جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصي دانش روز:

الفبای معلمی یعنی….

danesheroz1 آذر ۲۹, ۱۳۹۲ ۰
الفبای معلمی یعنی….

دانش روز: الفبای زندگی را از کسی می آموزیم که خود الفبای معلمی را اینگونه تعریف می کند

به گزارش دانش روز،

آ  : آمادگی برای تدریس

ا   : ایجاد ارتباط مناسب با دانش آموزان

ب : بودجه بندی زمان آموزش

پ : پویایی و تحرک درکلاس و پاداش دادن بموقع

ت : تدریس کارآمد و یادگیری محور

ث : ثبات روحی – روانی وپرهیزازدوگانگی شخصیت

ج : جهت دادن به آموزش وفرآیند یادگیری دانش آموزان

چ : چالش پذیر نمودن دانش آموزان درجریان آموزش

ح : حمایت از طرح های مدیریتی مدرسه

خ : خوش خلق بودن همیشگی

د : درایت و دقت نظر در کار

ذ : ذهنیت مثبت نسبت به تمامی دانش آموزان

ر : رهبری و هدایت برنامه های خود

ز : زمینه سازی رشدوشکوفایی استعدادهای دانش آموزان

ژ : ژرف اندیشی و دراختیار داشتن استراتژی راهبردی

س : سازماندهی افراد و برنامه ها

ش : شناسایی نقاط قوت و ضعف

ص : صبور بودن دربرابررفتار دانش آموزان و مشکلات

ض : ضابطه مداری درحین رابطه مداری

ط : طراحی الگوی مناسب آموزشی و مدیریت کلاس درس

ظ : ظریف بینی درحین وسعت دید

ع : عشق ورزیدن به کار و دانش آموزان

غ : غنیمت شمردن فرصت ها در مدرسه

ف : فرآیند محوری در کارها و فکرکردن قبل از عمل

ق : قدرت انتقال مفاهیم آموزشی و قبول اشتباهات

ک : کاهش استرس دانش آموزان وکنترل کیفی برنامه ها

گ : گزینش بهترین طرح ها ی آموزشی و اجرای آن

ل : لبخند به لب داشتن در هنگام برخوردبادانش آموزان

م : مهندسی دوباره خود و برنامه ها

ن : نظارت و کنترل دانش آموزان

و : وارستگی و وقت شناسی

ه : هوشیاری در کارها و هماهنگ سازی منابع

ی : یاری رساندن به دانش آموزان در هر شرایط

ذکائی پور آموزگار پایه چهارم

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۵
کد خبر : 81422
بازدیدها: 459

پاسخی بگذارید »