چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختصاصي دانش روز:

آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی مناسب امتحان دیماه

danesheroz1 آذر ۲۲, ۱۳۹۲ ۰
آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی مناسب امتحان دیماه

دانش روز: آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی

 نام ونام خانوادگی : …………………                 

 نام ونام خانوادگی : …………………                 آزمون علوم پایه ی پنجم                          آموزشگاه ………………

 نام پدر : ……………                                                  (نوبت اول)                                    زمان : ۶۰ دقیقه

 ( سوالات این صفحه هر کدام دارای  ۵/۰  نمره می باشند )

 ۱- کدامیک ازمواد زیر به شکل ظرف خود درمی آیند؟               گاز                       جامد                 مایع

 ۲- کدامیک ازموارد زیر ازخاصیتهای مواد می باشد ؟           بو            اندازه            تبخیر             انجماد

 ۳- کدامیک ازموارد زیر یک تغییر شیمیایی است؟                                                                                                                                 تبخیر آب            سوختن چوب            نصف کردن نان            ذوب یخ

 ۴- کدامیک ازموارد زیر ، یک تغییر فیزیکی به حساب می آید؟

  اکسید آهن                      کپک زدن نان                       پختن گوشت                   پاره کردن کاغذ

 ۵- در کدامیک ازموارد زیر انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی تبدیل می شود؟  

 راه پله ی ساختمان                       اجاق گاز                         چرخ گوشت                             لامپ

 ۶- راه پله ی ساختمان یک نوع ………. و میخ کش یک نوع ………… است.

 اهرم –  اهرم            سطح شیب دار- اهرم            اهرم – سطح شیب دار       سطح شیب دار – سطح شیب دار  

 ۷- فسیلها بیشترازکدام قسمت بدن جانداران بوجود می آیند؟        سر       استخوان            گوشت             دست

 ۸- باکدامیک از وسایل زیر بهتر می توان نور خورشید راتجزیه کرد؟ 

 آینه               عدسی                     منشور                       ذره بین

 ۹- کدامیک ازموارد زیر از چشمه های طبیعی نور محسوب می شود؟ 

  لامپ برق                   خورشید                   رنگین کمان                 چراغ نفتی

 ۱۰- برای تشکیل یک تصویر بر روی یک پرده از کدامیک ازابزارهای زیر استفاده می شود؟

   عدسی                        منشور                            آینه                           شیشه

 ۱۱- استفاده ازاندامهای حسی مختلف یعنی چه؟        یادگیری                مشاهده              فرضیه               نظریه

 ۱۲- به ماده ای که مولکولهای آن از دویاچند نوع اتم مختلف ساخته شده باشند ، …………… گفته می شود.

 ۱۳- ربایش بین مولکولهای مواد……….. ازمواد دیگربیشتر است.

 ۱۴- منظور ازکتاب تاریخ زمین،…………………. می باشد.

 ۱۵- به آثاری که ازجانداران بسیارقدیمی درداخل سنگها بوجود می آید ………… گفته می شود.

 ۱۶- اگر دربالای یک کوه ، فسیل ماهی یافت شود، نشا نه ی این است که در آن محل قبلا ………… وجود داشته                         آموزشگاه ………………

 نام پدر : ……………                                                  (نوبت اول)                            دیماه ۹۰          زمان : ۶۰ دقیقه

 ( سوالات این صفحه هر کدام دارای  ۵/۰  نمره می باشند )

 ۱- کدامیک ازمواد زیر به شکل ظرف خود درمی آیند؟               گاز                       جامد                 مایع

 ۲- کدامیک ازموارد زیر ازخاصیتهای مواد می باشد ؟           بو            اندازه            تبخیر             انجماد

 ۳- کدامیک ازموارد زیر یک تغییر شیمیایی است؟                                                                                                                                 تبخیر آب            سوختن چوب            نصف کردن نان            ذوب یخ

 ۴- کدامیک ازموارد زیر ، یک تغییر فیزیکی به حساب می آید؟

  اکسید آهن                      کپک زدن نان                       پختن گوشت                   پاره کردن کاغذ

 ۵- در کدامیک ازموارد زیر انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی تبدیل می شود؟  

 راه پله ی ساختمان                       اجاق گاز                         چرخ گوشت                             لامپ

 ۶- راه پله ی ساختمان یک نوع ………. و میخ کش یک نوع ………… است.

 اهرم –  اهرم            سطح شیب دار- اهرم            اهرم – سطح شیب دار       سطح شیب دار – سطح شیب دار  

 ۷- فسیلها بیشترازکدام قسمت بدن جانداران بوجود می آیند؟        سر       استخوان            گوشت             دست

 ۸- باکدامیک از وسایل زیر بهتر می توان نور خورشید راتجزیه کرد؟ 

 آینه               عدسی                     منشور                       ذره بین

 ۹- کدامیک ازموارد زیر از چشمه های طبیعی نور محسوب می شود؟ 

  لامپ برق                   خورشید                   رنگین کمان                 چراغ نفتی

 ۱۰- برای تشکیل یک تصویر بر روی یک پرده از کدامیک ازابزارهای زیر استفاده می شود؟

   عدسی                        منشور                            آینه                           شیشه

 ۱۱- استفاده ازاندامهای حسی مختلف یعنی چه؟        یادگیری                مشاهده              فرضیه               نظریه

 ۱۲- به ماده ای که مولکولهای آن از دویاچند نوع اتم مختلف ساخته شده باشند ، …………… گفته می شود.

 ۱۳- ربایش بین مولکولهای مواد……….. ازمواد دیگربیشتر است.

 ۱۴- منظور ازکتاب تاریخ زمین،…………………. می باشد.

 ۱۵- به آثاری که ازجانداران بسیارقدیمی درداخل سنگها بوجود می آید ………… گفته می شود.

۱۶- اگر دربالای یک کوه ، فسیل ماهی یافت شود، نشا نه ی این است که در آن محل قبلا ………… وجود داشته

 

 

کارشناس آموزش ابتدایی و علوم تربیتی و مدیر دبستان محمد جواد افغانیان در کرمانشاه

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ - ۲۰:۳۲
کد خبر : 79939
بازدیدها: 1,665

پاسخی بگذارید »