خانواده ۲)تاثیر حجاب در هویت فرهنگ ملی ودینی  ۲۹
  کلیه مقاطع دانش آموزان مدارس ناحیه ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر اجرای سرود انقلابی هر روزه ۳۰
  کلیه مقاطع بخشدار ومسئولین محلی مدارس بخش آسارا ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر دیدار با خانواده شهدا ۳۱
۰۸:۳۰ کلیه مقاطع دانش آموزان مدارس ناحیه ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر نمایشگاه فجر و سلامت ۳۲
۰۸:۳۰ کلیه مقاطع همکاران اداره ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر معاینه همکاران مدارس توسط پزشک  ۳۳
۸الی ۱۲ متوسطه  همکاران اداری، فرهنگی و دانش آموزان مدارس ناحیه ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر جشنواره نوجوان سالم  ۳۴
۸ صبح کلیه مقاطع  دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر اجرای سرود همگانی  ۳۵
۸ صبح کلیه مقاطع  دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر اعزام روحانیون به مدارس  ۳۶
۸ صبح کلیه مقاطع  دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری نمایشگاه کتاب  ۳۷
۸ صبح کلیه مقاطع  دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر خاطره نویسی همکاران در خصوص انقلاب  ۳۸
۸ صبح کلیه مقاطع   مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر بازدید از همکاران بیمار  ۳۹
۸ صبح ابتدایی دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر مسابقه تولید محتوی (همکاران ودانش آموزان ) ۴۰
۸ صبح ابتدایی دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر مسابقه نقاشی (مطابق روز شمار انقلاب ) ۴۱
۸ صبح ابتدایی دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر مسابقه جشنواره غذا (اولیاء وهمکاران ودانش آموزان ) ۴۲
۸ صبح ابتدایی دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر مسابق خاطره نویسی دانش آموزان از زبان پدر ومادر وپدر بزرگ ومادر بزرگ ها ۴۳
۸ صبح ابتدایی دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر نقاشی روی پارچه (اولیائ دانش آموزان ) ۴۴
  ابتدایی دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر مسابقه فرهنگی (نقش ولایت ووحدت در پیروزی انقلاب اسلامی  ۴۵
۸ صبح متوسطه  دانش آموزان  مدارس دهخدا وشهید پهلوانی  ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر نمایشگاه دستاورد های انقلاب  ۴۶
۸ صبح کلیه مقاطع     ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر بازدید از خانواده شهدای دانش آموز وفرهنگی  ۴۷
۸ صبح کلیه مقاطع     ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر مسابقه نقاشی با موضوع بسیج وانقلاب  ۴۸
۸الی۱۴   مسئولین اداره    ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر دیدار با خانواده شهدا فرهنگی ۴۹
