چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصي دانش روز:

اختلال دیکته (نارسا نویسی) را چگونه رفع کنیم؟

danesheroz1 دی ۶, ۱۳۹۲ ۰
اختلال دیکته (نارسا نویسی) را چگونه رفع کنیم؟

دانش روز: دانش آموزان زیادی وجود دارند که در درس دیکته دچار مشکل هستند و به نسبت تعداد غلطهایی که مرتکب می شوند، نمرات کمتری دریافت می کنند.

به گزارش دانش روز، اگر شما بامشکل  دیکته نویسی یک دانش آموز رو به رو شوید چه خواهید کرد؟

آیا مشکل به این جهت است که دانش آموز به اندازه کافی تمرین و تکرار نکرده است؟

آیا مشکل دانش آموز به این خاطر است که سرزنش ، تحقیر و مؤاخذه نشده است؟

انواع اشتباهاتی که کودک در درس دیکته دارد همه از یک نوع و یک سنخ نیستند ، تا با یک روش همه ی آن اشتباهات را از بین برد.

ابتدا باید از هوش طبیعی بچه مطمئن بود. بعد غلطهای دیکته های او را دسته بندی کرد و نوع غلطها را با توجه به جدول جدا کرد.

که غلطها از کدام سنخ هستند و بعد به روش آموزشی مخصوص به هر نوع غلط روی آورد.

انواع غلطها

وارونه یا قرینه نویسی

مشکل در تمییز دیداری

ناکافی بودن دقت

غلطهای مربوط به حافظه ی توالی دیداری

کم بودن حافظه ی دیداری

ناکافی بودن حساسیت شنیداری

مشکلات آموزشی

درمان نارسانویسی

در درمان نارسانویسی باید نوع خطای نارسا نویسی را مشخص کرد و سپس علت یا علل آن خطاها را شناخت و به ترمیم و درمان پرداخت .

خطاها و علل نارسانویسی :

۱ – کج نویسی بیش از حد :

 الف: بسیار نزدیک بودن بازو به بدن

ب: بسیار سفت گرفتن شصت

ج: دور بودن خیلی زیاد نوک قلم از انگشتان

علل نقص

د: صحیح نبودن جهت کاغذ

ه: درست نبودن جهت حرکت قلم

۲ – راست نویسی بیش ازحد

 الف: بسیار دور بودن بازو از بدن

ب: بسیار نزدیک بودن انگشتان به سر قلم

ج: هدایت قلم به تنهایی توسط انگشت سبابه

د: ناصحیح بودن جهت کاغذ

۳ – پرفشار نوشتن

 الف : فشار روان بیش از حد انگشت سبابه

ب: استفاده از قلم نامناسب

ج: نازک بودن بیش از حد قلم

۴ – کم رنگ نویسی بیش از حد

 الف: بیش از حد اوریب یا راست نگه داشتن قلم

ب: چرخش نوک قلم به یک سمت

ج: قطر بیش از حد قلم

۵ – زاویه دار نویسی بیش از حد

 الف: سفت بودن بیش از حد شست

ب : بیش از حد شل نگه داشتن قلم

ج : حرکت بیش از حد کند قلم

۶ – نامرتب نویسی بیش از حد الف: نبودن آزادی حرکت

ب : حرکت بیش از حد کند دست

ج: محکم گرفتن قلم

د: نادرست یا ناراحت بودن وضعیت

۷ – فاصله گذاری بیش از حد

الف: پیشرفت بیش از حد سریع قلم به سمت چپ

ب : حرکت بیش از حد و سریع جانبی

برای ترمیم و درمان نارسا نویسی باید اقدامات زیر را انجام داد:

در اختیار قرار دادن یک روان نویس برای کشیدن خطوط به دلخواه

یک وایت برد کوچک برای ترسیم نقاشی

قرار دادن یک گچ خوب در اختیار کودک بر نوشتن روی تخته سیاه

اصلاح وضعیت نشستن کودک در هنگام انجام تکالیف

قرار دادن کاغذ یا دفتر کودک بطورصحیح در جلوی کودک

اصلاح نحوه ی مداد دست گرفتن کودک

استفاده از مدادهای باریک و با قطر کم برای کودکانی که انگشتان و عضلات کوچک و بزرگ دست آنان ضعیف است.

