شنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

آغاز توزیع کارت آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی

danesheroz1 آبان ۱۵, ۱۳۹۲ ۰
آغاز توزیع کارت آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی

دانش روز: توزیع کارت آزمون دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از امروز آغاز شد.

 به گزارش دانش روز، آزمون ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) این رﺷﺘﻪ ﻫﺎ روز پنجشنبه ۱۶ آبان برگزار می شود و کارت آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته است و داوطلبان می توانند با ورود به سایت با درج کد رهگیری کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

آزمون ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۹۲ -۹۳ با حضور۷ هزار و ۲ داوطلب برگزار می شود.

آزمون شامل دو مرحله کتبی ( ۷۰ درصد) و مصاحبه (۳۰درصد) است. آزمون کتبی بصورت تستی برگزار می شود. از داوطلبانی که در آزمون کتبی مرحله اول حدنصاب لازم را با توجه به سهمیه مربوطه کسب کرده باشند به تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی مرحله دوم دعوت به عمل خواهد آمد. در رشته اخلاق پزشکی در مرحله اول سه برابر جهت مصاحبه اعلام می شود.

منبع: مهر

چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۲
کد خبر : 72249
بازدیدها: 318

پاسخی بگذارید »