  کلیه مقاطع دانش آموزان مدارس بخش آسارا ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری مسابقات ورزشی  ۵۰
۱۳ الی ۱۷ کلیه مقاطع  دانش آموزان کانون نور  ۹۲/۱۱/۱۶الی۹۲/۱۱/۲۱ ایام دهه فجر اجرای نمایش  ۵۱
۸الی ۱۴ کلیه مقاطع کلیه دانش آموزان  دهخدا آینده سازان  ۹۲/۱۱/۱۲الی ۹۲/۱۱/۳۰ ایام دهه فجر برگزاری مسابقات قرآن واحکام ونهج البلاغه  ۵۲
۸   فرهنگیان اداره ۹۲/۱۱/۲۱ ۹۲/۱۱/۱۲الی  ایام دهه فجر برگزاری نمایشگاه جنگ نرم ۵۳
  کلیه مقاطع کلیه دانش آموزان  مدارس ناحیه  ۹۲/۱۱/۱۲الی ۹۲/۱۱/۳۰ ایام دهه فجر مسابقه وبلاگ نویسی قرآن  ۵۴
۰۸:۳۰ کلیه مقاطع کلیه دانش آموزان  سالن کوثر ۱۳۹۲/۱۱/۱۲الی۹۲/۱۱/۱۷ ایام دهه فجر مسابقه فوتسال برادران  ۵۵
۸الی۱۲ کلیه مقاطع دانش آموزان مدارس قطبی وتشکیلاتی  ناحیه ۹۲/۱۱/۱۳ یکشنبه جشن  انقلاب ۵۶
۸الی ۱۲  (رتبه های اول مسابقات فرهنگی وهنری ) کلیه مقاطع  کانون امام علی (ع ۹۲/۱۱/۱۳ یکشنبه  برگزاری همایش بصیرت (دختران ) ۵۷
  راهنمایی و متوسطه دانش آموزان (حج وپیشتازان ) مدارس ناحیه ۹۲/۱۱/۱۳ یکشنبه دیدار با روحانیون ۵۸
  کلیه مقاطع دانش آموزان شهید عباسپور وشهید آسارایی ۹۲/۱۱/۱۳ یکشنبه برگزاری مسابقه قرآنی  ۵۹
۸ صبح متوسطه  دانش آموزان موزه عبرت  ۹۲/۱۱/۱۳ یکشنبه  بازدید از موزه عبرت  ۶۰
۹الی ۱۲ کلیه مقاطع دانش آموزان مدارس ۱۳۹۲/۱۱/۱۴الی۹۲/۱۱/۲۰ ایام دهه فجر مسابقه کاردستی حجاب مقاطع ابتدایی:پوشش عروسک با لباس محلی ،مقاطع راهنمایی ودبیرستان :استفاده از هنر کولاژ(به کارکیری انواع پارچه)برای پوشش دادن به پوستر زنان بازیگر ایرانی وخارجی ۶۱
۹الی ۱۲ راهنمایی ومتوسطه  دانش آموزان مدارس ۹۲/۱۱/۱۴الی۹۲/۱۱/۲۰ ایام دهه فجر برگزاری نمایشگاه حجاب وعفاف باموضوعیت طرح پوشش زنان محجبه در مشاغل مختلف –زنان ورزشکار محجبه درقالب پوشش ،عکس،نقاشی برای کلیه مقاطع ۶۲
  کلیه مقاطع دانش آموزان فرزانه مدارس ناحیه ۹۲/۱۱/۱۴ دوشنبه همایش کوه پیمایی( آموزشی مهارتی) دختران   ۶۳
۹الی ۱۲ متوسطه مادران ودانش آموزان  مدارس  ۹۲/۱۱/۱۴ دوشنبه  برپایی کرگاه آموزشی مشاور خانواده در مدارس محروم  ۶۴
۱۳ الی ۱۷ کلیه مقاطع همکاران کانون نور ۹۲/۱۱/۱۴ دوشنبه  مسابقه خوشنویسی  ۶۵
۸ صبح کلیه مقاطع فرمانده واحد ها پژوهشسرا ۹۲/۱۱/۱۴ دوشنبه  همایش فرمانده واحد ها (خواهران ) ۶۶
۸ صبح کلیه مقاطع فرمانده واحد ها پژوهشسرا ۹۲/۱۱/۱۴ دوشنبه  همایش فرمانده واحد ها ۶۷
۸ الی ۱۲ کلیه مقاطع دانش آموزان پسر کانون امام علی (ع) ۹۲/۱۱/۱۴ دوشنبه جشن ستارگان  ۶۸
۹الی ۱۴ متوسطه مادر ودانش آموز  مدارس ۹۲/۱۱/۱۴ دوشنبه برپایی کارگاه آموزشی مشاوره خانواده درمدارس محروم باحضورمادروفرزند ۶۹
۸ صبح کلیه مقاطع  دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۱۵ سه شنبه  ختم قرآن در ده دقیقه  ۷۰