فعالیتهای پیشنهادی برای تقویت عضلات کوچک و بزرگ دست :

الف. استفاده از خمیر بازی و ساختن اشکال مختلف

ب. مچاله کردن روزنامه یا کاغذ باطله توسط دست

ت. باز و بسته کردن ، زیپ ، دکمه ی لباس و بند کفش

ث. حرکت انگشتان دست وقتی شما اشاره می کنید توسط کودک

ج. رسم خطوط بوسیله چوب روی ماسه یا شن

چ. باز و بسته کردن قفل – پیچ و مهره

ح. بازی با گل رس و درست کردن وسایل مختلف

۸. رسم یک خط توسط کودک بین خطوط موازی ( آزمون فراستیک

۹. کامل کردن شکلهای نقطه چین

۱۰. رسم اشکال توسط انگشت آغشته به رنگ

۱۱. پر کردن و کامل کردن اشکال هندسی نقطه چین

۱۲. نوشتن کلمات و حروف ناقص و کامل کردن آنها توسط حروف

۱۳. نوشتن کودک بین دو خط موازی

تقویت هماهنگی چشم و دست

۱ – برای تقویت هماهنگی چشم و دست باید ابتدا از غلبه طرفی سمت چپ و یا راست کودک مطمئن شد.

برای ایجاد غلبه ی طرفی و تشخیص سمت راست یا چپ کودک این تمرینات انجام می شود:

الفشوت کردن توپ از فاصله دو یا سه متری توسط کودک و یادداشت پای غالب

ب نگاه کردن کودک از سوراخ یک کاغذ یا یک لوله و یادداشت چشم مورد استفاده

پاستفاده از ساعت و شنیدن صدای ساعت توسط کودک و یادداشت گوش برتر

ت– استفاده از نخ و سوزن و یادداشت دست غالب که کودک از آن استفاده کرده است.

اگر کودک برتری اندامهای راست یا چپ داشت تمرین های مربوط به هماهنگی چشم و دست را شروع می کنیم.

اما اگر کودک از سه اندام راست و یک اندام چپ استفاده می کند با انجام تمرینات گفته شده سعی می کنیم که کودک از آن اندام چپ کمتر استفاده کند.

ااما اگر از دو اندام چپ و دو اندام راست استفاده کرد، برتری را به طرفی می دهیم که دست وی در آن طرف قرار دارد.

* لازم به یادآوری است که عدم برتری جانبی ، همیشه و به طور حتم مشکل ساز نیست. اما وجود برتری جانبی می تواند کارایی فرد را افزایش دهد.

فعالیتهای مربوط به تقویت هماهنگی چشم و دست :

الفانداختن توپ در حلقه ی مینی بسکت

ب ماهیگیری با استفاه از نوعی اسباب بازی

پکوبیدن میخ

تتیراندازی با تفنگهای پلاستیکی

ثانداختن توپ چسبناک به سوی هدف

جانداختن حلقه ی پلاستیکی دور میله ی ثابت

چبازی با توپ و راکت

تمام این تمرینات باید در فضایی پرشور و شوق باشد و بعد از هر موفقیت یک تقویت کننده نیز ارائه شود.

اگر مشکل دانش آموز با این تمرینات برطرف نشد مربی باید علل نارسانویسی را بداند و به اصلاح آن مشکل بپردازد.

علل مهم نارسا نویسی

عدم مهارتهای پایه ای مانند چرخاندن ، فشار دادن ، گرفتن و امثال آن

عدم رشد مهارتها و هماهنگی های حرکتی و حرکتهای ظریف ، که برای نوشتن لازم هستند.

عدم حرکت مناسب انگشتان

عدم هماهنگی چشم و دست

فاصله ی نامناسب سر کودک با کاغذ به هنگام نوشتن

استفاده از میز و صندلی نامناسب

بی قراری و پرتحرکی

عدم هماهنگی کلی بدن

خطا در ادراک دیداری واژه ها

عدم یادگیری مفاهیم پایه ای مانند : بالا ، پایین ، زیر ، رو

فقر نارسایی آموزشی

موارد بالا خلاصه ای بود که ذکر شد در کتاب به تفصیل نوشته شده است.

درمان وارونه نویسی و قرینه نویسی

برای درمان و ترمیم وارونه نویسی و قرینه نویسی فعالیتهای مربوط به درمان نارسانویسی مفید است.

علاوه بر آن اقدامات زیررا می توان انجام داد.

۱- تن آگاهی

۲ – نام بردن اندامها توسط کودک

۳ – استفاده از آدمک مقوایی که اندامش جدا می شود

تقویت حافظه ی دیداری :

علت و درمان این نوع غلطها :

علت عمده این غلطها ضعف حافظه ی دیداری است یعنی کودک قادر نیست به خاطر بیاورد که تصویر حرف و و نظر چگونه است.

