دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصي دانش روز:

انواع تکلیف درسی برای دانش آموزان پایه ی اول

danesheroz1 آذر ۲۸, ۱۳۹۲ ۰
انواع تکلیف درسی برای دانش آموزان پایه ی اول

دانش روز: تکلیف خـانـه بـرای دانش آمـوزان پایه ی اوّل ابتدایی از اهـمیـت به سـزایی برخوردار است

به گزارش دانش روز،البته پاره ای از اندیشمندان در این مورد، منکر کارایی تکلیف خانه می شوند و آن را فـشـاری بر رشـد شخصیت کودک مـی دانند، ولی عده کثیری نیز بـر اثرات مـثـبـت آن تاکید می کنند و معتقد هستند که انجام تکالیف درسی به عنوان یک جریان مکمل آموزشی نقش به سزایی را در فرایند یاددهی – یاد گیری ایفا می نماید

بنابر این ضروری است که تحولی منطقی در تعیین تکلیف  خـانـه برای دانش آموزان پـایـه ی ا وّل ابتدایی صورت پـذیـرد و صرفاً این فعالیتها در رو نویسی دروس خلاصه نگردد و با وقوف بـه این امر که مدت انجام تـکلیـف خانه برای دانش آموزان پایه ی اوّل ابتدایی ۲۰ دقیقه اسـت، این تکالیف باید کـوتاه، آگاهانه، پرمحتوا و متنوع تعیین شده و خارج از استطاعت جسمی و روانی آنان نباشد و از همه مهمتر ، انجام آن برای دانش آموزان جنبه ی داوطلبانه داشته باشد، چـون بـه تجربه ثابت شده است که دانش آموزان از انجام تکالیف به طور داوطلبانه استقبال شـایـان توجهی می کنند ودر چنین صورتی است که این امر می تواند نقش ارتباطی موثر و سازنده ای بین خـانـه و مدرسه و نیز رشـد شخصیت و عزت نفس دانش آموز داشته باشد .

لازم به ذکر است که در رویکرد جدید زبان آموزی ( بخوانیم – بنویسیم ) تعیین تکلیف و مشق خانه در صورت نیاز و ضرورت با نظر معلم مربوطه انجام می پذیرد.

 گفتنی است که تکلیف خانه از نظر تعداد دانش آموزان درگیر به سه قسمت: تـکالیـف عـمـومـی، تکالیف گروهی و تکالیف انفرادی تقسیم می شود.

 الف) تکالیف عمومی: تکالیفی که برای تمامی دانش آموزان کلاس در نظر گرفته می شود.

ب) تکالیف گروهی: تکالیف گروهی براساس نوع گروه و هدف ارائه می شود و مهم این اسـت که تکالیف گروهی باید قابلیت انجام گروهی را نیز داشته باشد.

ج) تکالیف انفرادی: این تکالیف براساس شناخت معلم از ویژگیهای دانش آموز ارائه می شـود و وجود تفاوتهای فردی در بین دانش آموزان، این دسته از تکالیف را ضروری می نماید.

 تکالیف درسی از نظر محتوا به چهار گروه  تقسیم می شود:

 الف) تکالیف تمرینی: ایـن نـوع تکالیف رایج ترین تکالیف درسـی در مدارس هستند و معمولاً به صورت کتبی و برای تثبیت یادگیری به روش تکرار و تمرین ، انجام می گیرد.

 ب) تکالیف آماده سازی و آمادگی: این گونه تکالیف بیشتر بـرای درس های روزهای بعد بـه کار می رود. مثلاً اگر قرار است هفته ی آینده درس گیاهان تدریس شـود، مـعـلـم می تواند از پیش بـه دانش آموزان خود بگوید که بخش گیاهان را ورق بزنند یا این که تعدادی برگ یـا دانه ی گیاهان را جمع آوری کرده ، به کلاس درس بیاورند ویا تکالیفی شبیه این را انجام دهند و در واقع با این کـار در دانش آموزان آمادگی ایجاد می گردد.

ج) تکالیف بسطی و امتدادی: ایـن نوع تکالیف، دانش آموزان را از سطح کلاس بالاتر مـی برد و دانش و مهارت و تجربه ی آن ها را توسعه می دهد. مثلاً به دانش آموزان گفته می شود که مطلبی را در باره ی سنگها پیدا کنند و قسمتهایی از آن را به کلاس ارائه دهند.

 د) تکالیف خلاقیتی: این نوع تکالیف دانش آموزان را وادار می کند به روش و از راه جدیدی کاری را انجام دهد و یا اثر کاملاً جدیدی از خود ارائه دهند. در درس هنر این تکالیف جایگاه خاصی دارد.

حسن آشیان فوق دیپلم آموزش ابتدایی و معلم این مقطع

پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۹
کد خبر : 81211
بازدیدها: 1,265

پاسخی بگذارید »