۸ الی ۱۲ کلیه مقاطع دانش آموزان دختر  کانون امام علی (ع) ۹۲/۱۱/۱۵ سه شنبه  جشن ستارگان ۷۱
۸الی۱۷ دبیران متوسطه دوم همکاران دبیر  دبیرستان فاطمیه  ۹۲/۱۱/۱۵ سه شنبه  مسابقه علمی همکاران  (مجازی ) ۷۲
۹:۳۰الی۱۱ کلیه مقاطع  کلیه مدارس امام زاده محمد (ع) ۹۲/۱۱/۱۶ چهارشنبه ایستگاه مهمانی لاله ها ۷۳
۸الی۱۴   همکاران بازنشسته فرهنگی  قلم ۹۲/۱۱/۱۶ چهارشنبه جشنواره برکت سفره (کیک وشیرینی ) ۷۴
دختر۳۰/۸ الی۳۰/۹ ابتدایی دختر وپسر دانش آموزان ابتدایی دختر وپسر  کانون امام علی (ع ۹۲/۱۱/۱۶ چهارشنبه  جشن شادمانه  ۷۵
۱۴ ال ۱۸ کلیه مقاطع همکاران فرهنگی  سالن بنت الهدی ۹۲/۱۱/۱۶ چهارشنبه  مسابق تیر اندازی  ۷۶
۸ الی ۱۱ کلیه مقاطع  دانش آموزان پیشتاز  کوه نور  ۹۲/۱۱/۱۶ چهارشنبه  برنامه  کوه پیمایی (پسران ) ۷۷
۸الی ۱۰ راهنمایی دانش آموزان واولیای آنان  پژوهشسرا  ۹۲/۱۱/۱۶ چهارشنبه  همایش دانش آموزی (طرح پراکنده شاهد ) ۷۸
۰۸:۳۰ متوسطه (از هر آموزشگاه ۵ نفر ) دانش آموزان متوسطه دختر دبیرستان فاطمیه ۹۲/۱۱/۱۶ چهار شنبه برگزاری کارگاه آموزشی مهدویت ۷۹
۱۰:۳۰ الی ۱۴ کلیه مقاطع  دانش آموزان و همکاران فرهنگی مصلی نماز جمعه ۹۲/۱۱/۱۸ جمعه حضور دانش آموزان و همکاران فرهنگی در نماز جمعه ۸۰
  کلیه مقاطع دانش آموزان مدارس ناحیه ۹۲/۱۱/۱۹ شنبه حفظ سوره فجر ۸۱
۱۴ الی ۱۶   همکاران اداری اداره  ۹۲/۱۱/۱۹ شنبه  مسابقات دارت  ۸۲
۱۸   همکاران  کانون امام علی (ع) ۹۲/۱۱/۱۹ یکشنبه  برگزاری مراسم دهه فجر (خانواده همکاران اداری ) ۸۳
۸الی ۱۰ متوسطه دانش آموزان واولیای آنان  پژوهشسرا  ۹۲/۱۱/۲۰ یکشنبه  همایش دانش آموزی (طرح پراکنده شاهد ) ۸۴
۸الی ۱۲ کلیه مقاطع  (رتبه های اول مسابقات فرهنگی وهنری ) کانون امام علی (ع ۹۲/۱۱/۲۰ یکشنبه  برگزاری همایش بصیرت (پسران) ۸۵
۸ الی ۱۰ کلیه مقاطع دانش آموزان پسر  پژوهشسرا  ۹۲/۱۱/۲۱ دوشنبه مسابقه روبیک  ۸۶
۱۰ الی ۱۲ کلیه مقاطع دانش آموزان دختر  پژوهشسرا  ۹۲/۱۱/۲۱ دوشنبه مسابقه روبیک  ۸۷
۸ صبح راهنمایی ومتوسطه  دانش آموزان پسر  کوه نور  ۹۲/۱۱/۲۱ دوشنبه  همایش کوه پیمایی ۸۸
  کلیه مقاطع   همکاران ودانش آموزان کلیه مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ دوشنبه تقدیر از دانش آموزان وهمکاران  فعال در برنامه ها وفعالیت های دهه فجر ۸۹
۸ صبح کلیه مقاطع  دانش آموزان  مدارس ۹۲/۱۱/۲۱ دوشنبه   حضور درمدارس تشکلاتی پیشتاز ۹۰
۹صبح کلیه مقاطع   دانش آموزان و اولیا وهمکاران فرهنگی میدان شهدا ۹۲/۱۱/۲۲ سه شنبه   حضور گسترده دانش آموزان ،اولیا وهمکاران فرهنگی در راهپیمایی ۹۱
۹ الی ۱۲ کلیه مقاطع   دانش آموزان و اولیا وهمکاران فرهنگی مسیر راهپیمایی(دبستان توفیق) ۹۲/۱۱/۲۲
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۶
کد خبر : 89832
بازدیدها: 651

پاسخی بگذارید »