تمرینات مفید برای رفع این مشکل

نشان دادن تصویر و پنهان کردن آن و خواستن از کودک که جزئیات تصویرها را بیادآورد

اضافه کردن تصویر به تمرین اول تا وقتی که حافظه ی دیداری کودک به حد طبیعی یا بالاتر برسد.

یک تصویر نسبتاً مرکب به دانش آموزان نشان میدهیم و از او می خواهیم تا کل و اجزاء آن را بخاطر بسپارد.

استفاده از انواع اسباب بازیهای آموزشی مربوط به حافظه مثل دومینو

نوشتن املاء کلماتی که روی کارت است روی هوا

تهیه کارتهایی با نوشتن کلمات هم خانواده روی آن برای اینکه کودک درک کند که کلمات نوشته شده همه یک ریشه دارند.

آیا تمرینهایی که گفته شد برای تقویت حافظه دیداری کافی هستند؟

الف: برای اینکه تمرینهایی که گفته شد تأثیر زیادی داشته باشد باید با ایجاد انگیزه و رغبت به تمرینهای بیشتری پرداخت و حافظه ی طوطی وار یا کوتاه مدت را تقویت کرد تا به میان مدت و بلندمدت تبدیل شود.

ب : وقتی که حافظه ی دیداری تقویت شده و باز هم کودک اشتباه داشت باید دقت کودک را بالا برد.

تقویت تمیزدیداری

الف :توانایی در تمیز دیداری

این توانایی به تشخیص تفاوت یک چیز از چیز دیگر مربوط می شود.

مثلاً تشخیص : «ر» از «ز» «ع» از «غ»

تمرینهای مربوط به تقویت توانایی در تمیز دیداری:

رسم تصاویر مشابه و جدا کردن تصویر مورد نظر ، توسط کودک

تهیه ی کارت و نوشتن کلماتی روی آن و خواستن کلمه ی موردنظر که سمت راست است از کلمات سمت چپ توسط کودک

ب : ادراک نقش  از زمینه :

در این مهارت کودک باید یک چیز را از زمینه ی محیطی آن تشخیص دهد.

با داشتن این مهارت کودک می تواند حروف کوچک «ب» و «ت» را در میان واژه ها به خوبی درک نماید و بین هر کدام از آن حروف و کل کلمه تمیز قابیل شود.

تمرینات برای تقویت ادراک نقش از زمینه

تشخیص تصویر موردنظر ما در میان نقاشیها و طرحهای یک نقاشی توسط کودک

نوشتن حروف در هم و تشخیص حرف موردنظر توسط کودک

پ : اکمال دیداری

توانایی باز شناسی یک چیز بدون اینکه کل آن نشان داده شود.

تمرینات برای تقویت اکمال دیداری

تهیه ی کارتهایی که واژه هایی ، سایه دار و نسبتاً ناقص در آن نوشته شود

کامل کردن اشکال هندسی ناقص

تکمیل طرحهایی ناقص از حیوانات مختلف

کامل کردن حروف ناقص

ث : هماهنگی دیداری – حرکتی :

توانایی هماهنگ ساختن دیدار از یک شی ء و حرکت قسمتهای مختلف بدن

فعالیتها برای تقویت هماهنگی دیداری حرکتی

تکمیل تصاویر هندسی و سایر اشکال با نقطه چین

کپی کردن اشکال هندسی و نقاشی حیوانات ساختمان و اشیاء

ث : حافظه ی توالی دیداری

توانایی یادآوری آنچه دیده ایم ، به همان ترتیبی که بوده دانش آموزانی که از این مهارت به اندازه کافی برخوردار نیستند در تجسم و ترتیب و توالی حروف دچار مشکل می شوند. مثال : مادر را «مارد» می نویسد.

فعالیتها برای تقویت حافظه ی توالی دیداری

انجام چند حرکت بدنی و از کودک می خواهیم آن حرکات را تکرار کند.

نوشتن حروف روی یک کارت از دانش آموزی خواهیم بعد از دیدن آنها را به ترتیب از سمت راست به چپ نام برد.

بجای حروف از کلمات استفاده می کنیم.

بتول حق شناس آموزگار پایه اول

جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ - ۲۱:۵۶
کد خبر : 83014
بازدیدها: 959

پاسخی بگذارید »